55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Raha oli neoliittisen vallankumouksen yhteydessä syntynyt oman aikansa nerokas innovaatio, joka vauhditti huikeasti tieteen ja teknologian kehitystä ja helpotti ihmisten välistä hyödykkeiden vaihtoa ja hyvinvoinnin kehitystä. Raha oli välttämätön ja tärkeä osa yhteiskunnallista evoluutiotamme. Sitä ei kuitenkaan missään nimessä voida pitää kehityksen päätepisteenä.

Samalla tavoin kuin arabialaiset numerot syrjäyttivät roomalaiset numerot epäkäytännöllisinä kehittyneempien laskutoimitusten edessä, tulee myös taloustieteisiin ja rahaan perustuva planetaarinen resurssienhallinta tekemään tilaa tasapainoisemmalle ja harmonisemmalle resurssienhallinnan älykkyydelle. Ihmiskunnalla on toivoa. Rahalla sitä ei ole. Kohtaloitamme ei ole sidottu yhteen.

Tarvitsimme rahaa saavuttaaksemme nykyisen tieteellisen ja teknologisen tasomme. On turha kuvitella, että kaikki tuo ajan saatossa kertynyt osaaminen jotenkin mystisesti katoaisi sillä samalla hetkellä, kun irrottaudumme rahasta. Kaikki hyvinvointimme on peräisin reaalimaailmasta, ja reaalimaailmasta se muodostuu konkreettiseksi hyvinvoinniksi joko fyysisen työnteon tai – kuten nykypäivänä – teknologian ja automaation kautta. Kun teknologinen evoluutio on kerran polkaistu käyntiin, ei se sen jälkeen enää tarvitse rahaa pysyäkseen käynnissä. Positiivinen kierre ylläpitää itse itseään.

Rahaan tulee suhtautua kuin avaruusaluksen ympärille rakennusvaiheessa pystytettyihin rakennustelineisiin. Avaruusalusta ei rakenneta rakennustelineitä varten. Rakennustelineet eivät ole rakennusprojektin pääasia vaan pelkkä välttämätön välivaihe matkalla kohti korkeampia tavoitteita. Kun alus viimein on valmis nousemaan ilmaan, ei vanhoja rakenteita pakata kyytiin painoa lisäämään ja matkaa hankaloittamaan. Ne yksinkertaisesti puretaan pois tarpeettomina.

Samalla tavoin kuin rakennustelineet mahdollistavat rakentamisen, myös rahajärjestelmä mahdollisti nyky-yhteiskunnan synnyn tieteellisine ja teknologisine innovaatioineen. Kehitimme tieteellisen menetelmän, korkean teknologian ja automaation, joiden varaan voimme hyvinvointimme nojata samalla kun päästämme irti rahasta. Yhteiskuntaevoluutiomme ei voi pysähtyä rahajärjestelmään ja sen ylläpitämään apinakulttuuriin. Pystymme paljon parempaan.

Hyvinvoinnillamme ei ole mitään elimellistä yhteyttä rahaan. Rahan poistaminen ei vie meiltä pois sitä tieteellistä ja teknologista ymmärrystämme, josta kaikki todellinen hyvinvointimme on peräisin. Kun päästämme irti rahasta ja rahajärjestelmän perustalle järjestäytyneen yhteiskunnan mekanismeista, emme päästä irti mistään todellisesta. Tuolloin jätämme taaksemme vain aikansa eläneet ja tarkoituksensa jo täyttäneet rakenteet. Vapaudumme matkantekoamme hidastavasta ja hankaloittavasta taakasta. Ilman tuota taakkaa olisimme jo tieteellisesti ja teknologisesti valmiita ihmiskunnan yhteiskuntaevoluution seuraavaan vaiheeseen.

Rahajärjestelmä kelluu reaalimaailmasta irrallisena. Se on vain pintapuolisesti älykäs resurssienhallintajärjestelmä, mutta silti kyllin älykäs harhauttamaan valtaosan väestöstä. Rahan älykkyys sulkee sisäänsä kaikki yhteiskunnalliset instituutiot, mukaan lukien valtiovallan, armeijan, oikeuslaitoksen, ympäristöjärjestöt, ihmisoikeusjärjestöt, uskonnolliset instituutiot ja niin edelleen. Rahan älykkyys ohjaa näkymättömän käden tavoin kaikkea yhteiskunnallista toimintaa, mutta koska käsi on näkymätön, ei sitä osata kyseenalaistaa ja niin syy yhteiskunnan kieroutumiseen löytyy aina kaikkialta muualta kuin rahasta.

Markkinoiden näkymätön käsi kahlitsee otteeseensa myös tavalliset ihmiset. Tarvehierarkian alimman tason tarpeista – ihmisen fysiologisista perustarpeista – ainakin puhdas juomavesi, ravinto ja suoja on kytketty kiinni rahajärjestelmään. Samoin tarvehierarkian toisen tason tarpeet – ihmisen turvallisuuden tarpeet – ovat laajalti rahajärjestelmästä riippuvaisia. Näin ollen rahan instituutiosta itsestään tulee välillisesti – niin kieroutuneelta kuin se kuulostaakin – yksi ihmisen fysiologisista perustarpeista. Tämä ominaisuus synnyttää ihmisen ja rahan välille luonnolliselta vaikuttavan siteen. Todellisuudessa tämä suhde on kuitenkin kaikkea muuta kuin luonnollinen.

