22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Kansakunnan menestyksen virallinen mittari, bruttokansantuote eli BKT, mittaa kansakunnan kykyä tuottaa. Tuottava kansakunta tarvitsee ostovoimaisia kuluttajia. Kuluttaja voi kuluttaa vain siinä tapauksessa, että hänellä on ostovoimaa. Niinpä kansakunnan kyky tuottaa on suoraan verrannollinen ihmisten käytettävissä olevan rahan määrään.

Kun ihmisillä ei ole rahaa, heidän kulutuksensa laskee. Samassa suhteessa vähenee myös kansakunnan tuotanto. Näin ollen BKT ei todellisuudessa kerro mistään muusta kuin liikkeellä olevan rahan määrästä. Mitä enemmän ihmiset ja valtiot ottavat lainaa, sitä enemmän heillä on rahaa käytettävissään ja sitä enemmän he sitä kuluttavat. Nousukausina kasvanut rahan määrä näkyy kasvavana kulutuksena ja BKT:n kasvuna. Laskukausina vähentynyt rahan määrä näkyy vähentyneenä kulutuksena ja BKT:n laskuna. Siinä kaikki.

Koska keskeisin talouden tilaa kuvaava mittarimme näyttää todellisuudessa vain käytössämme olevan velkarahan määrän, tulee meidän kysyä, mitä hyötyä sellaisesta mittarista lainkaan on? Entä mitä järkeä on mitata kansakunnan hyvinvointia mittarilla, jossa kaikki yhteiskunnan rahankäyttö – kuten ihmisten lisääntyneestä henkisistä ja fyysisestä sairauksista koituvat hoitokulut, huonosti suunniteltujen hyödykkeiden korjaus- ja korvauskulut, aseita ja pommeja tuottavaan sotateollisuuteen sijoitetut miljardit, luonnonresurssien holtiton tuhlailu ja ahnehtiminen, ympäristökatastrofien siivous, lisääntynyt pelko ja turvattomuus, ja niin edelleen – lisää rahan kiertoa ja siten bruttokansantuotetta? Entä mitä ylipäänsä ovat talouskasvun ja taloustaantumien ajanjaksot, kun kaikki loppujen lopuksi perustuu vain taloudessa virtaavan rahan määrään? Jos nousu- ja laskukausien vaihtelu ja siten myös ihmisten hyvinvointi on kiinteästi sidoksissa vain liikkeelle lasketun rahan määrään, niin eikö raha jo sellaisenaan ole valtava inhimillisen kärsimyksen lähde ja kehityksen hidaste?

Kun tsunami iski Japanin rannikolle keväällä 2011, sai se aikaan valtavaa aineellista tuhoa ja inhimillistä kärsimystä. Ei mennyt kuitenkaan montakaan päivää, kun ekonomit jo laskeskelivat, kuinka suuren piristysruiskeen tuhojen korjaaminen ja uudelleenrakentaminen aiheuttaisi Japanin BKT:lle ja siten hyvinvoinnille. Ongelmalähtöisessä yhteiskunnassa perinteinen hyvinvoinnin mittari, bruttokansantuote, onkin muuttumassa yhä enemmän yhteiskunnallisen pahoinvoinnin mittariksi. Taloustieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna kaikki sodat, luonnonkatastrofit ja ihmiskärsimys on nähtävissä vain hyvänä bisneksenä. Mitä muuta voisimmekaan odottaa syöpäkasvaimen älykkyydeltä?

Yhteiskunnassa, jossa valtaosa ihmisten perustarpeista tulee tyydytetyksi pääasiassa automaation keinoin ja vain hyvin vähäisellä työvoimalla, työllistyy valtaosa ihmisistä ihmisongelmien varaan rakentuneen teollisuuden ja palveluiden työpaikkoihin. Mitä useampi ihminen saa hyvinvointinsa toisten ihmisten pahoinvoinnista, sitä enemmän myös bruttokansantuote muuttuu ihmisten pahoinvoinnin mittariksi.

Bruttokansantuotteeseen tuijottavaa talous- ja yhteiskuntajärjestelmää ohjaavat täysin vääristyneet signaalit suhteessa siihen, mikä ihmisten mielissä on todella arvostettua ja tärkeää. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät lähes kaikki ihmisten todelliseen hyvinvointiin olennaisesti vaikuttavat tekijät, kuten elämänlaatu, kiireettömyys, stressittömyys, oman ajankäytön hallinta, luonnon puhtaus, ruuan puhtaus ja terveellisyys, perhesuhteet ja niin edelleen.

