4. Kaupunkivaltioiden synty
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Yhteisen rahan synnyn seurauksena tavaroiden vaihto kasvoi ja ihmisten hyvinvointi parani. Lisääntyneen vaihdon vuoksi ihmisten kannatti muuttaa asumaan yhä lähemmäs markkinapaikkaa. Markkinapaikkojen ympärille muodostui kyliä ja kylistä kaupunkeja. Yhä edelleen ihmiset tarvitsivat ruokaa, juomaa ja suojaa, mutta nyt kulta oli kiinteästi sidottu näihin välttämättömyyshyödykkeisiin. Saadakseen välttämättömyyshyödykkeitä kaupungissa asuva ihminen tarvitsi ensiksi kultaa, mikä teki nyt myös kullasta epäsuorasti välttämättömyyshyödykkeen.

Toisin kuin ruoka tai vesi, kulta ei pilaantunut varastoissa, eikä sitä sen vuoksi voinut olla koskaan liikaa. Päinvastoin, mitä enemmän kultaa ihminen omisti, sitä helpommaksi hänen elämänsä kaupungeissa kävi, sillä ihmiset, joilla vastaavasti oli puutetta kullasta, olivat valmiita tekemään palveluksia niille ihmisille, joille kultaa oli kertynyt ylen määrin.

Kaupungissa nälkää tuntevan ihmisen ei tarvinnut enää osata virittää metsästys-, kalastus- tai sadonkorjuuvälineistöään tyydyttääkseen omaa ravinnontarvettaan. Sen sijaan nälkäinen kaupunkilainen hakeutui niiden ihmisten puheille, jotka omistivat kultaa, ja pyysi saada tehdä heille palveluksia kultaa vastaan.

Kullan omistajilla oli nyt etu puolellaan. He olivat kyllin viisaita maksaakseen tehdystä työstä sen verran, että työläiset saivat elinkustannuksensa katetuiksi, mutta samalla kuitenkin niin vähän, että työläisten oli palattava takaisin heti seuraavana päivänä. Näin syntyi päivästä toiseen työtä tekevä työväestö. Niukkuuden pakottamina ja luonnosta vieraantuneina heidän oli päivästä toiseen myytävä itseään ja omaa vapaa-aikaansa pitääkseen hengissä sekä itsensä että perheensä.

Kaupunkikulttuuri ja raha vaihdon välineenä synnyttivät ihmisyhteisöihin täysin uusia ammatteja. Ihminen, joka oli luontaisesti taitava viihdyttäjä, saattoi tienata elantonsa viihdetaiteilijana. Kovanyrkkiset ja -luontoiset nuoret miehet saattoivat puolestaan luoda itselleen elannon taistelemalla aidatussa kehässä toisiaan vastaan. Matemaattisesti lahjakkaat yksilöt palvelivat varakkaita ihmisiä parhaiten huolehtimalla heidän varallisuudestaan, kun taas nuoret ja kauniit naiset sopeutuivat parhaiten heidän seuralaisikseen. Aina löytyi myös niitä, jotka olivat valmiit suorittamaan rikoksia rahan houkuttamina. Niinpä kaikki mitä kaupungeissa tapahtui sai pohjimmiltaan elinvoimansa rahasta. Ja koska raha sellaisenaan ei pitänyt sisällään mitään moraalisääntöjä, pitivät monet entisaikojen ihmiset kaupunkeja varsinaisina synnin ja paheiden pesinä.

Koska raha kannusti ihmisiä yleishyödyllisten tavoitteiden lisäksi myös yhteisölle haitalliseen käytökseen, tuli rahalle kehittää vastavoima. Syntyi tarve lainsäädännölle. Lainsäädäntö määritteli ihmisille rajat, joiden puitteissa heidän tuli rahajärjestelmän sisällä toimia. Mutta lainsäädäntö yksin ei riittänyt. Lainsäädäntö synnytti tarpeen myös lainsäätäjistä erilliselle oikeuslaitokselle. Oikeuslaitos puolestaan tarvitsi rangaistuslaitosta, joka puolestaan tarvitsi poliiseja ja vartijoita ylläpitämään kuria ja järjestystä. Kaikki nämä laitokset tarvitsivat toimiakseen verotuloja, mikä synnytti tarpeen verotuslaitokselle, mikä puolestaan edellytti lainsäätäjiltä ja virkamiehiltä hyllymetreittäin uutta verolainsäädäntöä. Kaikki prosessissa syntyneet virastot ja laitokset synnyttivät tarpeen yhä uusille virastoille ja laitoksille ja kaikkiin niihin tarvittiin virkamiehiä. Yhtäkkiä rahajärjestelmän päälle rakentuneen yhteiskunnan varaan oli rakentunut valtava ja monimutkainen, itse itseään ruokkiva ja itse itsensä oikeuttava byrokratiakoneisto. Jokainen, joka ei ”vapaaehtoisesti” suostunut alistumaan valtaapitävän eliitin tahtoon, pakotettiin takaisin ruotuun joko vankeusrangaistuksen tai väkivaltaisen kuoleman uhalla. Kaupunkivaltio oli syntynyt.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen

1. Talousjärjestelmän lähtökohta
2. Rahajärjestelmän synty
3. Kulta vaihdon välineenä
4. Kaupunkivaltioiden synty
5. Kauppiaat ja kultasepät
6. Ensimmäiset velkapaperit
7. Ensimmäiset pankit syntyvät Euroopassa

OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä
OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
The Myth of Positivity: Why Your Pain Holds a Mighty Purpose
umair haque · 10,913 views today · Of all the great myths of contemporary life, one of the most toxic is positivity. It says: there are negative and positive emotions, and only the positive ones are worth...
Stunning Summary of US Imperialism and Native Resistance... on MSNBC!
4 min · 10,373 views today · On The Last Word with Lawrence O'Donnell on MSNBC, Lawrence explains why a protest by Native Americans in North Dakota reminds us of the history American always tries to forget.
Veterans at Standing Rock Ask Forgiveness for War Crimes Against Tribal Nations
Jen Hayden · 9,131 views today · Jon Eagle Sr., Tribal Historic Preservation Officer at Standing Rock Sioux Tribe has reported something wholly unexpected happened at the Standing Rock Reservation today. The...
Standing Rock Wisdom: How Sacred, Nonviolent Activism Has the Power to Succeed
Charles Eisenstein · 8,335 views today · I am told by Native American friends active at Standing Rock that the elders are counseling the Water Protectors to undertake each action prayerfully and to stay off the...
Why People Cling to Old Beliefs
1 min · 7,711 views today · Cognitive psychologist and neuroscientist at McGill University, Daniel Levitin, explains why people can be so stubborn when it comes to false beliefs. This behavior is...
Solar is Already Producing More Energy Than Oil, Says Major Scientific Review
Nafeez Ahmed · 5,328 views today · And is twice as powerful than previously thought
13 Crises That We All Must Face
George Monbiot · 4,190 views today · We face (at least) 13 major crises, some of which are immediate. It’s time for some hard thinking about how we confront them.
The Other Way of Knowing
Lilian Na’ia Alessa · 2,741 views today · Western science and Indigenous worldviews are often seen as incompatible, with the Indigenous view usually being far less valued by society at large. But an inside look at...
Seven Must-Have Skills for the 21st Century
Tommy Lehe · 2,409 views today · We live in a world that moves faster than we do. Trying to keep up can be an overwhelming task that at times feels hopeless, like we are falling further and further behind—but...
Sky Roosevelt-Morris: The Secret of Indigenous Resiliency
2 min · 2,214 views today · Activist Sky Roosevelt-Morris is of the Shawnee and White Mountain Apache Nations. She is a member of the Leadership Council of the American Indian Movement of Colorado. In...
DREAM: A Spoken Word Meditation For When Life Is Kicking Your Ass
4 min · 2,176 views today · If life is kicking your ass and the general un-coolness of everybody on planet erf is making you want to off yourself, TALK to someone: 800-273-8255 (national suicide...
Andy Goes In - Working Undercover in a Factory Farm
10 min · 1,831 views today · He's a $10/hr farmhand, and his name isn't Andy. Andy Goes In is a compelling 10-minute documentary short about a Mercy For Animals undercover investigator. The vast majority...
Dear Activists, Maybe It's Time to Admit That We've Got It All Wrong
Mickey Z. · 1,801 views today · “The first step in the revolution is eye contact.” - Alicen Grey
15 Films Inspiring and Illuminating the 'New Story' Revolution
Tim Hjersted · 1,767 views today · Charles Eisenstein is one of the first people I heard talk about the "new story," synthesizing a diverse movement that has been emerging for the last several decades. When I go...
How a White Supremacist Became a Civil Rights Activist
Araz Hachadourian · 1,517 views today · The story of a KKK leader’s transformation shows us that we need not live forever with the kind of violence we saw in Charleston this month.
Australian Government Promotes Crap with Adani Carmichael Coal Mine
2 min · 1,375 views today · The Australian Government just released this advert about the proposed Carmichael Coal Mine and it's surprisingly honest and informative. 6 WAYS YOU CAN HELP STOP CCRAP: 1...
Incredible Stories From 5 Inspirational Farms
12 min · 1,353 views today · In this series of 5 short films we visit five farms where incredible things sprout. From growing massive, 100-pound vegetables to giving injured animals another chance, these...
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 1,275 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
Mary Lyons Describes 'The We'
29 min · 1,116 views today · Beautiful. Listen to this. 
The Invention of Capitalism: How a Self-Sufficient Peasantry was Whipped Into Industrial Wage Slaves
Yasha Levine · 1,086 views today · “…everyone but an idiot knows that the lower classes must be kept poor, or they will never be industrious.” —Arthur Young; 1771 Our popular economic wisdom says that...
Load More
Like us on Facebook?
4. Kaupunkivaltioiden synty