52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi
May 13, 2016

Perinteinen älykkyystesti mittaa – ja nykyinen kulttuurimme arvostaa – loogista päättely- ja uudenomaksumiskykyä, mutta se ei millään tavoin mittaa ajattelun kypsyyttä eli sitä, millä tavoin tuo älykkyys linkittyy kestäviin arvoihin ja kestävään hyvinvointiin. Pelkkä raaka äly ilman ajattelun kypsyyttä on omiaan johtamaan kehityksen harhapoluille. Toisaalta pelkkä ajattelun kypsyys ilman aivojen tehokasta prosessointikykyä jättää kehityksen polkemaan paikoilleen. Vasta kun aivojen prosessointivoima yhdistyy ajattelun kypsyyteen – vasta silloin voimme puhua todellisesta älykkyydestä. Todellinen älykkyys on elämää ylläpitävää tasapainon ja harmonian älykkyyttä. Täydellisimmässä muodossaan voimme havaita tuon älykkyyden luonnon toiminnassa.

Oma elimistömme muodostaa monin tavoin samankaltaisen suljetun ja rajallisen ekosysteemin kuin oma planeettammekin. Miten elimistömme miljardit solut ja niiden muodostamat elimet ovat järjestäneet oman resurssienhallintansa? Onko elinten välillä käynnissä jatkuva taistelu rajallisista resursseista? Perustuuko elinten ja edelleen solujen välinen keskinäinen vuorovaikutus kilpailun, yksilön hyödyn maksimoinnin ja ikuisen hallitsemattoman kasvun periaatteille? Kuinka kauan uskoisit elimistön pysyvän toimintakykyisenä, jos kaikki sen osat noudattaisivat tasapainon ja harmonian älykkyyden sijaan taloustieteellistä älykkyyttä? Tuskin kovinkaan kauan. Mikään elimistön osa ei pyri ikuiseen kasvuun, saati rohmuamaan itselleen alati suurempaa osaa yhteisistä resursseista. Kaikki elimistön osat tiedostavat tarvitsevansa tasapuolisesti toinen toisiaan. Toisin kuin taloustieteellinen älykkyys, tasapainon ja harmonian älykkyys tukee ja ylläpitää elämää. Niinpä tämä älykkyys on lopulta ainoa realistinen lähtökohta myös aidosti kestävälle planetaariselle resurssienhallinnalle.

Silti monet uskovat rahan olevan kiinteä osa ihmistä ja ihmisyyttä – että rahataloutemme ja sitä kautta myös yhteiskuntamme ja kulttuurimme palkitsemat arvot, kuten ahneus, itsekkyys ja sokea omaneduntavoittelu, ovat elintärkeä osa yhteiskunnan toimintaa ja palkitsemisen arvoisia piirteitä. Tämä on kuitenkin totta vain syöpäkasvaimen älykkyyden puitteissa.

Vasta kun nykyinen perustarpeiden niukkuudesta elinvoimansa saava kulttuurimme on väistynyt nykytieteen ja teknologian mahdollistaman runsauden ja hyvinvoinnin tieltä; vasta kun ihmisten ei tarvitse enää jatkuvasti myydä itseään ja taistella toisiaan vastaan vain saadakseen rahaa pysytelläkseen hengissä – vasta silloin voivat ihmisen tarvehierarkian korkeammat tarpeet astua esiin. Pelon ja pakon sijaan ihmiset tekevät työtään tiedonnälkänsä, uteliaisuutensa ja sisäisen tyydytyksensä ohjaamina. Ahneus, itsekkyys ja omaneduntavoittelu eivät ole kiinteä osa ihmistä tai ihmisyyttä. Ne ovat kiinteä osa vain tätä nykyistä primitiivistä kulttuuriamme, johon olemme valitettavan hyvin sopeutuneet.

Tiede on osoittanut, että ihmislapsi on synnynnäisesti empaattinen ja auttavainen, että ihmiseen on sisäänrakennettu synnynnäinen myötäelämisen kyky ja reiluudentunne, että hän pyrkii luontaisesti suosimaan kauneutta, tasapainoa ja harmoniaa epätasapainon, sekasorron ja kaaoksen sijaan. Kaikki tarvittava on siis ihmisessä jo luontaisesti. Myös kaikki muutokseen tarvittava tiede ja teknologia ovat jo olemassa. Ainoa mitä enää tarvitaan on muutos ihmisten tietoisuudessa.

Lapsi sopeutuu aina osaksi ympärillään vallitsevaa kulttuuria, olipa tuo kulttuuri mikä hyvänsä. Niinpä kieroutuneeseen kulttuuriin syntyneestä ja kieroutuneessa kulttuurissa kasvaneesta lapsesta tulee aina myös itsestään kieroutuneen kulttuurin edustaja, ylläpitäjä ja suojelija – ainakin siihen saakka, kunnes hän tulee tietoiseksi oman kulttuurinsa kieroutuneisuudesta ja kykenee purkamaan oman ohjelmointinsa. Kieroutunut kulttuuri pystyy hallitsemaan ihmistä vain sillä edellytyksellä, että sen kieroutuneisuus pysyy ihmiseltä itseltään salassa. Tiedostamattomat tavat ja tottumukset voivat pysyä hallitsevina vain niin kauan kuin ne pysyvät tietoisuuden kynnyksen alapuolella eikä ihminen täysin oivalla niiden mekanismeja. Sillä hetkellä, kun tiedostamaton käytös saatetaan tietoisen tajunnan valoon – kun sen olemuksen syyt, rakenteet ja vaikutukset tietoisesti ymmärretään – sillä hetkellä sen taika katoaa ja vapautumisprosessi voi alkaa. Ohjelmointi voidaan purkaa vasta, kun ohjelmointi on tiedostettu.

On syntymässä kokonaan uusi tietoisuus – entistä selkeämpi ja kokonaisvaltaisempi ymmärrys yhteiskunnasta ja sen mekanismeista, sekä omasta roolistamme niiden osana. Yhä useammalle ihmiselle on selviämässä, että jollei se, mitä nyt kutsumme rahaksi, taloudeksi ja politiikaksi, pysty huolehtimaan rajallisen planeettamme älykkäästä, kestävästä ja tasapainoisesta resurssienhallinnasta tasapuolisesti kaikkien ihmisten hyväksi, tulee se, mitä kutsumme yhteiskuntaevoluutioksi, hävittämään tieltään rahan, talouden ja politiikan ja korvaamaan sen kokonaan uudenlaisella resurssienhallinnan älykkyydellä. Alamme vihdoin herätä vuosituhantisesta tiedostamattomuuden unestamme. Emmehän tietoisesti valitsisi resurssienhallintajärjestelmämme esikuvaksi syöpäkasvaimen älykkyyttä ja siitä seuraavaa kaaosta, kärsimystä ja kasvavia ongelmia, jos todella tietäisimme mitä olemme tekemässä.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

51. Tiedosta ongelman ydin
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys
53. Hypnoosista herääminen
54. Olemme yksi planeetta
55. Yhteiskuntaevoluution kynnyksellä
56. Tulevaisuuden yhteiskunta

0.0 ·
0
Trending Today
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 10,534 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 3,346 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
PROPAGANDA (2012)
95 min · 3,109 views today · Since it mysteriously appeared on YouTube on July 18, 2012, ‘Propaganda’ has been described as ‘1984 meets The Blair Witch Project’, ‘A mouthful of scary porridge’, and ‘Even...
The Science Behind Connection
9 min · 2,574 views today · Evolutionary Biologist, Bruce Lipton, visits the Beatles Ashram in Rishikesh, India with UPLIFT writer, Jacob Devaney. Making a pilgrimage back to one of the epicenters of...
Life Goes On: A Positive and Uplifting Response to Dark Times
2 min · 1,941 views today · Recent world events have a lot of people feeling fearful and angry. But there is much more good than bad in this world, and I choose to remain hopeful. This video explains why.
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 1,913 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Obama's Hidden Role in Worsening Climate Change
Stansfield Smith · 782 views today · It should be a scandal that leftists-liberals paint Trump as a special threat, a war mongerer – not Obama who is the first president to be at war everyday of his eight years...
"Desert Goddess" Remembers Arizona's Glen Canyon
7 min · 598 views today · In this excerpt from the award-winning documentary DamNation, filmmakers Ben Knight and Travis Rummel interview the "desert goddess," Katie Lee. When the Glen Canyon Dam was...
Dinosaur explains Trump policies better than Trump!
8 min · 454 views today · Donald Trump is actually the corporate triceratops, Mr. Richfield, from the 90's TV show sitcom, "Dinosaurs". 
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 357 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
Stunning Photos By Alexander Semenov Showcase The Alien Beauty Of Jellyfish
Earth Porm · 325 views today · Jellyfish appear like beautiful aliens in Alexander Semenov’s photography, calling a new attraction to a magical species of marine life. Alexander Semenov is a marine...
18 Empowering Illustrations to Remind Everyone Who's Really in Charge of Women's Bodies
Julianne Ross · 313 views today · When Brazilian graphic designer Carol Rossetti began posting colorful illustrations of women and their stories to Facebook, she had no idea how popular they would...
Make The Serengeti Great Again | Resource Scarcity, Demagogues and How Creativity Can Trump Hate (2017)
5 min · 312 views today · A Familiar Tale of Resource Scarcity, Demagogues, and How Creativity Can Trump Hate A quick, original, illustrated allegory that pokes at the demagogues we’ve got with an...
Defiance in the Face of Oppression - Iranian Artist Atena Farghadani Defends the Right to Draw
Gavin Aung Than · 260 views today · Atena Farghadani is a 28-year-old Iranian artist. She was recently sentenced to 12 years and 9 months in prison for drawing a cartoon.  
This Zen Comic Is Full of Timeless Life Lessons
Gavin Aung Than · 255 views today · Desiderata poem by Max Ehrmann beautifully illustrated by Gavin Aung Than
Why It's Crucial for Women to Heal the Mother Wound
Bethany Webster · 229 views today · The issue at the core of women’s empowerment is the mother wound
Money & Life (2013)
86 min · 210 views today · Money & Life is a passionate and inspirational essay-style documentary that asks a provocative question: can we see the economic crisis not as a disaster, but as a tremendous...
HUMAN (2015)
382 min · 209 views today · What is it that makes us human? Is it that we love, that we fight? That we laugh? Cry? Our curiosity? The quest for discovery?  Driven by these questions, filmmaker and artist...
The White Man in That Photo
Riccardo Gazzaniga · 200 views today · Sometimes photographs deceive. Take this one, for example. It represents John Carlos and Tommie Smith’s rebellious gesture the day they won medals for the 200 meters at the...
Deconstructing Hierarchies: On Contrived Leadership and Arbitrary Positions of Power
Colin Jenkins · 194 views today · Bosses don't grow on trees. They don't magically appear at your job. They aren't born into their roles. They are created. They are manufactured to fulfill arbitrary positions...
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
52. Tasapainon ja harmonian älykkyys