28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

"Ahneus ja kilpailu eivät ole kiinteä osa ihmisluonnetta. [...] Ahneus ja pelko synnytetään ja niitä ylläpidetään niukkuutta luovan rahajärjestelmän avulla. [...] Me voimme tuottaa enemmän kuin tarpeeksi ruokaa kaikille [...] mutta liikkeellä ei selvästikään ole riittävästi rahaa maksaa sitä kaikkea. Niukkuus on sisäänrakennettuna kansallisiin rahajärjestelmiimme. Itse asiassa keskuspankkien työ on luoda ja ylläpitää valuutan niukkuutta. Tämän suora seuraus on, että joudumme jatkuvasti taistelemaan toinen toisiamme vastaan pysyäksemme hengissä."

– Bernard Lietaer, Euroopan unionin rahajärjestelmän suunnittelija

Ihmiset, jotka väittävät ihmisen olevan luontaisesti ahne ja paha, viittaavat yleensä niin sanoessaan ihmiskunnan kirjoitettuun historiaan. Samalla he kuitenkin unohtavat, että koko ihmiskunnan kirjoitettu historia on niukkuuden historiaa.

Kun ihmisiltä poistetaan perustarpeiden niukkuus, monet ratkaisemattomina pidetyt yhteiskunnalliset ongelmat ratkeaisivat luonnollisia teitään aivan itsestään. Niukkuutta ei kuitenkaan voida poistaa nykyisten yhteiskunnallisten rakenteiden aikakaudella. Niukkuus on yhteiskunnissamme paitsi keskeisin yhteiskunnallisten ongelmien aiheuttaja myös kaiken yhteiskunnallisen toimeliaisuuden alkulähde. Kaikki yhteiskunnallinen toimeliaisuus kumpuaa pohjimmiltaan niukkuuden aikaansaamasta negatiivisesta energiasta. Nykyjärjestelmässä hyvinvointimme on kiinteästi sidoksissa pahoinvointiimme. Näin ei tarvitsisi olla.

Ihmiskunnalla on käytettävissään kaikki tarvittavat resurssit ja teknologia tuottaa yllin kyllin hyvinvointia kaikille, mutta toisaalta meillä on instituutiot ja bisnesmaailma, jotka eivät voi koskaan antaa niukkuuden ja ongelmien kadota maailmasta. Niin kauan kuin ihmiset pysyvät sokeina tämän mekanismin suhteen, ongelmat eivät tule katoamaan vaan jatkavat kumuloitumistaan.

Kun instituutio tai liiketoiminta synnytetään, se synnytetään aina ratkaisuksi johonkin ongelmaan. Samalla instituution olemassaolo tulee riippuvaiseksi ongelman olemassaolosta. Jos ongelma häviäisi, kuolisi instituutio sen mukana – eikä kerran syntynsä saanut instituutio tahdo kuolla. Niinpä instituutiosta tulee syntyhetkellään samalla sekä ongelman ratkaisija että sen ylläpitäjä. Kun ihmisten hyvinvointi sidotaan ihmisongelmiin, ongelmien katoaminen tarkoittaisi samalla hyvinvoinnin katoamista.

Näin jokainen uusi instituutio tai liiketoiminta pyrkii kaikin keinoin jäädyttämään yhteiskunnassa vallinneen ongelmatilanteen. Instituutio tahtoo ikuistaa ongelman ja tehdä siitä standardin. Instituutio synnyttää valtaeliitin ja tekee ongelmasta valtaeliitille toivottavan. Mutta tavallinen kansa ei näe näin pitkälle. Tavallinen kansa näkee vain ongelman ja sitä ratkaisemaan rakennetun instituution. Kansa pitää instituutiota tarpeellisena ja asettuu puolustamaan sen olemassaoloa. Näin ihmisistä tulee vallitsevan asiaintilan omaehtoisia suojelijoita, oman kärsimyksensä synnyttäjiä ja ylläpitäjiä.

