52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Perinteinen älykkyystesti mittaa – ja nykyinen kulttuurimme arvostaa – loogista päättely- ja uudenomaksumiskykyä, mutta se ei millään tavoin mittaa ajattelun kypsyyttä eli sitä, millä tavoin tuo älykkyys linkittyy kestäviin arvoihin ja kestävään hyvinvointiin. Pelkkä raaka äly ilman ajattelun kypsyyttä on omiaan johtamaan kehityksen harhapoluille. Toisaalta pelkkä ajattelun kypsyys ilman aivojen tehokasta prosessointikykyä jättää kehityksen polkemaan paikoilleen. Vasta kun aivojen prosessointivoima yhdistyy ajattelun kypsyyteen – vasta silloin voimme puhua todellisesta älykkyydestä. Todellinen älykkyys on elämää ylläpitävää tasapainon ja harmonian älykkyyttä. Täydellisimmässä muodossaan voimme havaita tuon älykkyyden luonnon toiminnassa.

Oma elimistömme muodostaa monin tavoin samankaltaisen suljetun ja rajallisen ekosysteemin kuin oma planeettammekin. Miten elimistömme miljardit solut ja niiden muodostamat elimet ovat järjestäneet oman resurssienhallintansa? Onko elinten välillä käynnissä jatkuva taistelu rajallisista resursseista? Perustuuko elinten ja edelleen solujen välinen keskinäinen vuorovaikutus kilpailun, yksilön hyödyn maksimoinnin ja ikuisen hallitsemattoman kasvun periaatteille? Kuinka kauan uskoisit elimistön pysyvän toimintakykyisenä, jos kaikki sen osat noudattaisivat tasapainon ja harmonian älykkyyden sijaan taloustieteellistä älykkyyttä? Tuskin kovinkaan kauan. Mikään elimistön osa ei pyri ikuiseen kasvuun, saati rohmuamaan itselleen alati suurempaa osaa yhteisistä resursseista. Kaikki elimistön osat tiedostavat tarvitsevansa tasapuolisesti toinen toisiaan. Toisin kuin taloustieteellinen älykkyys, tasapainon ja harmonian älykkyys tukee ja ylläpitää elämää. Niinpä tämä älykkyys on lopulta ainoa realistinen lähtökohta myös aidosti kestävälle planetaariselle resurssienhallinnalle.

Silti monet uskovat rahan olevan kiinteä osa ihmistä ja ihmisyyttä – että rahataloutemme ja sitä kautta myös yhteiskuntamme ja kulttuurimme palkitsemat arvot, kuten ahneus, itsekkyys ja sokea omaneduntavoittelu, ovat elintärkeä osa yhteiskunnan toimintaa ja palkitsemisen arvoisia piirteitä. Tämä on kuitenkin totta vain syöpäkasvaimen älykkyyden puitteissa.

Vasta kun nykyinen perustarpeiden niukkuudesta elinvoimansa saava kulttuurimme on väistynyt nykytieteen ja teknologian mahdollistaman runsauden ja hyvinvoinnin tieltä; vasta kun ihmisten ei tarvitse enää jatkuvasti myydä itseään ja taistella toisiaan vastaan vain saadakseen rahaa pysytelläkseen hengissä – vasta silloin voivat ihmisen tarvehierarkian korkeammat tarpeet astua esiin. Pelon ja pakon sijaan ihmiset tekevät työtään tiedonnälkänsä, uteliaisuutensa ja sisäisen tyydytyksensä ohjaamina. Ahneus, itsekkyys ja omaneduntavoittelu eivät ole kiinteä osa ihmistä tai ihmisyyttä. Ne ovat kiinteä osa vain tätä nykyistä primitiivistä kulttuuriamme, johon olemme valitettavan hyvin sopeutuneet.

Tiede on osoittanut, että ihmislapsi on synnynnäisesti empaattinen ja auttavainen, että ihmiseen on sisäänrakennettu synnynnäinen myötäelämisen kyky ja reiluudentunne, että hän pyrkii luontaisesti suosimaan kauneutta, tasapainoa ja harmoniaa epätasapainon, sekasorron ja kaaoksen sijaan. Kaikki tarvittava on siis ihmisessä jo luontaisesti. Myös kaikki muutokseen tarvittava tiede ja teknologia ovat jo olemassa. Ainoa mitä enää tarvitaan on muutos ihmisten tietoisuudessa.

Lapsi sopeutuu aina osaksi ympärillään vallitsevaa kulttuuria, olipa tuo kulttuuri mikä hyvänsä. Niinpä kieroutuneeseen kulttuuriin syntyneestä ja kieroutuneessa kulttuurissa kasvaneesta lapsesta tulee aina myös itsestään kieroutuneen kulttuurin edustaja, ylläpitäjä ja suojelija – ainakin siihen saakka, kunnes hän tulee tietoiseksi oman kulttuurinsa kieroutuneisuudesta ja kykenee purkamaan oman ohjelmointinsa. Kieroutunut kulttuuri pystyy hallitsemaan ihmistä vain sillä edellytyksellä, että sen kieroutuneisuus pysyy ihmiseltä itseltään salassa. Tiedostamattomat tavat ja tottumukset voivat pysyä hallitsevina vain niin kauan kuin ne pysyvät tietoisuuden kynnyksen alapuolella eikä ihminen täysin oivalla niiden mekanismeja. Sillä hetkellä, kun tiedostamaton käytös saatetaan tietoisen tajunnan valoon – kun sen olemuksen syyt, rakenteet ja vaikutukset tietoisesti ymmärretään – sillä hetkellä sen taika katoaa ja vapautumisprosessi voi alkaa. Ohjelmointi voidaan purkaa vasta, kun ohjelmointi on tiedostettu.

On syntymässä kokonaan uusi tietoisuus – entistä selkeämpi ja kokonaisvaltaisempi ymmärrys yhteiskunnasta ja sen mekanismeista, sekä omasta roolistamme niiden osana. Yhä useammalle ihmiselle on selviämässä, että jollei se, mitä nyt kutsumme rahaksi, taloudeksi ja politiikaksi, pysty huolehtimaan rajallisen planeettamme älykkäästä, kestävästä ja tasapainoisesta resurssienhallinnasta tasapuolisesti kaikkien ihmisten hyväksi, tulee se, mitä kutsumme yhteiskuntaevoluutioksi, hävittämään tieltään rahan, talouden ja politiikan ja korvaamaan sen kokonaan uudenlaisella resurssienhallinnan älykkyydellä. Alamme vihdoin herätä vuosituhantisesta tiedostamattomuuden unestamme. Emmehän tietoisesti valitsisi resurssienhallintajärjestelmämme esikuvaksi syöpäkasvaimen älykkyyttä ja siitä seuraavaa kaaosta, kärsimystä ja kasvavia ongelmia, jos todella tietäisimme mitä olemme tekemässä.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

51. Tiedosta ongelman ydin
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
53. Hypnoosista herääminen
54. Olemme yksi planeetta
55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä
56. Tulevaisuuden yhteiskunta

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Rap News Special Edition: Hillary Clinton Vs Donald Trump
7 min · 22,170 views today · Hello world. RAP NEWS is back for a special episode on the 2016 USA Election mayhem, feat. Hillary Clinton vs Donald Trump + a touch of Jill Stein & Gary Johnson. This one's...
When You Kill Ten Million Africans You Aren't Called 'Hitler'
Liam O'Ceallaigh · 13,968 views today · Take a look at this picture. Do you know who it is? Most people haven’t heard of him. But you should have. When you see his face or hear his name you should get as sick in...
Ten Ways We Misunderstand Children
Jan Hunt · 8,046 views today · 1. We expect children to be able to do things before they are ready. We ask an infant to keep quiet. We ask a 2-year-old to sit still. We ask a 3-year-old to clean his room...
The Culture of Maximum Harm
Daniel Quinn · 6,168 views today · People have lived many different ways on this planet, but about ten thousand years ago there appeared one people who believed everyone in the world should live a single...
What It Really Means to Hold Space for Someone
Heather Plett · 5,554 views today · How to be there for the people who need you most
The International Criminal Court May Start Prosecuting People Who Commit Crimes Against the Environment
Tara Smith · 3,408 views today · The International Criminal Court is not known for prosecuting people responsible for huge oil slicks, chopping down protected rainforests or contaminating pristine land. But...
Humanity's Greatest Challenges Aren't Technical, They're Human
8 min · 3,296 views today · Maslow's Hierarchy of Needs is incomplete as we commonly know it. Later in his life, Maslow wrote about a stage beyond self-actualization. Nichol Brandford explains how to...
The Left Deserves Better Than Jill Stein
Kate Aronoff · 3,113 views today · Stein’s Green Party run doesn’t offer a plan to win, or to build power. The Left is capable of so much more.
Prince Ea Just Put The School System on Trial and Found it Guilty of Killing Free Thought
6 min · 2,818 views today · Albert Einstien once said "Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid". Today Prince...
The Little Engine That Couldn't: How We're Preparing Ourselves and Our Children for Extinction
Daniel Quinn · 2,818 views today · In a recent semi-documentary film called Garbage, a toxic waste disposal engineer was asked how we can stop engulfing the world in our poisons. His answer was, "We'd have to...
The Journey From Syria (2016)
71 min · 2,483 views today · Reporter Matthew Cassel spent a year documenting the journey of Syrian jeweler Aboud Shalhoub as he travels from Turkey to Greece, and through Eastern Europe to the Netherlands...
Debt, Inequality and the Logic of Financial Violence
David Graeber · 1,988 views today · Five years after Occupy, organizer and anthropologist David Graeber speaks to ROAR about the power of finance, the history of inequality and the legacy of the movement.
Caitlin Moran's Posthumous Advice for Her Daughter
Caitlin Moran · 1,931 views today · My daughter is about to turn 13 and I’ve been smoking a lot recently, and so – in the wee small hours, when my lungs feel like there’s a small mouse inside them, scratching to...
This Satirical Trump Vs. Bernie Debate Is Both Hilarious and Highly Disturbing
44 min · 1,605 views today · Comedians James Adomian (Bernie Sanders) and Anthony Atamanuik (Donald Trump) bring two of the most controversial candidates in history, head-to-head, or rather bald-to-toupee...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 1,246 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
10 Photos That Show the Magnificent Light Shining on Standing Rock
Josue Rivas · 1,099 views today · Despite all the news of pipeline regulation, court appeals, and activist arrests, Native photographer Josue Rivas reminds us that it is actually a peaceful place.
Who Are You? Watching This Breathtaking Video Could Be the Moment You Change Your Life
2 min · 1,064 views today · "Normal is getting dressed in clothes that you buy for work, driving through traffic in a car that you are still paying for, in order to get to a job that you need so you can...
How You Can Support Standing Rock
Thane Maxwell · 1,056 views today · This is your pipeline battle too. Whatever you have to offer, we need it. Wherever you are, take one step deeper. Find your voice. Find your own front lines.
Schooling the World (2010)
66 min · 1,012 views today · If you wanted to change an ancient culture in a generation, how would you do it? You would change the way it educates its children. The U.S. Government knew this in the 19th...
Kids Killed by Guns: America's Daily Nightmare
3 min · 1,011 views today · On an average day in America, seven children and teenagers will be shot dead.Gary Younge tells the stories of the lives lost on one random day - 23 November 2013. Ten children...
Load More
Like us on Facebook?
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys