Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
18 Empowering Illustrations to Remind Everyone Who's Really in Charge of Women's Bodies
Julianne Ross · 15,355 views today · When Brazilian graphic designer Carol Rossetti began posting colorful illustrations of women and their stories to Facebook, she had no idea how popular they would...
Ten Ways We Misunderstand Children
Jan Hunt · 14,803 views today · 1. We expect children to be able to do things before they are ready. We ask an infant to keep quiet. We ask a 2-year-old to sit still. We ask a 3-year-old to clean his room...
Beyond Civilization: Humanity's Next Great Adventure
Daniel Quinn · 7,669 views today · PART ONE A fable to start with Once upon a time life evolved on a certain planet, bringing forth many different social organizations—packs, pods, flocks, troops, herds, and...
Lawns Are for Suckers. Plant a Garden - for the Climate!
Nathanael Johnson · 3,556 views today · Ripping out your lawn and planting kale and peppers won’t just lead to great stir-fry — a new study finds it could make major contributions to fighting climate change...
You Should Get Naked More Often. It's Good for You.
Joni Sweet · 2,389 views today · When Nelly encouraged overheated people worldwide to get naked in 2002, he was unknowingly advocating much more than just a sexy, sweaty dance party. Sunbathing, sleeping...
How Native Americans Managed "Wild" Land Long Before Settlers
Sami Grover · 2,024 views today · When European settlers first came to North America, they assumed they were looking at "untouched" nature. Sure, there were native peoples, but history tells us they didn't...
Solidarity Is About What You Do - Not Who You Are.
R.L. Stephens · 1,694 views today · I am Black. I capitalize Black and leave white lowercased. Sure, it’s the accepted spelling, but really I do it because it feels good. My family lived in Missouri, but my...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 1,247 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Bioregional Quiz: How Well Do You Know the Place in Which You Live?
Rua Lupa · 1,226 views today · In the vast emptiness of space there are an unimaginable number of galaxies, each galaxy containing billions upon billions of stars. Looking at one galaxy we find an average...
A New Story for Humanity (2016)
102 min · 1,200 views today · Inspired by the New Story Summit at the Findhorn Foundation: a sold-out multicultural, multigenerational inquiry into a new story for humanity, attended by change makers and...
Gabor Maté: Why Our Culture Makes So Many Of Us Unhappy
3 min · 873 views today · Dr. Gabor Maté explains why it is that our culture makes so many of us unhappy, unkind to one another, miserable, alienated from ourselves, etc. Watch the full interview in Part 2.
Masculinity Is Killing Men: The Roots of Men and Trauma
Kali Holloway · 801 views today · We begin the damaging process of turning boys into men long before boyhood ends.
Why You Should Take Your Kids Out of School
Ben Hewitt · 686 views today · We don't need no education. At least not of the traditional, compulsory, watch-the-clock-until-the-bell-rings kind. As a growing movement of unschoolers believe, a steady diet...
It Didn't Start With You: How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are
Mark Wolynn · 618 views today · The past is never dead. It’s not even past. — William Faulkner, Requiem for a Nun
The White Man in That Photo
Riccardo Gazzaniga · 609 views today · Sometimes photographs deceive. Take this one, for example. It represents John Carlos and Tommie Smith’s rebellious gesture the day they won medals for the 200 meters at the...
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 586 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
When You Kill Ten Million Africans You Aren't Called 'Hitler'
Liam O'Ceallaigh · 493 views today · Take a look at this picture. Do you know who it is? Most people haven’t heard of him. But you should have. When you see his face or hear his name you should get as sick in...
Schooling the World (2010)
66 min · 488 views today · If you wanted to change an ancient culture in a generation, how would you do it? You would change the way it educates its children. The U.S. Government knew this in the 19th...
Why People's Opinions of You Aren't Real
4 min · 480 views today · "You are what you love and not what loves you." - From Charlie Kaufman's film "Adaptation"
How Stress Affects Your Brain
4 min · 394 views today · Stress isn’t always a bad thing; it can be handy for a burst of extra energy and focus, like when you’re playing a competitive sport or have to speak in public. But when it’s...
Load More
Like us on Facebook?
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af