Yhteiskunnalliset instituutiot tuottavat byrokraatteja, jotka kuollutta ja tunteetonta lakia tuijottaen tekevät päätöksiä elävien ja tuntevien ihmisten asioista. Lain kirjain ei tunnista, että maailma on jatkuvassa muutoksessa; että maailma pulppuaa jatkuvasti jotain uutta; ettei uuden ja tuntemattoman varalle voida koskaan kirjoittaa yleispätevää kaavaa, joka toimisi kaikissa tilanteissa. Jokainen laki on jo syntyhetkellään epätäydellinen, eikä mene aikaakaan, kun sille täytyy jo suunnitella täydentäviä lakeja, jotka edelleen tarvitsevat täydennystä – ikuisesti ja loputtomiin. Ajan saatossa byrokratiakoneiston alati kasvava monimutkaisuus johtaa koneiston tukkeutumiseen ja yhteiskunnallisten prosessien jumiutumiseen, eikä mene aikaakaan, kun koneistoa ryhdytään voitelemaan rahalla. Niinpä jo yksikin laki on yhteiskunnassa liikaa.

Tämä voi vaikuttaa kaukaiselta ajatukselta koko ikänsä erilaisten sääntö- ja lakijärjestelmän alaisuudessa eläneestä nykyihmisestä. Pohjimmiltaan se ei sitä kuitenkaan ole. Lakijärjestelmät ja rangaistuslaitokset ovat kiinteä osa vain primitiivistä – niukkuuden, pelon ja pakon varaan rakentunutta – negatiivisen energian yhteiskuntaa.

Vasta kun yhteiskunta suunnitellaan siten, ettei lakeja ja rahaa tarvita lainkaan; ettei yhteiskunta synnytä kieroutunutta käytöstä tukevia palkkiomekanismeja, joita tarvitsisi rajoittaa lainsäädännön keinoin; ettei ketään tarvitse pakottaa mihinkään eikä rangaista mistään; vasta kun kaikki tapahtuu vapaaehtoisesti suunnitellun ja älykkään yhteistyön hengessä yhteiseksi hyväksi; vasta tuolloin ihmiskunta on saavuttanut jotain pysyvää; vasta tuolloin yhteiskunta on rakennettu aidosti kestävälle pohjalle. Vasta tuolloin ihmiskunnan mielisairaus voi loppua ja kiihtyvän kasvun syöpä parantua.

Minkälaisten vaiheiden jälkeen tähän yhteiskunnantilaan sitten saavutaan – sitä tuskin kukaan osaa ennakoida. Muutos voi tapahtua joko suhteellisen nopeasti ja pienin vahingoin tai vasta vuosisataisen vastustamisen ja kärsimyksen jälkeen. Joka tapauksessa muutoksen on tapahduttava. Ensimmäinen askel tällä tiellä on nykyjärjestelmän ongelmien perusteellinen tiedostaminen.

Sorretut ovat läpi historian omaksuneet sortajiensa tavat ja asenteet päästessään itse instituutioiden johtopaikoille. Aina kun yhteiskunta ajautuu ongelmiin, ihmiset syyttävät kieroutuneita ja korruptoituneita poliittisia johtajiaan, aivan kuin syy olisi kerta toisensa jälkeen ihmisissä eikä heidän asemassaan.

