53. Hypnoosista herääminen
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Kulloinenkin ajan henki tuudittaa ihmiset oman aikansa harhan uneen. Suurin osa ihmisistä on nukkunut koko ikänsä eikä edes tiedä nukkuvansa. Kun ihminen nukkuu ja näkee unta, on hän yleensä kykenemätön arvioimaan omaa tilaansa. Unitilassa oleva ihminen ei kykene itse tiedostamaan omaa harhaansa. Havahtuneen ihmisen perspektiivistä katsoen unimaailmaa kyllä näyttäytyy hullunkurisena, mutta tämän ihminen voi ymmärtää vasta herättyään. Unessa kaikki sen sijaan tuntuu täysin todelliselta ja järkevältä.

Ongelma on siinä, kuinka saada syvästi tiedostamattomat ihmiset hereille. Herääminen vaatii ponnistelua; oman egoistisen maailmankatsomuksen täydellistä kyseenalaistamista; draaman mekanismien tunnistamista ja erottamista reaalimaailmasta; harhasta irrottautumista. Egoistinen yhteiskunta on tiedostamaton, harhainen ja sairas yhteiskunta. Tiedostamaton, sairas ja harhainen yhteiskunta tuottaa tiedostamattomia, harhaisia ja sairaita kansalaisia.

Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, jonka perustana on hypnoosiin alistuvan ihmisen luottamus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön hypnotisoijansa kanssa. Ilman luottamusta hypnotisointi ja ihmisen suggerointi ei voisi olla mahdollista. Sillä hetkellä, kun ihminen kyseenalaistaa oman tietoisuuden tilansa, hän on ottanut ensimmäisen askeleen kohti heräämistä. Instituutioiden olemassaolo on riippuvainen kansalaisten halusta tulla hallituksi. Vasta kun instituutio kyseenalaistetaan ja ihmisten halukkuus yhteistyöhön hypnotisoijansa kanssa horjuu, voi instituutioiden ylläpitämä lumous alkaa murentua ja ihmisten heräämisprosessi käynnistyä.

Sairaassa yhteiskunnassa yksilön rohkeus ei ilmene valtavirran myötäilemisenä. Ei se liioin ilmene yksilön väkivaltaisena radikalisoitumisena. Väkivalta, aggressio ja kiihtymys ovat saman egoistisen harhan ilmentymää, joka aiheutti alkuperäisen ongelman. Ihmisen todellinen rationalisoituminen ei johda väkivaltaiseen radikalisoitumiseen. Todellinen rohkeus on ihmiskunnan ajattomien totuuksien rauhanomaista mutta äänekästä puolustamista ajan hengestä, aatesuuntauksista tai ideologioista riippumatta. Tiedostava ihminen on kaikkina aikoina immuuni kaikille ajan hengen ilmiöille, eikä hän tarvitse matkallaan muuta opastajaa, gurua tai opettajaa kuin oman sisäisen äänensä.

Muutos tulevaisuuden yhteiskuntaan tapahtuu henkilökohtaisen oivalluksen kautta, ei painostuksen tai aggression keinoin. Kukaan ei tule yöllä koputtamaan ovellesi soihduin ja seipäin varustautuneena, vaatien sinulta taas yhden uuden oppirakennelman tai ideologian tunnustamista. Kukaan ei myöskään tule vaatimaan omaisuuttasi luovutettavaksi, saati muita pakkotoimenpiteitä. Muutos tulee tapahtumaan täysin vapaaehtoisesti ihmisten oivallettua vapaaehtoisuuteen, avoimuuteen ja jakamiseen perustuvan positiivisen yhteiskunnallisen energian edut syöpäkasvaimen älykkyyteen ja siitä kumpuavaan negatiiviseen yhteiskunnalliseen energiaan verrattuna.

Vaikeus ei ole uuden ajattelutavan oppimisessa. Suurin haaste on kaikista vanhoista harhoista ja pinttyneistä ajatustottumuksista luopumisessa. Paradoksaalisesti se kaikki tarkoittaa samalla myös kärsimyksestä luopumista. Sekä yhteiskunnallisesta että egoistisesta draamasta luopumista. Positiivisen yhteiskunnallisen energian paradigma on luonnollinen, harmoninen ja tasapainoinen paitsi planetaarisella myös henkisellä tasolla.

Toisin kuin yleisesti luullaan, tiede ja hengellisyys eivät ole toistensa vastakohdat. Todellinen tiede, todellinen taide ja todellinen hengellisyys kumpuavat täsmälleen samasta alkutilasta, pyrkien kuvaamaan täsmälleen samaa asiaa. Todellisella hengellisyydellä ei ole mitään tekemistä uskontoinstituutioiden tai uskonnollisuuden kanssa. Institutionalisoitunut uskonnollisuus on todellisen hengellisyyden vääristyneisyyden ilmentymä – todellisen hengellisyyden vastakohta.

