52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Perinteinen älykkyystesti mittaa – ja nykyinen kulttuurimme arvostaa – loogista päättely- ja uudenomaksumiskykyä, mutta se ei millään tavoin mittaa ajattelun kypsyyttä eli sitä, millä tavoin tuo älykkyys linkittyy kestäviin arvoihin ja kestävään hyvinvointiin. Pelkkä raaka äly ilman ajattelun kypsyyttä on omiaan johtamaan kehityksen harhapoluille. Toisaalta pelkkä ajattelun kypsyys ilman aivojen tehokasta prosessointikykyä jättää kehityksen polkemaan paikoilleen. Vasta kun aivojen prosessointivoima yhdistyy ajattelun kypsyyteen – vasta silloin voimme puhua todellisesta älykkyydestä. Todellinen älykkyys on elämää ylläpitävää tasapainon ja harmonian älykkyyttä. Täydellisimmässä muodossaan voimme havaita tuon älykkyyden luonnon toiminnassa.

Oma elimistömme muodostaa monin tavoin samankaltaisen suljetun ja rajallisen ekosysteemin kuin oma planeettammekin. Miten elimistömme miljardit solut ja niiden muodostamat elimet ovat järjestäneet oman resurssienhallintansa? Onko elinten välillä käynnissä jatkuva taistelu rajallisista resursseista? Perustuuko elinten ja edelleen solujen välinen keskinäinen vuorovaikutus kilpailun, yksilön hyödyn maksimoinnin ja ikuisen hallitsemattoman kasvun periaatteille? Kuinka kauan uskoisit elimistön pysyvän toimintakykyisenä, jos kaikki sen osat noudattaisivat tasapainon ja harmonian älykkyyden sijaan taloustieteellistä älykkyyttä? Tuskin kovinkaan kauan. Mikään elimistön osa ei pyri ikuiseen kasvuun, saati rohmuamaan itselleen alati suurempaa osaa yhteisistä resursseista. Kaikki elimistön osat tiedostavat tarvitsevansa tasapuolisesti toinen toisiaan. Toisin kuin taloustieteellinen älykkyys, tasapainon ja harmonian älykkyys tukee ja ylläpitää elämää. Niinpä tämä älykkyys on lopulta ainoa realistinen lähtökohta myös aidosti kestävälle planetaariselle resurssienhallinnalle.

Silti monet uskovat rahan olevan kiinteä osa ihmistä ja ihmisyyttä – että rahataloutemme ja sitä kautta myös yhteiskuntamme ja kulttuurimme palkitsemat arvot, kuten ahneus, itsekkyys ja sokea omaneduntavoittelu, ovat elintärkeä osa yhteiskunnan toimintaa ja palkitsemisen arvoisia piirteitä. Tämä on kuitenkin totta vain syöpäkasvaimen älykkyyden puitteissa.

Vasta kun nykyinen perustarpeiden niukkuudesta elinvoimansa saava kulttuurimme on väistynyt nykytieteen ja teknologian mahdollistaman runsauden ja hyvinvoinnin tieltä; vasta kun ihmisten ei tarvitse enää jatkuvasti myydä itseään ja taistella toisiaan vastaan vain saadakseen rahaa pysytelläkseen hengissä – vasta silloin voivat ihmisen tarvehierarkian korkeammat tarpeet astua esiin. Pelon ja pakon sijaan ihmiset tekevät työtään tiedonnälkänsä, uteliaisuutensa ja sisäisen tyydytyksensä ohjaamina. Ahneus, itsekkyys ja omaneduntavoittelu eivät ole kiinteä osa ihmistä tai ihmisyyttä. Ne ovat kiinteä osa vain tätä nykyistä primitiivistä kulttuuriamme, johon olemme valitettavan hyvin sopeutuneet.

Tiede on osoittanut, että ihmislapsi on synnynnäisesti empaattinen ja auttavainen, että ihmiseen on sisäänrakennettu synnynnäinen myötäelämisen kyky ja reiluudentunne, että hän pyrkii luontaisesti suosimaan kauneutta, tasapainoa ja harmoniaa epätasapainon, sekasorron ja kaaoksen sijaan. Kaikki tarvittava on siis ihmisessä jo luontaisesti. Myös kaikki muutokseen tarvittava tiede ja teknologia ovat jo olemassa. Ainoa mitä enää tarvitaan on muutos ihmisten tietoisuudessa.

Lapsi sopeutuu aina osaksi ympärillään vallitsevaa kulttuuria, olipa tuo kulttuuri mikä hyvänsä. Niinpä kieroutuneeseen kulttuuriin syntyneestä ja kieroutuneessa kulttuurissa kasvaneesta lapsesta tulee aina myös itsestään kieroutuneen kulttuurin edustaja, ylläpitäjä ja suojelija – ainakin siihen saakka, kunnes hän tulee tietoiseksi oman kulttuurinsa kieroutuneisuudesta ja kykenee purkamaan oman ohjelmointinsa. Kieroutunut kulttuuri pystyy hallitsemaan ihmistä vain sillä edellytyksellä, että sen kieroutuneisuus pysyy ihmiseltä itseltään salassa. Tiedostamattomat tavat ja tottumukset voivat pysyä hallitsevina vain niin kauan kuin ne pysyvät tietoisuuden kynnyksen alapuolella eikä ihminen täysin oivalla niiden mekanismeja. Sillä hetkellä, kun tiedostamaton käytös saatetaan tietoisen tajunnan valoon – kun sen olemuksen syyt, rakenteet ja vaikutukset tietoisesti ymmärretään – sillä hetkellä sen taika katoaa ja vapautumisprosessi voi alkaa. Ohjelmointi voidaan purkaa vasta, kun ohjelmointi on tiedostettu.

