Bruges, Belgium - Events Local News Groups Contact
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af
By Didier Eeckhout / eeckhoutdidier.com
Nov 25, 2014

Kortgeding + beroep politie (rechtbank van eerste aanleg)

12 november 2015 arrest hof van beroep

Eeckhout moet alle beelden van de agenten van zijn eigen website en van alle andere websites en/of sociale netwerken waarop hij de beelden geplaatst heeft verwijderen, en dit binnen de 24 uur na de betekening van het arrest. Anders wordt hij verplicht een dwangsom te betalen van 1.250 euro per dag. De maatregel geldt wel maar tot er een definitieve uitspraak is ten gronde bij de correctionele rechtbank.

NOCHTANS:

In het verlengde van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de media, worden meer dan eens ook kort gedingen tegen hen gevoerd. Een kort geding is een snelle gerechtelijke procedure bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg met het oog op het voorkomen van een nadeel dat anders onherstelbaar zou zijn.

Gerechtelijk Wetboek, artikel 584:  De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Iemand die weet heeft van een nakend krantenartikel of televisiereportage waarin hij voorkomt, zou dus naar de voorzitter van de rechtbank kunnen stappen met de vraag om de publicatie van dat artikel of de uitzending van die reportage tegen te houden. Althans wanneer hij daar ernstige redenen voor heeft, én wanneer de publicatie of uitzending onomkeerbare schade (commerciële schade, imagoschade…) dreigt teweeg te brengen.

Verdeelde rechtspraak

De rechtspraak zelf is verdeeld over de mogelijkheid om dit te doen.

Veel rechters vinden dat het niet kan, omdat de Grondwet in artikel 25 nu eenmaal elke censuur verbiedt. Artikel 25 Grondwet: ‘De drukpers is vrij, de censuur kan nooit worden ingevoerd.‘ Die rechters wijzen elk kort geding tegen een nieuwsmedium dan ook bij voorbaat af. Vermeende benadeelden hebben altijd nog de mogelijkheid en het formele recht om zich achteraf te verhalen op het medium en de journalist.

Maar andere rechters menen dat het wel kan, een kort geding tegen een nieuwsmedium. Volgens hen staat artikel 584 Gerechtelijk Wetboek niet haaks op artikel 25 van de Grondwet. De persvrijheid belet niet dat in hoogdringende gevallen de rechter wel degelijk kan tussenbeide komen om onherstelbare schade te voorkomen.

Het beste zou zijn dat het Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in het land, een keer de kans krijgt om de knoop door te hakken.  Het Hof van Cassatie heeft op 29 juni 2000 wel geoordeeld dat de rechter de verdere verspreiding van een weekblad kan verbieden – het met andere woorden kan terugtrekken uit de handel – wanneer het betreffende nummer al gedrukt, verspreid en verkocht werd. Ook mogelijk is dat de wetgever meer duidelijkheid geeft.

Nog een stap verder: kort gedingen op eenzijdig verzoekschrift

Nog een stap verder gaat het wanneer iemand naar de rechter stapt met een eenzijdig verzoekschrift, en de rechter daarop ingaat. Dat betekent dan dat de tegenpartij – in casu het nieuwsmedium of de journalist – niet eens worden opgeroepen voor het kort geding om hun standpunt te vertolken.

Zeker die praktijk is bijzonder omstreden. Ze botst niet alleen flagrant met de persvrijheid, maar ook met de essentiële rechten van verdediging die iedereen heeft.

BRON: Journalistenloket.be

0.0 ·
0
Trending Today
How Norway Avoided Becoming a Fascist State
George Lakey · 16,115 views today · Instead of falling to the Nazi party, Norway broke through to a social democracy. Their history shows us polarization is nothing to despair over.
Stunning Small Homes Form Part of a Communal Compound for Best Friends
Lighter Side · 12,673 views today · If you’re lucky enough to have longtime friends even as an adult, then you know probably already know how much it means to be able to spend time together. Maybe you even have a...
Where the Term "Redneck" Came From
15 min · 8,871 views today · If you don't know this story, you'll never look at the word the same again.  This is just a window into the sometimes shocking, subversive and untold history of the United...
Globalization Makes No Sense
Chris Agnos · 7,886 views today · When I lived in San Francisco, I often would marvel at the movement of goods through the ports across the bay in Oakland. Full container ships would enter the bay one after...
Without Saying a Word This 6 Minute Clip From Samsara Will Make You Speechless
6 min · 5,871 views today · Can you put this video into words? It's a clip from the phenomenal documentary Samsara, directed by Ron Fricke, who also made Baraka.  If you're interested in watching...
The Fire Within
Words by Sophie Scholl - Illustrations by Gavin Aung Than · 5,754 views today · Sophie Scholl (1921-1943) was a German activist who is famous for speaking out against the Nazi regime. Scholl was a member of a protest group called The White Rose, which...
Voices of Standing Rock
49 min · 4,787 views today · Short stories told by water protectors at Standing Rock, North Dakota. Part 1 - Introduction: Since mid-August 2016, thousands have set up camp near the Standing Rock Sioux...
The London Anarchist Group Squatting Mansions to Fight Homelessness
6 min · 4,461 views today · London squatting activists ANAL (Autonomous Nation of Anarchist Libertarians) are squatting empty multi-million pound buildings and opening them up to the homeless.
The Most Astounding Fact about the Universe
3 min · 4,364 views today · This is Neil Degrasse Tyson's response when asked to describe the most astounding fact about the universe. Background music is the cinematic orchestra - To build a home.
Redneck Revolt Presents: A Message to the Patriot Movement
6 min · 4,317 views today · Over the past few weeks, Redneck Revolt has been communicating with a former member of a III% Patriot Militia based out of Ohio. Peter made contact with our organization after...
The Foiled Bomb Plot in Kansas That Didn't Make Trump's Terror List
5 min · 2,772 views today · When a plot by a pro-white militia to bomb a Somali mosque in Kansas was foiled by the FBI last October, the aborted conspiracy received little national coverage - nor did it...
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 2,750 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
The Lessons of Standing Rock
Michael Emero · 2,672 views today · In mid-November of 2016, I was a Water Protector at Standing Rock. At first my goal was to play investigative journalist; documenting then writing about every detail for my...
10 Words Every Girl Should Learn
Soraya Chemaly · 2,311 views today · "Stop interrupting me."  "I just said that." "No explanation needed." In fifth grade, I won the school courtesy prize. In other words, I won an award for being polite. My...
To Change Everything, Start Everywhere
8 min · 1,331 views today · To Change Everything, Start Everywhere! The case for complete self-determination—a guide for the furious, the curious, and the pure of heart. To Change Everything: An...
Charles Eisenstein: The Two Great Stories That Give Meaning to Our Lives
6 min · 1,329 views today · What matters in life? Who are we? Every culture has answers to these questions. And the way we answer them has profound effects on the health of people and planet. This is a...
How a Lack of Touch Is Destroying Men
Mark Green · 1,199 views today · Why Men Need More Platonic Touch in their Lives
What Happens When You Rebel Against the Herd
Sofo Archon · 1,090 views today · Are You Truly Living Your Life? You live, but are you living the way you want to live, or the way others want you to live? You choose, but are your choices based on...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 1,049 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
A Hauntingly Beautiful Short Film About Life and Death
5 min · 842 views today · The Life of Death is a touching handdrawn animation about the day Death fell in love with Life.
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
Deurwaarder levert tweede dagvaarding betreffende video ‘Racisme in Brugge’ af