Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg) 12 november 2015 arrest hof van beroep
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com
Dec 2, 2014

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
Trending Today
Revolution and American Indians: “Marxism is as Alien to My Culture as Capitalism”
Russell Means190,200 views today ·
Welcome to Marinaleda: The Spanish Anti-Capitalist Town With Equal Wage Full Employment and $19 Housing
Jade Small15,138 views today ·
MP Says Government is Intentionally Making People Destitute to Prevent Organised Opposition
2 min14,701 views today ·
Without Saying a Word This 6 Minute Clip From Samsara Will Make You Speechless
6 min9,819 views today ·
Every Town Needs a Remakery
Jeremy Williams7,657 views today ·
Five Maps That Will Change How You See the World
Donald Houston, University of Portsmouth6,400 views today ·
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min5,432 views today ·
This Short Film Plays Out Like an Epic Movie That Will Shake Your Soul - But the Movie Is Real, and We are The Actors
6 min4,068 views today ·
Why You Can Change the World
5 min3,509 views today ·
Load More
New
Meet The Woman Rescuing Fruit and Feeding Her Community
2 min
Debating the British Empire's 'Legacy' Is Pointless - This Is Still an Imperial World
Ibtisam Ahmed
9 Times Video Games Were Great for Mental Health
Marijam Didzgalvyte and Jish Newham
What is Populism?
6 min
5 Things You Can Do To Help Immigrant and Muslim Neighbors
Lornet Turnbull
Why We Can and Should Abolish the Police and Prison Industrial Complex
2 min
Break the Chain - Fortnight of Action Against Fracking Supply Chain Begins
Andrew Butler
Republican Fight to Criminalize Protest Tactics
5 min
Trouble, Ep. 1 - Killing the Black Snake
30 min
Load More
What's Next
Cops Get "Protected and Served," Don't Like It
Kevin Carson
Cops Are Now Less Cautious Than Soldiers In Iraq
Jonathan Carp
The Internet Is Dead, Long Live the Internet!
The Daily Take, The Thom Hartmann Program
Like us on Facebook?
Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg) 12 november 2015 arrest hof van beroep