Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Politie gaat burgers dagvaarden
Politie gaat burgers dagvaarden
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com
Nov 27, 2014

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
Trending Today
Globalization Makes No Sense
Chris Agnos · 8,879 views today · When I lived in San Francisco, I often would marvel at the movement of goods through the ports across the bay in Oakland. Full container ships would enter the bay one after...
Proof of Evolution That You Can Find on Your Body
4 min · 6,648 views today · Vestigial structures are evolution's leftovers — body parts that, through inheritance, have outlived the context in which they arose. Some of the most delightful reminders of...
DAPL Opponents Vow to 'Rise' From Ashes of Oceti Sakowin and Keep Fighting
Lauren McCauley · 3,595 views today · 'They cannot extinguish the fire that Standing Rock started,' Dallas Goldtooth declared
Those That Did Not Seek Revenge
Dr. Ann Russo · 2,481 views today · Dr. Ann Russo on violence, healing, and transforming justice.
How a Lack of Touch Is Destroying Men
Mark Green · 2,157 views today · Why Men Need More Platonic Touch in their Lives
Stunning Small Homes Form Part of a Communal Compound for Best Friends
Lighter Side · 1,369 views today · If you’re lucky enough to have longtime friends even as an adult, then you know probably already know how much it means to be able to spend time together. Maybe you even have a...
The Foiled Bomb Plot in Kansas That Didn't Make Trump's Terror List
5 min · 1,161 views today · When a plot by a pro-white militia to bomb a Somali mosque in Kansas was foiled by the FBI last October, the aborted conspiracy received little national coverage - nor did it...
Where the Term "Redneck" Came From
15 min · 1,012 views today · If you don't know this story, you'll never look at the word the same again.  This is just a window into the sometimes shocking, subversive and untold history of the United...
Without Saying a Word This 6 Minute Clip From Samsara Will Make You Speechless
6 min · 994 views today · Can you put this video into words? It's a clip from the phenomenal documentary Samsara, directed by Ron Fricke, who also made Baraka.  If you're interested in watching...
Michael Moore Wants to Help You Find Your Next Anti-Trump Protest
Sarah Ruiz-Grossman · 962 views today · The Resistance Calendar lists upcoming rallies across the country.
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 790 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
The Most Astounding Fact about the Universe
3 min · 721 views today · This is Neil Degrasse Tyson's response when asked to describe the most astounding fact about the universe. Background music is the cinematic orchestra - To build a home.
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 650 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
To Change Everything, Start Everywhere
8 min · 621 views today · To Change Everything, Start Everywhere! The case for complete self-determination—a guide for the furious, the curious, and the pure of heart. To Change Everything: An...
How Norway Avoided Becoming a Fascist State
George Lakey · 614 views today · Instead of falling to the Nazi party, Norway broke through to a social democracy. Their history shows us polarization is nothing to despair over.
Transition From Caterpillar to Butterfly as Analogy for Social Change
4 min · 595 views today · An exceprt from Crossroads: Labor Pains of a New Worldview in which Dr. Bruce Lipton talks about the fractal nature of reality and compares the current global awakening and the...
10 Words Every Girl Should Learn
Soraya Chemaly · 541 views today · "Stop interrupting me."  "I just said that." "No explanation needed." In fifth grade, I won the school courtesy prize. In other words, I won an award for being polite. My...
A Hauntingly Beautiful Short Film About Life and Death
5 min · 498 views today · The Life of Death is a touching handdrawn animation about the day Death fell in love with Life.
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 489 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
How Wolves Change Rivers
4 min · 481 views today · When wolves were reintroduced to Yellowstone National Park in the United States after being absent nearly 70 years, the most remarkable "trophic cascade" occurred. What is a...
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
Politie gaat burgers dagvaarden