Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Politie gaat burgers dagvaarden
Politie gaat burgers dagvaarden
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Have You Heard of The Great Forgetting? It Happened 10,000 Years Ago & Completely Affects Your Life
Daniel Quinn · 10,561 views today · (Excerpted from the book, The Story of B) With every audience and every individual, I have to begin by making them see that the cultural self-awareness we inherit from our...
Van Jones: Only a 'Love Army' Will Conquer Trump
Tim Dickinson · 7,712 views today · Though it's important to fight Trump's policies, "it's at the values level that we need to do a reset," says Jones
A Hauntingly Beautiful Short Film About Life and Death
5 min · 7,595 views today · The Life of Death is a touching handdrawn animation about the day Death fell in love with Life.
The Myth of Positivity: Why Your Pain Holds a Mighty Purpose
umair haque · 6,307 views today · Of all the great myths of contemporary life, one of the most toxic is positivity. It says: there are negative and positive emotions, and only the positive ones are worth...
10 Stunning Images from the Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Natural History Museum · 6,199 views today · These incredible images are a selection from of the 25 shortlisted by The Natural History Museum for the People's Choice Award from this year's Wildlife Photographer of the...
The Problem with Hating Our Enemies
Charles Eisenstein · 5,660 views today · He who fights too long against dragons becomes a dragon himself; and if thou gaze too long into the abyss, the abyss will gaze into thee. —Nietzsche
How to Expose Trump's Dastardly Bait-And-Switch
Robert Borosage · 4,714 views today · Trump is not an economic populist, he’s just playing one on TV.
Ten Ways We Misunderstand Children
Jan Hunt · 4,337 views today · 1. We expect children to be able to do things before they are ready. We ask an infant to keep quiet. We ask a 2-year-old to sit still. We ask a 3-year-old to clean his room...
David Graeber: We Need a Revolution in the Way We Think about "Work"
4 min · 2,395 views today · David Graeber on the Value of Work. Does the world really need neuroadvertisers, PR researchers and branding consultants? Renowned academic and coiner of the ‘we are the 99%’...
Seven Must-Have Skills for the 21st Century
Tommy Lehe · 2,038 views today · We live in a world that moves faster than we do. Trying to keep up can be an overwhelming task that at times feels hopeless, like we are falling further and further behind—but...
A New History for Humanity - the Human Era
8 min · 2,020 views today · It is time to reframe how we think about our past. We need a new year 0 for humanity. But which one should we choose and why?
Trump: The Illusion of Change
Helena Norberg-Hodge · 1,832 views today · “Only by restoring the broken connections can we be healed.” — Wendell Berry
Why You Should Stop Apologizing for Doing All That You Can
Kelly Hayes · 1,778 views today · I’ve noticed lately that a lot of allies and accomplices I talk to about NoDAPL and other struggles will name what they are trying to contribute to the cause, and then promptly...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 1,295 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
15 Easy Things You Can Do to Help When You Feel Like Shit
Maritsa Patrinos · 1,279 views today · You don’t have to tackle it all at once.
Asylum-Seeker Faces a Dangerous Deportation Back to Afghanistan
3 min · 1,238 views today · After an EU deal with Afghanistan, more than 80,000 rejected Afghan asylum-seekers are facing deportation back to that country. Alim says being sent back to Afghanistan could...
Black on Black Crime Isn't a Myth
Donyae Coles · 1,236 views today · Let’s talk about Black on Black crime. Maybe you’ve heard about it on the news, specifically likely in regards to Black people murdered by other Black people. Perhaps you’ve...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 1,170 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
It's The Damn Police
Walter Fields · 1,098 views today · From an early age Blacks are socialized to live defensively and to absorb the mental body blows that come from the day-to-day indignities that are hoisted upon us by the very...
The Most Powerful Algorithm in the World
Joe Brewer · 905 views today · After the insanity of the U.S. election, a lot of people are blaming Facebook for its algorithms that parse us into ideological bubbles and spread “fake news” and other kinds...
Load More
Like us on Facebook?
Politie gaat burgers dagvaarden