Monet maailmanhistorian suurimmista tieteellisistä neroista ovat olleet juuri edellä kuvatulla tavalla hengellisiä – Albert Einstein heistä viimeisimpänä. Myös nykyaikainen tiede ja etenkin kvanttimekaniikan saralla tapahtunut tutkimus (muun muassa Nassim Harameinin vallankumouksellinen teoria) sitovat hengellisyyden ja tietoisuuden (consciousness) merkittäväksi osaksi maailmankaikkeuden rakennetta. Onkin oletettavaa, joskaan ei välttämätöntä, että käytännön muutos kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa tulee tapahtumaan maailmankäsityksemme mullistavan tieteellisen läpimurron saattelemana.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

51. Tiedosta ongelman ydin
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
53. Hypnoosista herääminen
54. Olemme yksi planeetta
55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä
56. Tulevaisuuden yhteiskunta

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
93 Documentaries to Expand Your Consciousness
Films For Action · 9,937 views today · There are over 800 documentaries now cataloged in our library of social change films. That's probably way too many for any mortal to ever watch in a lifetime, let alone a few...
Why Are Media Outlets Still Citing Discredited 'Fake News' Blacklist?
Adam Johnson · 6,250 views today · The Washington Post (11/24/16) last week published a front-page blockbuster that quickly went viral: Russia-promoted “fake news” had infiltrated the newsfeeds of 213 million...
The Orwellian War on Skepticism
Robert Parry · 4,908 views today · Official Washington’s rush into an Orwellian future is well underway as political and media bigwigs move to silence Internet voices of independence and dissent, reports Robert...
Where Do You Draw the Line? (2016)
60 min · 3,858 views today · Why is the Ecuadorian government proposing to extract oil in an area frequently classified by ecologists as one of the most bio-diverse rainforest regions left intact on earth?...
Projext X: Using Leaked Documents to Reveal the NSA's New York Spy Hub, Hidden in Plain Sight
10 min · 3,060 views today · A top-secret handbook takes viewers on an undercover journey to Titanpointe, the site of a hidden partnership. Narrated by Rami Malek and Michelle Williams, and based on...
90 Inspiring and Visionary Films That Will Change How You See the World in Profound Ways
Tim Hjersted · 3,048 views today · The world today is in crisis. Everybody knows that. But what is driving this crisis? It's a story, a story that is destroying the world. It's a story about our relationship to...
Social Media Echo Chambers: Here's How Most of Us are Living in One
2 min · 2,941 views today · Americans are blocking out the friends and news sites that won't confirm their views.
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 2,500 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 1,979 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
Twelve Things To Remember After The US Election, From Front Line Organizers
Bill Quigley · 1,525 views today · When you find yourself in a suddenly darkened room, what do you do?   Some rush blindly to where they think the door might be.  Others stand still, let their eyes get...
Law Professor's Epic Response to Black Lives Matter Shirt Complaint
Social Design Notes · 1,363 views today · A first year law school student wrote a complaint about her professor having worn a Black Lives Matter T-shirt during class. The professor’s response is priceless. Scans of...
This Short Film Plays Out Like an Epic Movie That Will Shake Your Soul - But the Movie Is Real, and We are The Actors
6 min · 1,325 views today · For next year, we need a resolution capable of confronting the crisis we face, and making a future worth fighting for. This short film looks back on the crisis and confusion...
Why We Need Big Picture Activism
Helena Norberg-Hodge · 1,108 views today · Despite the countless grassroots projects already under way, the global economic juggernaut can seem too powerful to stop. But because more and more of us are becoming aware of...
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 973 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 939 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
How a Land High in the Western Himalayas Can Help Us Understand The Crisis of The Modern World
9 min · 583 views today · This is a clip from The Economics of Happiness. Watch it here. It's a brilliant film that was easy to put at the top of our list of the top 100 documentaries we can use to...
The Daily Show's Trevor Noah Talks With Conservative Host Tomi Lahren
14 min · 464 views today · "Tomi" host Tomi Lahren gives her take on the Black Lives Matter movement and explains why she lashed out against Colin Kaepernick for his national anthem protest.
Escape! From the Cult of Materialism (2016)
50 min · 460 views today · Does the philosophy of materialism work to destroy our identities, experience, and environment? Join narrator Daphne Ellis on a radical romp through the evidence and decide for...
The 6 Grand Illusions That Keep Us Enslaved
Sigmund Fraud · 440 views today · For a magician to fool his audience his deceit must go unseen, and to this end he crafts an illusion to avert attention from reality. While the audience is entranced, the...
Schooling the World (2010)
66 min · 387 views today · If you wanted to change an ancient culture in a generation, how would you do it? You would change the way it educates its children. The U.S. Government knew this in the 19th...
Load More
Like us on Facebook?
53. Hypnoosista herääminen