53. Hypnoosista herääminen
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Kulloinenkin ajan henki tuudittaa ihmiset oman aikansa harhan uneen. Suurin osa ihmisistä on nukkunut koko ikänsä eikä edes tiedä nukkuvansa. Kun ihminen nukkuu ja näkee unta, on hän yleensä kykenemätön arvioimaan omaa tilaansa. Unitilassa oleva ihminen ei kykene itse tiedostamaan omaa harhaansa. Havahtuneen ihmisen perspektiivistä katsoen unimaailmaa kyllä näyttäytyy hullunkurisena, mutta tämän ihminen voi ymmärtää vasta herättyään. Unessa kaikki sen sijaan tuntuu täysin todelliselta ja järkevältä.

Ongelma on siinä, kuinka saada syvästi tiedostamattomat ihmiset hereille. Herääminen vaatii ponnistelua; oman egoistisen maailmankatsomuksen täydellistä kyseenalaistamista; draaman mekanismien tunnistamista ja erottamista reaalimaailmasta; harhasta irrottautumista. Egoistinen yhteiskunta on tiedostamaton, harhainen ja sairas yhteiskunta. Tiedostamaton, sairas ja harhainen yhteiskunta tuottaa tiedostamattomia, harhaisia ja sairaita kansalaisia.

Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, jonka perustana on hypnoosiin alistuvan ihmisen luottamus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön hypnotisoijansa kanssa. Ilman luottamusta hypnotisointi ja ihmisen suggerointi ei voisi olla mahdollista. Sillä hetkellä, kun ihminen kyseenalaistaa oman tietoisuuden tilansa, hän on ottanut ensimmäisen askeleen kohti heräämistä. Instituutioiden olemassaolo on riippuvainen kansalaisten halusta tulla hallituksi. Vasta kun instituutio kyseenalaistetaan ja ihmisten halukkuus yhteistyöhön hypnotisoijansa kanssa horjuu, voi instituutioiden ylläpitämä lumous alkaa murentua ja ihmisten heräämisprosessi käynnistyä.

Sairaassa yhteiskunnassa yksilön rohkeus ei ilmene valtavirran myötäilemisenä. Ei se liioin ilmene yksilön väkivaltaisena radikalisoitumisena. Väkivalta, aggressio ja kiihtymys ovat saman egoistisen harhan ilmentymää, joka aiheutti alkuperäisen ongelman. Ihmisen todellinen rationalisoituminen ei johda väkivaltaiseen radikalisoitumiseen. Todellinen rohkeus on ihmiskunnan ajattomien totuuksien rauhanomaista mutta äänekästä puolustamista ajan hengestä, aatesuuntauksista tai ideologioista riippumatta. Tiedostava ihminen on kaikkina aikoina immuuni kaikille ajan hengen ilmiöille, eikä hän tarvitse matkallaan muuta opastajaa, gurua tai opettajaa kuin oman sisäisen äänensä.

Muutos tulevaisuuden yhteiskuntaan tapahtuu henkilökohtaisen oivalluksen kautta, ei painostuksen tai aggression keinoin. Kukaan ei tule yöllä koputtamaan ovellesi soihduin ja seipäin varustautuneena, vaatien sinulta taas yhden uuden oppirakennelman tai ideologian tunnustamista. Kukaan ei myöskään tule vaatimaan omaisuuttasi luovutettavaksi, saati muita pakkotoimenpiteitä. Muutos tulee tapahtumaan täysin vapaaehtoisesti ihmisten oivallettua vapaaehtoisuuteen, avoimuuteen ja jakamiseen perustuvan positiivisen yhteiskunnallisen energian edut syöpäkasvaimen älykkyyteen ja siitä kumpuavaan negatiiviseen yhteiskunnalliseen energiaan verrattuna.

Vaikeus ei ole uuden ajattelutavan oppimisessa. Suurin haaste on kaikista vanhoista harhoista ja pinttyneistä ajatustottumuksista luopumisessa. Paradoksaalisesti se kaikki tarkoittaa samalla myös kärsimyksestä luopumista. Sekä yhteiskunnallisesta että egoistisesta draamasta luopumista. Positiivisen yhteiskunnallisen energian paradigma on luonnollinen, harmoninen ja tasapainoinen paitsi planetaarisella myös henkisellä tasolla.

Toisin kuin yleisesti luullaan, tiede ja hengellisyys eivät ole toistensa vastakohdat. Todellinen tiede, todellinen taide ja todellinen hengellisyys kumpuavat täsmälleen samasta alkutilasta, pyrkien kuvaamaan täsmälleen samaa asiaa. Todellisella hengellisyydellä ei ole mitään tekemistä uskontoinstituutioiden tai uskonnollisuuden kanssa. Institutionalisoitunut uskonnollisuus on todellisen hengellisyyden vääristyneisyyden ilmentymä – todellisen hengellisyyden vastakohta.