On syntymässä kokonaan uusi tietoisuus – entistä selkeämpi ja kokonaisvaltaisempi ymmärrys yhteiskunnasta ja sen mekanismeista, sekä omasta roolistamme niiden osana. Yhä useammalle ihmiselle on selviämässä, että jollei se, mitä nyt kutsumme rahaksi, taloudeksi ja politiikaksi, pysty huolehtimaan rajallisen planeettamme älykkäästä, kestävästä ja tasapainoisesta resurssienhallinnasta tasapuolisesti kaikkien ihmisten hyväksi, tulee se, mitä kutsumme yhteiskuntaevoluutioksi, hävittämään tieltään rahan, talouden ja politiikan ja korvaamaan sen kokonaan uudenlaisella resurssienhallinnan älykkyydellä. Alamme vihdoin herätä vuosituhantisesta tiedostamattomuuden unestamme. Emmehän tietoisesti valitsisi resurssienhallintajärjestelmämme esikuvaksi syöpäkasvaimen älykkyyttä ja siitä seuraavaa kaaosta, kärsimystä ja kasvavia ongelmia, jos todella tietäisimme mitä olemme tekemässä.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

51. Tiedosta ongelman ydin
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
53. Hypnoosista herääminen
54. Olemme yksi planeetta
55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä
56. Tulevaisuuden yhteiskunta

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
The Myth of Positivity: Why Your Pain Holds a Mighty Purpose
umair haque · 14,938 views today · Of all the great myths of contemporary life, one of the most toxic is positivity. It says: there are negative and positive emotions, and only the positive ones are worth...
Have You Heard of The Great Forgetting? It Happened 10,000 Years Ago & Completely Affects Your Life
Daniel Quinn · 14,686 views today · (Excerpted from the book, The Story of B) With every audience and every individual, I have to begin by making them see that the cultural self-awareness we inherit from our...
A Hauntingly Beautiful Short Film About Life and Death
5 min · 9,190 views today · The Life of Death is a touching handdrawn animation about the day Death fell in love with Life.
10 Stunning Images from the Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Natural History Museum · 8,393 views today · These incredible images are a selection from of the 25 shortlisted by The Natural History Museum for the People's Choice Award from this year's Wildlife Photographer of the...
Seven Must-Have Skills for the 21st Century
Tommy Lehe · 7,066 views today · We live in a world that moves faster than we do. Trying to keep up can be an overwhelming task that at times feels hopeless, like we are falling further and further behind—but...
Forget Air Force One, Pentagon Wastes Billions and Billions Every Month
Nadia Prupis · 4,865 views today · President-elect Donald Trump's focus on single Boeing contract ignores enormous waste of bloated Pentagon budget
Stunning Summary of US Imperialism and Native Resistance... on MSNBC!
4 min · 4,468 views today · On The Last Word with Lawrence O'Donnell on MSNBC, Lawrence explains why a protest by Native Americans in North Dakota reminds us of the history American always tries to forget.
DREAM: A Spoken Word Meditation For When Life Is Kicking Your Ass
4 min · 2,676 views today · If life is kicking your ass and the general un-coolness of everybody on planet erf is making you want to off yourself, TALK to someone: 800-273-8255 (national suicide...
Standing Rock Wisdom: How Sacred, Nonviolent Activism Has the Power to Succeed
Charles Eisenstein · 2,279 views today · I am told by Native American friends active at Standing Rock that the elders are counseling the Water Protectors to undertake each action prayerfully and to stay off the...
The Other Way of Knowing
Lilian Na’ia Alessa · 2,126 views today · Western science and Indigenous worldviews are often seen as incompatible, with the Indigenous view usually being far less valued by society at large. But an inside look at...
Amanda Abbington Introduces iAnimal - 42 Days in the Life of Chickens
4 min · 1,993 views today · Shot undercover in British factory farms and slaughterhouses, this immersive 360° video gives you a birds-eye view of what happens to chicken from farm to plate.
The Most Powerful Algorithm in the World
Joe Brewer · 1,894 views today · After the insanity of the U.S. election, a lot of people are blaming Facebook for its algorithms that parse us into ideological bubbles and spread “fake news” and other kinds...
Veterans at Standing Rock Ask Forgiveness for War Crimes Against Tribal Nations
Jen Hayden · 1,855 views today · Jon Eagle Sr., Tribal Historic Preservation Officer at Standing Rock Sioux Tribe has reported something wholly unexpected happened at the Standing Rock Reservation today. The...
How a White Supremacist Became a Civil Rights Activist
Araz Hachadourian · 1,762 views today · The story of a KKK leader’s transformation shows us that we need not live forever with the kind of violence we saw in Charleston this month.
Dear Activists, Maybe It's Time to Admit That We've Got It All Wrong
Mickey Z. · 1,557 views today · “The first step in the revolution is eye contact.” - Alicen Grey
Sean Carroll - The Meaning of Life
7 min · 1,497 views today · The world keeps happening in accordance with its rules; it's up to us to make sense of it and give it value. Sean Carroll Music: Moby - God Moving Over the Face of the Waters
Why People Cling to Old Beliefs
1 min · 1,455 views today · Cognitive psychologist and neuroscientist at McGill University, Daniel Levitin, explains why people can be so stubborn when it comes to false beliefs. This behavior is...
Solar is Already Producing More Energy Than Oil, Says Major Scientific Review
Nafeez Ahmed · 1,396 views today · And is twice as powerful than previously thought
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 1,303 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
The 24-Hour Emergency Hotline for Syrian Refugees
7 min · 1,095 views today · Mohammed Abu Amar runs a makeshift 24-hour helpline from his flat in Hamburg, guiding scared refugees fleeing the violence in Syria across the water to Europe.  Despite losing...
Load More
Like us on Facebook?
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys