Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com
Nov 25, 2014

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
Trending Today
Looking Forward to the Day That Nationalism Is as Reviled as Racism
Tim Hjersted · 6,889 views today · Nationalism is a form of geographical racism that makes some lives matter more than others, and explicitly justifies that logic without apology. While today, not even lying...
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 5,929 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
Why It's Crucial for Women to Heal the Mother Wound
Bethany Webster · 4,407 views today · The issue at the core of women’s empowerment is the mother wound
Trump Is a Symptom of a Sickness That Is Raging All Across The World
1 min · 3,845 views today · This is why we are here. And this is what we need to remember. 
Supporters 'Ecstatic' After Obama Commutes Chelsea Manning's Sentence
Nika Knight · 3,468 views today · Whistleblower to be released from military prison in May
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 2,791 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
What Is My Activism Really About? to Love, Serve and Remember
Tim Hjersted · 2,033 views today · I have made a promise to this world that I will carry with me to my last days. It is my vow to lessen the suffering of the world while I am here - it is to ensure that every...
Escape! From the Cult of Materialism (2016)
50 min · 1,814 views today · Does the philosophy of materialism work to destroy our identities, experience, and environment? Join narrator Daphne Ellis on a radical romp through the evidence and decide for...
Dinosaur explains Trump policies better than Trump!
8 min · 891 views today · Donald Trump is actually the corporate triceratops, Mr. Richfield, from the 90's TV show sitcom, "Dinosaurs". 
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 609 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
The Invention of Capitalism: How a Self-Sufficient Peasantry was Whipped Into Industrial Wage Slaves
Yasha Levine · 607 views today · “…everyone but an idiot knows that the lower classes must be kept poor, or they will never be industrious.” —Arthur Young; 1771 Our popular economic wisdom says that...
Coping With Narcissistic Personality Disorder in the White House
N Ziehl · 510 views today · I want to talk a little about narcissistic personality disorder. I’ve unfortunately had a great deal of experience with it, and I’m feeling badly for those of you who are...
Stunning Photos By Alexander Semenov Showcase The Alien Beauty Of Jellyfish
Earth Porm · 479 views today · Jellyfish appear like beautiful aliens in Alexander Semenov’s photography, calling a new attraction to a magical species of marine life. Alexander Semenov is a marine...
Before He Was Assassinated, MLK Jr. Was Advocating For An End To Income Inequality
10 min · 443 views today · We can honor MLK Jr. by pursuing the causes he was advocating for before he was killed.  ​​ Part 2: The Basic Income, A New Human Right (3 minutes) MLK's idea of a basic...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 431 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
One "Piece of the Oppressor" That I Have Discovered Within Myself
Tim Hjersted · 389 views today · One "piece of the oppressor" that I have found in myself during my inner activist journeys is my use of shame as a method of engaging with the world's problems. Having learned...
The Greening of the Self: The Most Important Development of Modern Times
Joanna Macy · 378 views today · Something important is happening in our world that you are not going to read about in the newspapers. I consider it the most fascinating and hopeful development of our time...
This Woman Gets No Applause...Why? They Are Too Creeped Out...
7 min · 318 views today · Think you aren't being fooled by advertising tricks? Take a look at this so-called expert revealing food marketing's secret weapon. No amount of marketing makes factory farming...
90 Inspiring and Visionary Films That Will Change How You See the World in Profound Ways
Tim Hjersted · 296 views today · The world today is in crisis. Everybody knows that. But what is driving this crisis? It's a story, a story that is destroying the world. It's a story about our relationship to...
Watch How Europeans Carved Up African Land They Never Owned
56 min · 243 views today · Watch how Europeans gave away African land they never owned, then expressed anger when Africans resisted. The film is called Africa: A Voyage of Discovery, Episode 6: The...
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af