53. Hypnoosista herääminen
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi
May 13, 2016

Kulloinenkin ajan henki tuudittaa ihmiset oman aikansa harhan uneen. Suurin osa ihmisistä on nukkunut koko ikänsä eikä edes tiedä nukkuvansa. Kun ihminen nukkuu ja näkee unta, on hän yleensä kykenemätön arvioimaan omaa tilaansa. Unitilassa oleva ihminen ei kykene itse tiedostamaan omaa harhaansa. Havahtuneen ihmisen perspektiivistä katsoen unimaailmaa kyllä näyttäytyy hullunkurisena, mutta tämän ihminen voi ymmärtää vasta herättyään. Unessa kaikki sen sijaan tuntuu täysin todelliselta ja järkevältä.

Ongelma on siinä, kuinka saada syvästi tiedostamattomat ihmiset hereille. Herääminen vaatii ponnistelua; oman egoistisen maailmankatsomuksen täydellistä kyseenalaistamista; draaman mekanismien tunnistamista ja erottamista reaalimaailmasta; harhasta irrottautumista. Egoistinen yhteiskunta on tiedostamaton, harhainen ja sairas yhteiskunta. Tiedostamaton, sairas ja harhainen yhteiskunta tuottaa tiedostamattomia, harhaisia ja sairaita kansalaisia.

Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, jonka perustana on hypnoosiin alistuvan ihmisen luottamus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön hypnotisoijansa kanssa. Ilman luottamusta hypnotisointi ja ihmisen suggerointi ei voisi olla mahdollista. Sillä hetkellä, kun ihminen kyseenalaistaa oman tietoisuuden tilansa, hän on ottanut ensimmäisen askeleen kohti heräämistä. Instituutioiden olemassaolo on riippuvainen kansalaisten halusta tulla hallituksi. Vasta kun instituutio kyseenalaistetaan ja ihmisten halukkuus yhteistyöhön hypnotisoijansa kanssa horjuu, voi instituutioiden ylläpitämä lumous alkaa murentua ja ihmisten heräämisprosessi käynnistyä.

Sairaassa yhteiskunnassa yksilön rohkeus ei ilmene valtavirran myötäilemisenä. Ei se liioin ilmene yksilön väkivaltaisena radikalisoitumisena. Väkivalta, aggressio ja kiihtymys ovat saman egoistisen harhan ilmentymää, joka aiheutti alkuperäisen ongelman. Ihmisen todellinen rationalisoituminen ei johda väkivaltaiseen radikalisoitumiseen. Todellinen rohkeus on ihmiskunnan ajattomien totuuksien rauhanomaista mutta äänekästä puolustamista ajan hengestä, aatesuuntauksista tai ideologioista riippumatta. Tiedostava ihminen on kaikkina aikoina immuuni kaikille ajan hengen ilmiöille, eikä hän tarvitse matkallaan muuta opastajaa, gurua tai opettajaa kuin oman sisäisen äänensä.

Muutos tulevaisuuden yhteiskuntaan tapahtuu henkilökohtaisen oivalluksen kautta, ei painostuksen tai aggression keinoin. Kukaan ei tule yöllä koputtamaan ovellesi soihduin ja seipäin varustautuneena, vaatien sinulta taas yhden uuden oppirakennelman tai ideologian tunnustamista. Kukaan ei myöskään tule vaatimaan omaisuuttasi luovutettavaksi, saati muita pakkotoimenpiteitä. Muutos tulee tapahtumaan täysin vapaaehtoisesti ihmisten oivallettua vapaaehtoisuuteen, avoimuuteen ja jakamiseen perustuvan positiivisen yhteiskunnallisen energian edut syöpäkasvaimen älykkyyteen ja siitä kumpuavaan negatiiviseen yhteiskunnalliseen energiaan verrattuna.

Vaikeus ei ole uuden ajattelutavan oppimisessa. Suurin haaste on kaikista vanhoista harhoista ja pinttyneistä ajatustottumuksista luopumisessa. Paradoksaalisesti se kaikki tarkoittaa samalla myös kärsimyksestä luopumista. Sekä yhteiskunnallisesta että egoistisesta draamasta luopumista. Positiivisen yhteiskunnallisen energian paradigma on luonnollinen, harmoninen ja tasapainoinen paitsi planetaarisella myös henkisellä tasolla.