Niinpä kaikki, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, tapahtuu pohjimmiltaan aina rahajärjestelmän alaisuudessa. Siksi mikään ei pidä sisällään syvällisempää, pysyvämpää ja konkreettisempaa muutospotentiaalia kuin rahaan itseensä kohdistuva muutospaine. Jos ihmiset tällä planeetalla kuolevat nälkään, janoon tai nykyteknologialla hoidettavissa oleviin sairauksiin, on kyse ainoastaan huonosta suunnittelusta – vaikeasta järjestelmätason virheestä.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

51. Tiedosta ongelman ydin
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
53. Hypnoosista herääminen
54. Olemme yksi planeetta
55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä
56. Tulevaisuuden yhteiskunta

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Who Are You? Watching This Breathtaking Video Could Be the Moment You Change Your Life
2 min · 30,136 views today · "Normal is getting dressed in clothes that you buy for work, driving through traffic in a car that you are still paying for, in order to get to a job that you need so you can...
How to Criticize with Kindness: Philosopher Daniel Dennett on the Four Steps to Arguing Intelligently
Maria Popova · 14,646 views today · “Just how charitable are you supposed to be when criticizing the views of an opponent?”
When You Kill Ten Million Africans You Aren't Called 'Hitler'
Liam O'Ceallaigh · 14,373 views today · Take a look at this picture. Do you know who it is? Most people haven’t heard of him. But you should have. When you see his face or hear his name you should get as sick in...
10 Shocking Facts About Society That We Absurdly Accept As Normal
Joe Martino · 13,182 views today · When you take a moment and look around at the world, things can appear pretty messed up. Take 5 or 10 minutes and watch the 6 o’clock news. Chances are, the entire time, all...
What It Really Means to Hold Space for Someone
Heather Plett · 8,937 views today · How to be there for the people who need you most
Welcome to Marinaleda: The Spanish Anti-Capitalist Town With Equal Wage Full Employment and $19 Housing
Jade Small · 8,864 views today · With virtually no police, crime or unemployment, meet the Spanish town described as a democratic, socialist utopia. Unemployment is non-existent in Marinaleda, an Andalusian...
Caitlin Moran's Posthumous Advice for Her Daughter
Caitlin Moran · 7,669 views today · My daughter is about to turn 13 and I’ve been smoking a lot recently, and so – in the wee small hours, when my lungs feel like there’s a small mouse inside them, scratching to...
Forest Man
16 min · 5,665 views today · Since the 1970's Majuli islander Jadav Payeng has been planting trees in order to save his island. To date he has single handedly planted a forest larger than Central Park NYC...
The International Criminal Court May Start Prosecuting People Who Commit Crimes Against the Environment
Tara Smith · 5,643 views today · The International Criminal Court is not known for prosecuting people responsible for huge oil slicks, chopping down protected rainforests or contaminating pristine land. But...
Rap News Special Edition: Hillary Clinton Vs Donald Trump
7 min · 4,977 views today · Hello world. RAP NEWS is back for a special episode on the 2016 USA Election mayhem, feat. Hillary Clinton vs Donald Trump + a touch of Jill Stein & Gary Johnson. This one's...
Humanity's Greatest Challenges Aren't Technical, They're Human
8 min · 4,884 views today · Maslow's Hierarchy of Needs is incomplete as we commonly know it. Later in his life, Maslow wrote about a stage beyond self-actualization. Nichol Brandford explains how to...
Ten Ways We Misunderstand Children
Jan Hunt · 4,031 views today · 1. We expect children to be able to do things before they are ready. We ask an infant to keep quiet. We ask a 2-year-old to sit still. We ask a 3-year-old to clean his room...
10 Photos That Show the Magnificent Light Shining on Standing Rock
Josue Rivas · 3,002 views today · Despite all the news of pipeline regulation, court appeals, and activist arrests, Native photographer Josue Rivas reminds us that it is actually a peaceful place.
The Journey From Syria (2016)
71 min · 2,782 views today · Reporter Matthew Cassel spent a year documenting the journey of Syrian jeweler Aboud Shalhoub as he travels from Turkey to Greece, and through Eastern Europe to the Netherlands...
American Cartel: How America's Two Major Parties Helped Destroy Democracy
Frank Castro · 2,713 views today · Cartel: An association of manufacturers or suppliers with the purpose of maintaining prices at a high level and restricting competition.
Alan Watts: What If Money Was No Object?
3 min · 2,475 views today · How do you like to spend your life? What do you desire? What if money didn't matter? What if money was no object? What would you like to do if money were no object? Spoken...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 1,812 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
A Woman Who Makes This Statement Today Needs Revolutionary Courage
Sabine Lichtenfels · 1,738 views today · I want to live in a community with men and women, with children, animals and plants so that I am not continually forced to hide my actual being from the others. Perception and...
The Culture of Maximum Harm
Daniel Quinn · 1,652 views today · People have lived many different ways on this planet, but about ten thousand years ago there appeared one people who believed everyone in the world should live a single...
“You Can Have Your Weak Nominee If You Wish” – the Sanders Endorsement Backfires on Hillary Clinton, Empowers Sanders in One Masterstroke
Saib Bilaval · 1,452 views today · Ultimately, what the Sanders endorsement has proved is what the candidate was arguing from the beginning – that it was not Sanders and his campaign that was holding Hillary...
Load More
Like us on Facebook?
55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä