42. Institutionalisoituneet hyväntekeväisyysjärjestöt
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Korkeasta elintasosta ja törsäilevästä elämäntavasta syyllisyyttä poteva nykyajan ihminen saattaa lahjoittaa rahojaan ilmastonmuutosta, luonnon tuhoutumista tai ihmisoikeusloukkauksia vastaan taisteleville järjestöille ja tuntea sitä kautta hieman vähemmän syyllisyyttä omasta hyvinvoinnistaan.

Vaikka hyväntekeväisyysjärjestöt puhuvatkin päällisin puolin hyvistä ja tärkeistä asioista, eivät ne kuitenkaan pyri tarjoamaan minkäänlaista kokonaisvaltaista ratkaisua järjestelmätason perusongelmaan. Sen sijaan, että ongelma pyrittäisiin paikantamaan ja korjaamaan, kaikki toiminta keskittyy vain ongelman aiheuttamien seurauksien hoitoon. Niin kauan kuin hyväntekeväisyysjärjestöt eivät tiedosta planeetan resurssienhallintajärjestelmässä itsessään piileviä mekanismeja ongelmien perimmäiseksi aiheuttajaksi niiltä jää itse sairaus kokonaan hoitamatta ja kaikki energia kuluu pelkkien sairauden – syöpäkasvaimen älykkyyden – aiheuttamien oireiden hoitoon.

Sairauden syy piilee rahassa itsessään. Rahajärjestelmään sopeutuminen sairastuttaa ennen pitkään myös hyväntekeväisyysjärjestön itsensäkin. Sairastuminen tapahtuu hyvin salakavalasti. Niin käy väistämättä kaikille rahaa käsitteleville ja kasvuun pyrkiville hyväntekeväisyysjärjestöille, elleivät he sitä ennen ole tulleet täysin tietoisiksi rahan mekanismeista.

Rahajärjestelmän sisällä toimivat hyväntekeväisyysjärjestöt tarvitsevat lahjoituksia tekeviä hyväntekijöitä – toisin sanoen rahaa. Mitä suuremmaksi nämä järjestöt kasvavat, sitä enemmän ihmisiä ne palkkaavat ja sitä tärkeämmäksi oman aseman ylläpitäminen niille muodostuu. Niinpä maailman epäoikeudenmukaisuus tuotteistetaan. Sitä mainostetaan ja sillä markkinoidaan. Tehdään kohderyhmäanalyysejä ja markkinointitutkimuksia. Palkataan projektipäälliköitä ja kontrollereita. Laaditaan meno- ja tuloarvioita, neuvotellaan rahoituksesta ja solmitaan kontakteja liikemiehiin ja poliitikkoihin.

Ennemmin tai myöhemmin mikä tahansa vilpittömästä tarkoitusperästä alkunsa saanut ihmisoikeus-, eläinoikeus- tai ympäristöliike muuttuu täysipäiväiseksi liiketoiminnaksi – liiketoiminnaksi, joka paradoksaalisesti saa kaiken elinvoimansa ympäristön, eläinten ja ihmisten kärsimyksistä.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen institutionalisoituessa niiden pyrkimykset kohti vallitsevien olosuhteiden muutosta muuttuvat vaivihkaa vallitsevia olosuhteita ylläpitäviksi. Jos ongelma katoaisi, katoaisi myös liiketoiminta ja kaikki tuon liiketoiminnan varaan rakennetut työpaikat ja hyvinvointi. Niinpä kaikki rahajärjestelmän sisälle syntyneet organisaatiot – perustuivatpa ne kuinka kauniille ideoille tahansa – ovat aina lopulta pakotettuja korruptoitumaan pysyäkseen elossa. Rahajärjestelmä on peli, joka pakottaa kaikki peliin osallistujat yhdenmukaiseen, ongelmista elinvoimansa saavaan noidankehään. Idealisti toisensa jälkeen korruptoituu ja joutuu markkinatalouden rattaiden runtelemaksi. Markkinoiden negatiivinen energiapyörre imee mukaansa ennen pitkää jokaisen rahaa käyttävän ja rahan mekanismeille alistuvan yhteiskunnan toimijan.

Muistatte ehkä tarinan paholaisesta ja hänen ystävästään kävelemässä kadulla. Yhtäkkiä he näkivät edellään kulkeneen miehen pysähtyneen poimimaan maasta jotain. Mies tutkiskeli sitä aikansa ja pisti sen sitten taskuunsa. Ystävä kysyi paholaiselta, ”Mitä mies löysi?” ”Hän löysi palasen totuutta,” vastasi paholainen. ”Mutta sehän voi koitua sinulle vahingoksi”, sanoi ystävä. ”Päinvastoin,” paholainen vastasi. ”Minä autan häntä rakentamaan sen ympärille organisaation.”

- Jiddu Krishnamurti

Kyse ei siis ole niinkään kieroutuneista ihmisyksilöistä kuin ongelmien varaan rakentuneesta ja ongelmista hyötyvästä järjestelmästä. Rahajärjestelmä muodostaa yhteiskuntamme perustan ja määrää sen pelisäännöt, korruptoiden samalla kaikki sen varaan rakennetut instituutiot ja organisaatiot. Niin kauan kuin ympäristö- tai ihmisoikeusjärjestöt kieltäytyvät näkemästä tätä tosiasiaa, ovat ne myös itse osa samaa kieroutunutta järjestelmää eivätkä voi koskaan saavuttaa toimillaan pysyvää käännettä kohti parempaa maailmaa.

Rahajärjestelmässä toimivalla organisaatiolla voi olla erilaisia ideologioita, mutta lopulta vain yksi Jumala. Paradoksaalista kyllä, myös kirkko palvelee ensisijaisesti rahaa ja vasta sitten kristinuskon oppeja. Nykyinen raha- ja talousjärjestelmämme ei ole kirkon vika. Mutta se, ettei kirkko itse tuo tätä rahaan liittyvää kaksinaismoralismia esiin vaan pyrkii kaikin tavoin sopeutumaan siihen ja jopa hyötymään siitä, on merkki täydellisestä tiedostamattomuudesta.

Eikö Jeesus itse hyökännyt juuri köyhiä sortavan eliitin taloudellisia etuja ja yhteiskunnallista valta-asemaa ylläpitävää temppelilaitosta vastaan? Eikö siis nykyaikana kirkon tehtävä olisi taistella velkaperusteisen rahajärjestelmän epäoikeudenmukaisuutta vastaan ja taipua vasta välttämättömän pakon edessä, jos silloinkaan?

Kirkko on kuitenkin valinnut sopeutujan roolin. Vuonna 2007 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nettotulos nousi 92 miljoonaan euroon. Kirkon varallisuuden tasearvo oli noin kolme miljardia euroa, josta 800 miljoonaa euroa oli likvidejä kassavaroja. Käteistä löytyi 255 miljoonaa euroa, kun taas 542 miljoonaa euroa oli kiinni erilaissa osakkeissa, osuuksissa ja arvopapereissa. Niinkö Jeesus opetti? Oliko kaiken tarkoituksena lopultakin vain hyvä bisnes?


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta

30. Negatiivinen energia yhteiskuntien käyttövoimana
31. Vastakkainasettelun ja epäluulon maailma
32. Älä luota kehenkään – bisnes ei tunne ystäviä
33. Ongelmalähtöisen yhteiskunnan ongelma
34. Kuinka vapaa sinä uskot olevasi?
35. Korskeasta orista nöyräksi velkaruunaksi
36. Työmarkkinat vs. orjamarkkinat
37. Työmarkkinoiden prostituoidut
38. Hylkäämällä kulttuurisi huolehdit itsestäsi
39. Rotuerottelu vs. taloudellinen erottelu
40. Väärinymmärretty anarkia
41. Yhteiskunta ilman niukkuutta
42. Institutionalisoituneet hyväntekeväisyysjärjestöt
43. Raha korruptoi myös tieteen
44. Peak oil – öljyntuotannon huippu
45. Haluan miellyttää
46. Hallitsijan huoneentaulu
47. Lisää draamaa vai lisää hyvinvointia?
48. Sotaa rauhan ja turvallisuuden nimissä
49. Perinteisen journalismin rappio
50. Sosiaalisen epätasa-arvon ja sotateollisuuden synergia

OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
The Daily Show's Trevor Noah Talks With Conservative Host Tomi Lahren
14 min · 10,563 views today · "Tomi" host Tomi Lahren gives her take on the Black Lives Matter movement and explains why she lashed out against Colin Kaepernick for his national anthem protest.
This Short Film Plays Out Like an Epic Movie That Will Shake Your Soul - But the Movie Is Real, and We are The Actors
6 min · 7,954 views today · For next year, we need a resolution capable of confronting the crisis we face, and making a future worth fighting for. This short film looks back on the crisis and confusion...
Escape! From the Cult of Materialism (2016)
50 min · 3,789 views today · Does the philosophy of materialism work to destroy our identities, experience, and environment? Join narrator Daphne Ellis on a radical romp through the evidence and decide for...
Bernie Sanders: Carrier Just Showed Corporations How to Beat Donald Trump
Bernie Sanders · 3,727 views today · We need a president who can stand up to big corporations, not fold to their demands.
Who's Really to Blame for Fake News? Look in the Mirror, America.
Neal Gabler · 3,251 views today · Consider for a moment the oxymoronic concept of “fake news,” which we have been hearing so much about lately. This isn’t your typical disinformation or misinformation —...
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 3,170 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 2,541 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
South Koreans Are Really Good at Protesting
2 min · 2,535 views today · South Koreans organize some of the largest and most peaceful protests in the world. Here's what makes them so good at protesting.
Corporate Giants' "Sustainable" Palm Oil Revealed as Sham
Nika Knight · 1,799 views today · Nestlé, Kellogg's, Procter & Gamble, Unilever and others are linked to child labor and forced labor in Indonesia
A Tribe Called Red and Saul Williams Offer a Powerful Prayer for Standing Rock and Beyond
5 min · 1,202 views today · Music video for "The Virus" by A Tribe Called Red, featuring Saul Williams and Chippewa Travellers.
The Most Mind-Altering Photograph of All Time
4 min · 1,115 views today · Carl Sagan narrates the story of the Pale Blue Dot, the one place we all call home. 
The 6 Grand Illusions That Keep Us Enslaved
Sigmund Fraud · 927 views today · For a magician to fool his audience his deceit must go unseen, and to this end he crafts an illusion to avert attention from reality. While the audience is entranced, the...
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 916 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 867 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
How a Land High in the Western Himalayas Can Help Us Understand The Crisis of The Modern World
9 min · 842 views today · This is a clip from The Economics of Happiness. Watch it here. It's a brilliant film that was easy to put at the top of our list of the top 100 documentaries we can use to...
Why We Need Big Picture Activism
Helena Norberg-Hodge · 764 views today · Despite the countless grassroots projects already under way, the global economic juggernaut can seem too powerful to stop. But because more and more of us are becoming aware of...
The Truth About the Alt-Right
11 min · 729 views today · Our comprehensive investigation into the Alt-Right movement, including its origins, its relation to the Trump campaign and broader implications for the future. Read more: What...
The Difference Between Empathy and Sympathy
3 min · 724 views today · What is the best way to ease someone's pain and suffering? In this beautifully animated RSA Short, Dr Brené Brown reminds us that we can only create a genuine empathic...
EU Energy Targets Will 'Increase Greenhouse Gas Emissions'
Nafeez Ahmed · 677 views today · New renewable energy plan undercuts itself by boosting dangerous wood-burning industries
Answering the Call: The American Struggle for the Right to Vote
75 min · 590 views today · Watch an exclusive and limited time online screening of Answering the Call, presented by Films For Action. If you enjoy watching, consider purchasing a DVD copy for a friend at...
Load More
Like us on Facebook?
42. Institutionalisoituneet hyväntekeväisyysjärjestöt