Instituutiot ovat olemassa vain, koska hyväksymme niiden olemassaolon. Hyväksymme niiden olemassaolon, sillä uskomme niiden ratkovan ongelmia. Todellisuudessa instituutioiden tärkein tehtävä on ylläpitää vallitsevaa asiaintilaa, mikä käytännössä tarkoittaa ongelmien ylläpitämistä. Terrorismin vastainen sota työllistää maailmanlaajuisesti satojatuhansia ihmisiä. Aseteollisuus miljoonia. Ruuan niukkuus satoja miljoonia. On siis turha odottaa sotien, nälänhädän ja muiden ihmisongelmien katoavan yhteiskunnasta, jonka teollisuus ja instituutiot saavat käyttövoimansa ihmisongelmista. Siksi vasta instituutioiden ja markkinatalouden mekanismien – ongelmalähtöisen yhteiskunnan – todellisen luonteen oivaltaminen avaa ihmisten silmät, vapauttaa heidät oman mielensä vankilasta ja antaa heille todellisen valinnanvapauden. Emmehän tietoisesti valitsisi resurssienhallintajärjestelmämme esikuvaksi syöpäkasvaimen älykkyyttä ja siitä seuraavaa kaaosta, kärsimystä ja kasvavia ongelmia, jos todella tietäisimme mitä olemme tekemässä.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
The Myth of Positivity: Why Your Pain Holds a Mighty Purpose
umair haque · 10,913 views today · Of all the great myths of contemporary life, one of the most toxic is positivity. It says: there are negative and positive emotions, and only the positive ones are worth...
Stunning Summary of US Imperialism and Native Resistance... on MSNBC!
4 min · 10,373 views today · On The Last Word with Lawrence O'Donnell on MSNBC, Lawrence explains why a protest by Native Americans in North Dakota reminds us of the history American always tries to forget.
Veterans at Standing Rock Ask Forgiveness for War Crimes Against Tribal Nations
Jen Hayden · 9,131 views today · Jon Eagle Sr., Tribal Historic Preservation Officer at Standing Rock Sioux Tribe has reported something wholly unexpected happened at the Standing Rock Reservation today. The...
Standing Rock Wisdom: How Sacred, Nonviolent Activism Has the Power to Succeed
Charles Eisenstein · 8,335 views today · I am told by Native American friends active at Standing Rock that the elders are counseling the Water Protectors to undertake each action prayerfully and to stay off the...
Why People Cling to Old Beliefs
1 min · 7,711 views today · Cognitive psychologist and neuroscientist at McGill University, Daniel Levitin, explains why people can be so stubborn when it comes to false beliefs. This behavior is...
Solar is Already Producing More Energy Than Oil, Says Major Scientific Review
Nafeez Ahmed · 5,328 views today · And is twice as powerful than previously thought
13 Crises That We All Must Face
George Monbiot · 4,190 views today · We face (at least) 13 major crises, some of which are immediate. It’s time for some hard thinking about how we confront them.
The Other Way of Knowing
Lilian Na’ia Alessa · 2,741 views today · Western science and Indigenous worldviews are often seen as incompatible, with the Indigenous view usually being far less valued by society at large. But an inside look at...
Seven Must-Have Skills for the 21st Century
Tommy Lehe · 2,409 views today · We live in a world that moves faster than we do. Trying to keep up can be an overwhelming task that at times feels hopeless, like we are falling further and further behind—but...
Sky Roosevelt-Morris: The Secret of Indigenous Resiliency
2 min · 2,214 views today · Activist Sky Roosevelt-Morris is of the Shawnee and White Mountain Apache Nations. She is a member of the Leadership Council of the American Indian Movement of Colorado. In...
DREAM: A Spoken Word Meditation For When Life Is Kicking Your Ass
4 min · 2,176 views today · If life is kicking your ass and the general un-coolness of everybody on planet erf is making you want to off yourself, TALK to someone: 800-273-8255 (national suicide...
Andy Goes In - Working Undercover in a Factory Farm
10 min · 1,831 views today · He's a $10/hr farmhand, and his name isn't Andy. Andy Goes In is a compelling 10-minute documentary short about a Mercy For Animals undercover investigator. The vast majority...
Dear Activists, Maybe It's Time to Admit That We've Got It All Wrong
Mickey Z. · 1,801 views today · “The first step in the revolution is eye contact.” - Alicen Grey
15 Films Inspiring and Illuminating the 'New Story' Revolution
Tim Hjersted · 1,767 views today · Charles Eisenstein is one of the first people I heard talk about the "new story," synthesizing a diverse movement that has been emerging for the last several decades. When I go...
How a White Supremacist Became a Civil Rights Activist
Araz Hachadourian · 1,517 views today · The story of a KKK leader’s transformation shows us that we need not live forever with the kind of violence we saw in Charleston this month.
Australian Government Promotes Crap with Adani Carmichael Coal Mine
2 min · 1,375 views today · The Australian Government just released this advert about the proposed Carmichael Coal Mine and it's surprisingly honest and informative. 6 WAYS YOU CAN HELP STOP CCRAP: 1...
Incredible Stories From 5 Inspirational Farms
12 min · 1,353 views today · In this series of 5 short films we visit five farms where incredible things sprout. From growing massive, 100-pound vegetables to giving injured animals another chance, these...
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 1,275 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
Mary Lyons Describes 'The We'
29 min · 1,116 views today · Beautiful. Listen to this. 
The Invention of Capitalism: How a Self-Sufficient Peasantry was Whipped Into Industrial Wage Slaves
Yasha Levine · 1,086 views today · “…everyone but an idiot knows that the lower classes must be kept poor, or they will never be industrious.” —Arthur Young; 1771 Our popular economic wisdom says that...
Load More
Like us on Facebook?
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus