Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Have You Heard of The Great Forgetting? It Happened 10,000 Years Ago & Completely Affects Your Life
Daniel Quinn · 19,242 views today · (Excerpted from the book, The Story of B) With every audience and every individual, I have to begin by making them see that the cultural self-awareness we inherit from our...
A Hauntingly Beautiful Short Film About Life and Death
5 min · 12,501 views today · The Life of Death is a touching handdrawn animation about the day Death fell in love with Life.
The Myth of Positivity: Why Your Pain Holds a Mighty Purpose
umair haque · 12,437 views today · Of all the great myths of contemporary life, one of the most toxic is positivity. It says: there are negative and positive emotions, and only the positive ones are worth...
10 Stunning Images from the Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Natural History Museum · 11,260 views today · These incredible images are a selection from of the 25 shortlisted by The Natural History Museum for the People's Choice Award from this year's Wildlife Photographer of the...
Seven Must-Have Skills for the 21st Century
Tommy Lehe · 5,047 views today · We live in a world that moves faster than we do. Trying to keep up can be an overwhelming task that at times feels hopeless, like we are falling further and further behind—but...
Forget Air Force One, Pentagon Wastes Billions and Billions Every Month
Nadia Prupis · 4,653 views today · President-elect Donald Trump's focus on single Boeing contract ignores enormous waste of bloated Pentagon budget
Stunning Summary of US Imperialism and Native Resistance... on MSNBC!
4 min · 2,485 views today · On The Last Word with Lawrence O'Donnell on MSNBC, Lawrence explains why a protest by Native Americans in North Dakota reminds us of the history American always tries to forget.
The Most Powerful Algorithm in the World
Joe Brewer · 2,414 views today · After the insanity of the U.S. election, a lot of people are blaming Facebook for its algorithms that parse us into ideological bubbles and spread “fake news” and other kinds...
DREAM: A Spoken Word Meditation For When Life Is Kicking Your Ass
4 min · 1,719 views today · If life is kicking your ass and the general un-coolness of everybody on planet erf is making you want to off yourself, TALK to someone: 800-273-8255 (national suicide...
Amanda Abbington Introduces iAnimal - 42 Days in the Life of Chickens
4 min · 1,323 views today · Shot undercover in British factory farms and slaughterhouses, this immersive 360° video gives you a birds-eye view of what happens to chicken from farm to plate.
The Other Way of Knowing
Lilian Na’ia Alessa · 1,322 views today · Western science and Indigenous worldviews are often seen as incompatible, with the Indigenous view usually being far less valued by society at large. But an inside look at...
Standing Rock Wisdom: How Sacred, Nonviolent Activism Has the Power to Succeed
Charles Eisenstein · 1,252 views today · I am told by Native American friends active at Standing Rock that the elders are counseling the Water Protectors to undertake each action prayerfully and to stay off the...
How a White Supremacist Became a Civil Rights Activist
Araz Hachadourian · 1,103 views today · The story of a KKK leader’s transformation shows us that we need not live forever with the kind of violence we saw in Charleston this month.
Dear Activists, Maybe It's Time to Admit That We've Got It All Wrong
Mickey Z. · 1,024 views today · “The first step in the revolution is eye contact.” - Alicen Grey
Sean Carroll - The Meaning of Life
7 min · 961 views today · The world keeps happening in accordance with its rules; it's up to us to make sense of it and give it value. Sean Carroll Music: Moby - God Moving Over the Face of the Waters
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 933 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 886 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Veterans at Standing Rock Ask Forgiveness for War Crimes Against Tribal Nations
Jen Hayden · 851 views today · Jon Eagle Sr., Tribal Historic Preservation Officer at Standing Rock Sioux Tribe has reported something wholly unexpected happened at the Standing Rock Reservation today. The...
Solar is Already Producing More Energy Than Oil, Says Major Scientific Review
Nafeez Ahmed · 813 views today · And is twice as powerful than previously thought
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 768 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Load More
Like us on Facebook?
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af