Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Politie gaat burgers dagvaarden
Politie gaat burgers dagvaarden
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com
Nov 27, 2014

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
Trending Today
Why It's Crucial for Women to Heal the Mother Wound
Bethany Webster · 16,055 views today · The issue at the core of women’s empowerment is the mother wound
Before He Was Assassinated, MLK Jr. Was Advocating For An End To Income Inequality
10 min · 12,273 views today · We can honor MLK Jr. by pursuing the causes he was advocating for before he was killed.  ​​ Part 2: The Basic Income, A New Human Right (3 minutes) MLK's idea of a basic...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 7,804 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Watch How Europeans Carved Up African Land They Never Owned
56 min · 7,679 views today · Watch how Europeans gave away African land they never owned, then expressed anger when Africans resisted. The film is called Africa: A Voyage of Discovery, Episode 6: The...
The Corporation (2003)
145 min · 3,754 views today · The Corporation is today's dominant institution, creating great wealth but also great harm. This 26 award-winning documentary examines the nature, evolution, impacts and future...
One "Piece of the Oppressor" That I Have Discovered Within Myself
Tim Hjersted · 3,098 views today · One "piece of the oppressor" that I have found in myself during my inner activist journeys is my use of shame as a method of engaging with the world's problems. Having learned...
#ReclaimMLK Seeks to Combat the Sanitizing of Martin Luther King Jr.'s Legacy
Danielle C. Belton · 2,188 views today · Martin Luther King Jr. had more than “a dream,” but you might not notice that on Monday during observances for his birthday. Somewhere between his assassination and today...
What Martin Luther King Jr. Can Teach Us about Nonviolence
John Dear · 1,940 views today · I've been reflecting on the principles of nonviolence that Martin Luther King Jr. learned during the historic yearlong bus boycott in Montgomery, Ala. After Rosa Parks refused...
Coping With Narcissistic Personality Disorder in the White House
N Ziehl · 1,557 views today · I want to talk a little about narcissistic personality disorder. I’ve unfortunately had a great deal of experience with it, and I’m feeling badly for those of you who are...
Dinosaur explains Trump policies better than Trump!
8 min · 1,152 views today · Donald Trump is actually the corporate triceratops, Mr. Richfield, from the 90's TV show sitcom, "Dinosaurs". 
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 972 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
The Comprehensive Activist Guide to Dismantling Neoliberalism
Drew Serres · 476 views today · “The creation of today’s market society was not the result of a sequence of spontaneous events but rather of state interference and violence.” – Naomi Klein in The Shock...
90 Inspiring and Visionary Films That Will Change How You See the World in Profound Ways
Tim Hjersted · 436 views today · The world today is in crisis. Everybody knows that. But what is driving this crisis? It's a story, a story that is destroying the world. It's a story about our relationship to...
22 Documentaries That Tell the Truth About How Government Really Works
Tim Hjersted · 424 views today · And 6 that show how people are responding.
The Invention of Capitalism: How a Self-Sufficient Peasantry was Whipped Into Industrial Wage Slaves
Yasha Levine · 349 views today · “…everyone but an idiot knows that the lower classes must be kept poor, or they will never be industrious.” —Arthur Young; 1771 Our popular economic wisdom says that...
Positive Thinking in a Dark Age: A Guide to Gracefully Losing Faith in a Collapsing Dominant Culture
Jim Tull · 323 views today · I recall a Buddhist parable involving a stick that appears from a distance to be a snake, causing fear to rise in the perceiver. As the perception shifts upon closer...
The White Man in That Photo
Riccardo Gazzaniga · 310 views today · Sometimes photographs deceive. Take this one, for example. It represents John Carlos and Tommie Smith’s rebellious gesture the day they won medals for the 200 meters at the...
This Woman Gets No Applause...Why? They Are Too Creeped Out...
7 min · 306 views today · Think you aren't being fooled by advertising tricks? Take a look at this so-called expert revealing food marketing's secret weapon. No amount of marketing makes factory farming...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 293 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
Live Before You Die
6 min · 264 views today · Travelling the length of the country and back again with a pair of horses and gypsy caravan, Live Before You Die is the ultimate horse-drawn road movie, following a band of...
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
Politie gaat burgers dagvaarden