Monet maailmanhistorian suurimmista tieteellisistä neroista ovat olleet juuri edellä kuvatulla tavalla hengellisiä – Albert Einstein heistä viimeisimpänä. Myös nykyaikainen tiede ja etenkin kvanttimekaniikan saralla tapahtunut tutkimus (muun muassa Nassim Harameinin vallankumouksellinen teoria) sitovat hengellisyyden ja tietoisuuden (consciousness) merkittäväksi osaksi maailmankaikkeuden rakennetta. Onkin oletettavaa, joskaan ei välttämätöntä, että käytännön muutos kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa tulee tapahtumaan maailmankäsityksemme mullistavan tieteellisen läpimurron saattelemana.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

51. Tiedosta ongelman ydin
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
53. Hypnoosista herääminen
54. Olemme yksi planeetta
55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä
56. Tulevaisuuden yhteiskunta

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Noam Chomsky Has 'Never Seen Anything Like This'
Chris Hedges · 46,682 views today · Noam Chomsky is America’s greatest intellectual. His massive body of work, which includes nearly 100 books, has for decades deflated and exposed the lies of the power elite...
HyperNormalisation (2016)
161 min · 16,611 views today · We live in a time of great uncertainty and confusion. Events keep happening that seem inexplicable and out of control. Donald Trump, Brexit, the War in Syria, the endless...
10 Quotes From an Oglala Lakota Chief That Will Make You Question Everything About Our Society
Wisdom Pills · 8,010 views today · Luther Standing Bear was an Oglala Lakota Sioux Chief who, among a few rare others such as Charles Eastman, Black Elk and Gertrude Bonnin occupied the rift between the way of...
Introversion Is Not a Personality Fail
Cat Elz · 7,495 views today · A few years ago, I got into an argument with my now mother-in-law over my supposedly “backwards” ways. My transgression? I did not attend a party of my now husband’s (then...
Donald and Hobbes Is Genius
Various · 6,585 views today · Some clever folk have been replacing precocious 6-year-old Calvin, from the Calvin and Hobbes comic strips, with Donald Trump and the results are, well, take a look...
The Untold History of Palestine & Israel
22 min · 4,316 views today · Previewing Abby Martin’s on-the-ground investigation in Palestine, The Empire Files looks at the long history of Zionist colonization, expansion and expulsion of Palestine’s...
The Important Difference Between Love and Being Loved
2 min · 3,732 views today · We talk of love as if it were just one thing: in fact, it’s two very different moves, Loving and Being Loved. You start to grow up when you stop focusing on the latter and get...
World's Low-Cost Economy Built on the Backs of 46 Million Modern Day Slaves
Deirdre Fulton · 3,018 views today · 'Business leaders who refuse to look into the realities of their own supply chains are misguided and irresponsible.'
Our Obsession With 'Good Immigrants' Breeds Intolerance
2 min · 2,797 views today · Society sets the bar so high to become a 'good immigrant', argues writer Nikesh Shukla, that normal immigrants are demonised. He says non-Brits in the public eye have a simple...
Planet Earth II Could Be Best Nature Doc Ever Made
3 min · 2,765 views today · 10 years ago Planet Earth changed our view of the world. Now we take you closer than ever before. This is life in all its wonder. This is Planet Earth II. A decade ago, the...
Consent, Explained for Donald Trump and His Apologists
7 min · 2,552 views today · Vox's Emily Crockett explains why Donald Trump's comments aren't just "lewd," they're predatory. Further viewing, consent explained with tea. 
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 2,449 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 2,162 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
Are You Lost in the World Like Me?
3 min · 2,069 views today · Animated film by Steve Cutts for 'Are You Lost In The World Like Me?', taken from These Systems Are Failing- the debut album from Moby & The Void Pacific Choir. 
A Simple 6 Step Self Compassion Exercise to Combat Depression and Low Self Esteem
5 min · 1,578 views today · It’s all too easy to be extremely tough on ourselves; we need – at points – to get better at self-compassion. Here is an exercise in how to lessen the voices of self-flagellation.
The Four Qualities of Love
2 min · 1,314 views today · Thich Nhat Hanh explains the Four Qualities of Love that can bring deep meaning to our lives.
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 876 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
For Those Who Don't Want to Vote for the Lesser of Two Evils
Peter White · 865 views today · Ranked-choice voting is catching on, and Maine might become the first state to help citizens vote for candidates they actually want.
Bird Watching on Lesvos Island - A Poetic Call to Stand With Refugees
3 min · 848 views today · Born in Darfur, Sudan and raised in Philadelphia, Emi Mahmoud is the 2015 World Poetry Slam Champion and the Women of the World co-Champion of 2016. From a young age Emi...
The White Man in That Photo
Riccardo Gazzaniga · 742 views today · Sometimes photographs deceive. Take this one, for example. It represents John Carlos and Tommie Smith’s rebellious gesture the day they won medals for the 200 meters at the...
Load More
Like us on Facebook?
53. Hypnoosista herääminen