Toisin kuin yleisesti luullaan, tiede ja hengellisyys eivät ole toistensa vastakohdat. Todellinen tiede, todellinen taide ja todellinen hengellisyys kumpuavat täsmälleen samasta alkutilasta, pyrkien kuvaamaan täsmälleen samaa asiaa. Todellisella hengellisyydellä ei ole mitään tekemistä uskontoinstituutioiden tai uskonnollisuuden kanssa. Institutionalisoitunut uskonnollisuus on todellisen hengellisyyden vääristyneisyyden ilmentymä – todellisen hengellisyyden vastakohta.

Monet maailmanhistorian suurimmista tieteellisistä neroista ovat olleet juuri edellä kuvatulla tavalla hengellisiä – Albert Einstein heistä viimeisimpänä. Myös nykyaikainen tiede ja etenkin kvanttimekaniikan saralla tapahtunut tutkimus (muun muassa Nassim Harameinin vallankumouksellinen teoria) sitovat hengellisyyden ja tietoisuuden (consciousness) merkittäväksi osaksi maailmankaikkeuden rakennetta. Onkin oletettavaa, joskaan ei välttämätöntä, että käytännön muutos kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa tulee tapahtumaan maailmankäsityksemme mullistavan tieteellisen läpimurron saattelemana.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

51. Tiedosta ongelman ydin
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
53. Hypnoosista herääminen
54. Olemme yksi planeetta
55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä
56. Tulevaisuuden yhteiskunta

0.0 ·
0
Trending Today
"The Myth of Time" - Martin Luther King Jr.
3 min · 6,216 views today · Excerpt from MLK Jr.'s last sermon, "Remaining Awake Through a Great Revolution". Delivered at The National Cathedral on March 31, 1968 (4 days prior to his...
How a Lack of Touch Is Destroying Men
Mark Green · 4,931 views today · Why Men Need More Platonic Touch in their Lives
Real Underground Kingdom That Has Existed for Millions of Years Went Unnoticed, Until Recently...
Kid Krunk · 4,709 views today · 28 Stunning Photos Of The World’s Largest Cave
Surviving Capitalist Depression
Michael Emero · 3,122 views today · We live in a toxic society filled with toxic people. Even the ones with the best hearts- including ourselves- have been raised in ignorance, with disinformation. Our examples...
Thich Nhat Hanh: How We Can Learn to Love Our Enemies
5 min · 2,574 views today · This is a short excerpt from Peacemaking. I often think about this story when I think about the kind of activism I would like to bring into this world. I want to help build a...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 2,568 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
I Am Not Your Negro (2017)
3 min · 2,176 views today · In his new film, director Raoul Peck envisions the book James Baldwin never finished - a radical narration about race in America, using the writer's original words. He draws...
How Wolves Change Rivers
4 min · 2,173 views today · When wolves were reintroduced to Yellowstone National Park in the United States after being absent nearly 70 years, the most remarkable "trophic cascade" occurred. What is a...
A Hauntingly Beautiful Short Film About Life and Death
5 min · 1,901 views today · The Life of Death is a touching handdrawn animation about the day Death fell in love with Life.
The Charter For Compassion
2 min · 1,760 views today · The principle of compassion lies at the heart of all religious, ethical and spiritual traditions, calling us always to treat all others as we wish to be treated...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 1,501 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Hans Rosling Brilliantly Explains Complexity of Population and Resource Issues Using Simple Tools
3 min · 1,461 views today · Let me show you the world, says Swedish academic Han Rosling as he demonstrates the dynamics of population growth, child mortality and carbon dioxide emissions. The challenge...
True Justice Should Have Compassion in It
Thich Nhat Hanh · 1,145 views today · I believe that true justice should have compassion in it. When someone does something harmful, destructive, the destruction is done not only to the person who is the victim...
What It Really Means to Hold Space for Someone
Heather Plett · 698 views today · How to be there for the people who need you most
The Price of Certainty
7 min · 633 views today · It’s alarming to see how polarized politics have become in the United States. The wider the gulf grows, the more people seem to be certain that the other side is wrong...
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 528 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
Meet the Earthship
7 min · 360 views today · Outside of Taos, New Mexico, you'll find a community of people living in off-grid homes made of garbage. The homes are called Earthships and were invented by Michael Reynolds...
The Importance of Empathy
3 min · 350 views today · With an increasingly polarized and divided world, we need empathy more than ever before. Too often we are talking at each other, unable to listen and jumping to entirely wrong...
HUMAN (2015)
382 min · 349 views today · What is it that makes us human? Is it that we love, that we fight? That we laugh? Cry? Our curiosity? The quest for discovery?  Driven by these questions, filmmaker and artist...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 343 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
53. Hypnoosista herääminen