Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Politie gaat burgers dagvaarden
Politie gaat burgers dagvaarden
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 16,859 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
Noam Chomsky Has 'Never Seen Anything Like This'
Chris Hedges · 11,738 views today · Noam Chomsky is America’s greatest intellectual. His massive body of work, which includes nearly 100 books, has for decades deflated and exposed the lies of the power elite...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 3,642 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 1,893 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
Donald Trump Is the Mirror and Hillary Clinton Is the Mask
Chris Agnos · 1,515 views today · Disclaimer: I do not support Donald Trump or Hillary Clinton for president. I think the scope of the political debate is far too narrow for the kinds of actions that need to...
HyperNormalisation (2016)
161 min · 1,232 views today · We live in a time of great uncertainty and confusion. Events keep happening that seem inexplicable and out of control. Donald Trump, Brexit, the War in Syria, the endless...
How Big Banks Launder Money and Get Away With It
9 min · 1,222 views today · 'I wrote about how money laundering was actually done... they spiked it.' Parliamentary Candidate David Malone was a popular second choice in the UK Green Party leadership...
10 Quotes From an Oglala Lakota Chief That Will Make You Question Everything About Our Society
Wisdom Pills · 826 views today · Luther Standing Bear was an Oglala Lakota Sioux Chief who, among a few rare others such as Charles Eastman, Black Elk and Gertrude Bonnin occupied the rift between the way of...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 812 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Mark Corske's Engines of Domination (2014)
60 min · 764 views today · Political power -- armed central authority, with states and war -- is it part of human nature? Is it necessary for human communities? Or is it a tool that ruling elites use to...
The White Man in That Photo
Riccardo Gazzaniga · 761 views today · Sometimes photographs deceive. Take this one, for example. It represents John Carlos and Tommie Smith’s rebellious gesture the day they won medals for the 200 meters at the...
Why I Didn't Vote Trump or Hillary
Joe Brewer · 704 views today ·   This is my ballot. It arrived in the mail where I live in Washington state — and I’ve already sent it back to the elections committee. Note how I didn’t vote for either...
Schooling the World (2010)
66 min · 646 views today · If you wanted to change an ancient culture in a generation, how would you do it? You would change the way it educates its children. The U.S. Government knew this in the 19th...
Donald and Hobbes Is Genius
Various · 488 views today · Some clever folk have been replacing precocious 6-year-old Calvin, from the Calvin and Hobbes comic strips, with Donald Trump and the results are, well, take a look...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 415 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
Gil Scott-Heron Deconstructs Colonialism and Black History in His Own Unique Style
3 min · 413 views today · His-Story: I was wondering about our yesterdays, and starting searching through the rubble and to say the very least, somebody went to a hell of a lot of trouble to make sure...
Planet Earth II Could Be Best Nature Doc Ever Made
3 min · 392 views today · 10 years ago Planet Earth changed our view of the world. Now we take you closer than ever before. This is life in all its wonder. This is Planet Earth II. A decade ago, the...
Anarchists - What We Stand For
unknown · 303 views today · Anarchism : The word “anarchy” comes from Greek and means “no rulers”. As a political philosophy, anarchism is based on the idea that organization does not require rulers—that...
Are You Lost in the World Like Me?
3 min · 291 views today · Animated film by Steve Cutts for 'Are You Lost In The World Like Me?', taken from These Systems Are Failing- the debut album from Moby & The Void Pacific Choir. 
For Those Who Don't Want to Vote for the Lesser of Two Evils
Peter White · 272 views today · Ranked-choice voting is catching on, and Maine might become the first state to help citizens vote for candidates they actually want.
Load More
Like us on Facebook?
Politie gaat burgers dagvaarden