Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Noam Chomsky Has 'Never Seen Anything Like This'
Chris Hedges · 31,508 views today · Noam Chomsky is America’s greatest intellectual. His massive body of work, which includes nearly 100 books, has for decades deflated and exposed the lies of the power elite...
For Those Who Don't Want to Vote for the Lesser of Two Evils
Peter White · 14,743 views today · Ranked-choice voting is catching on, and Maine might become the first state to help citizens vote for candidates they actually want.
10 Quotes From an Oglala Lakota Chief That Will Make You Question Everything About Our Society
Wisdom Pills · 11,827 views today · Luther Standing Bear was an Oglala Lakota Sioux Chief who, among a few rare others such as Charles Eastman, Black Elk and Gertrude Bonnin occupied the rift between the way of...
HyperNormalisation (2016)
161 min · 9,852 views today · We live in a time of great uncertainty and confusion. Events keep happening that seem inexplicable and out of control. Donald Trump, Brexit, the War in Syria, the endless...
Anarchists - What We Stand For
unknown · 9,514 views today · Anarchism : The word “anarchy” comes from Greek and means “no rulers”. As a political philosophy, anarchism is based on the idea that organization does not require rulers—that...
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 9,499 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
Donald and Hobbes Is Genius
Various · 5,143 views today · Some clever folk have been replacing precocious 6-year-old Calvin, from the Calvin and Hobbes comic strips, with Donald Trump and the results are, well, take a look...
Our Obsession With 'Good Immigrants' Breeds Intolerance
2 min · 4,466 views today · Society sets the bar so high to become a 'good immigrant', argues writer Nikesh Shukla, that normal immigrants are demonised. He says non-Brits in the public eye have a simple...
Bird Watching on Lesvos Island - A Poetic Call to Stand With Refugees
3 min · 1,997 views today · Born in Darfur, Sudan and raised in Philadelphia, Emi Mahmoud is the 2015 World Poetry Slam Champion and the Women of the World co-Champion of 2016. From a young age Emi...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 1,916 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
My Cuba - An Intimate Look at the Pleasures and Struggles of 6 Different People's Cuba
150 min · 1,832 views today · Cuba - diverse, vibrant and complex - is undergoing immense change. But what does it mean to be Cuban in this time of change? Six people. Six films. From the comedy and ballet...
The Important Difference Between Love and Being Loved
2 min · 1,783 views today · We talk of love as if it were just one thing: in fact, it’s two very different moves, Loving and Being Loved. You start to grow up when you stop focusing on the latter and get...
The Untold History of Palestine & Israel
22 min · 1,589 views today · Previewing Abby Martin’s on-the-ground investigation in Palestine, The Empire Files looks at the long history of Zionist colonization, expansion and expulsion of Palestine’s...
Introversion Is Not a Personality Fail
Cat Elz · 1,573 views today · A few years ago, I got into an argument with my now mother-in-law over my supposedly “backwards” ways. My transgression? I did not attend a party of my now husband’s (then...
Planet Earth II Could Be Best Nature Doc Ever Made
3 min · 1,404 views today · 10 years ago Planet Earth changed our view of the world. Now we take you closer than ever before. This is life in all its wonder. This is Planet Earth II. A decade ago, the...
Alliance of 600,000 British Doctors Calls for 'Imperative' Coal Phase-Out
Nadia Prupis · 1,278 views today · Doing so would constitute 'double win for tackling the twin health threats of air pollution and climate change,' report states
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 932 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
Donald Trump Is the Mirror and Hillary Clinton Is the Mask
Chris Agnos · 898 views today · Disclaimer: I do not support Donald Trump or Hillary Clinton for president. I think the scope of the political debate is far too narrow for the kinds of actions that need to...
World's Low-Cost Economy Built on the Backs of 46 Million Modern Day Slaves
Deirdre Fulton · 840 views today · 'Business leaders who refuse to look into the realities of their own supply chains are misguided and irresponsible.'
Are You Lost in the World Like Me?
3 min · 797 views today · Animated film by Steve Cutts for 'Are You Lost In The World Like Me?', taken from These Systems Are Failing- the debut album from Moby & The Void Pacific Choir. 
Load More
Like us on Facebook?
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af