On kuitenkin olemassa myös mittareita, jotka mittaavat todellista hyvinvointiamme pelkän rahan kierron sijaan. GPI (Genuine Progress Indicator) eli aidon kehityksen mittari on eräs uusista hyvinvoinnin kehityksen mittauksen menetelmistä, joka riisuu BKT:n alastomaksi ja osoittaa, mitä todelliselle hyvinvoinnillemme on tapahtumassa.

Siinä missä Yhdysvaltojen bruttokansantuote on noussut lähes keskeytyksettä aina 1950-luvun alusta tähän päivään, on aidon kehityksen mittarin nousu katkennut jo 1970-luvun puolivälin tienoilla ja jäänyt sille tasolleen. Yhdysvalloissa BKT:n kasvu ei siis ole enää lähes neljäänkymmeneen vuoteen lisännyt kansalaisten todellista hyvinvointia. Sama kehitys on pääpiirteissään tyypillistä kaikille länsimaille. Suomessa huippu saavutettiin myöhemmin, vasta 1980-luvun lopulla, jonka jälkeen hyvinvointimme on hiipunut takaisin 1970-luvun tasolle.

Näyttäisi siis vahvasti siltä, ettei yhteiskunta voi rahan paradigmassa kehittyä kuin tiettyyn pisteeseen saakka. Tämän jälkeen rahan mekanismit kääntyvät itseään vastaan. Markkinoiden näkymätön käsi ei enää suostukaan yhteistyöhön vaan nostaa keskisormensa pystyyn ja pysäyttää kehityksen. Jotta hyvinvoinnin kehitys voisi jatkua nousujohteisena, tulee meidän irrottautua rahan paradigmasta ja löytää uusi, tasapainoisempi ja älykkäämpi resurssienhallintamekanismi.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Who Are You? Watching This Breathtaking Video Could Be the Moment You Change Your Life
2 min · 17,332 views today · "Normal is getting dressed in clothes that you buy for work, driving through traffic in a car that you are still paying for, in order to get to a job that you need so you can...
When You Kill Ten Million Africans You Aren't Called 'Hitler'
Liam O'Ceallaigh · 15,282 views today · Take a look at this picture. Do you know who it is? Most people haven’t heard of him. But you should have. When you see his face or hear his name you should get as sick in...
Rap News Special Edition: Hillary Clinton Vs Donald Trump
7 min · 9,111 views today · Hello world. RAP NEWS is back for a special episode on the 2016 USA Election mayhem, feat. Hillary Clinton vs Donald Trump + a touch of Jill Stein & Gary Johnson. This one's...
What It Really Means to Hold Space for Someone
Heather Plett · 9,004 views today · How to be there for the people who need you most
How to Criticize with Kindness: Philosopher Daniel Dennett on the Four Steps to Arguing Intelligently
Maria Popova · 8,149 views today · “Just how charitable are you supposed to be when criticizing the views of an opponent?”
10 Shocking Facts About Society That We Absurdly Accept As Normal
Joe Martino · 7,701 views today · When you take a moment and look around at the world, things can appear pretty messed up. Take 5 or 10 minutes and watch the 6 o’clock news. Chances are, the entire time, all...
The International Criminal Court May Start Prosecuting People Who Commit Crimes Against the Environment
Tara Smith · 5,886 views today · The International Criminal Court is not known for prosecuting people responsible for huge oil slicks, chopping down protected rainforests or contaminating pristine land. But...
Caitlin Moran's Posthumous Advice for Her Daughter
Caitlin Moran · 5,608 views today · My daughter is about to turn 13 and I’ve been smoking a lot recently, and so – in the wee small hours, when my lungs feel like there’s a small mouse inside them, scratching to...
Humanity's Greatest Challenges Aren't Technical, They're Human
8 min · 5,266 views today · Maslow's Hierarchy of Needs is incomplete as we commonly know it. Later in his life, Maslow wrote about a stage beyond self-actualization. Nichol Brandford explains how to...
Ten Ways We Misunderstand Children
Jan Hunt · 5,206 views today · 1. We expect children to be able to do things before they are ready. We ask an infant to keep quiet. We ask a 2-year-old to sit still. We ask a 3-year-old to clean his room...
The Culture of Maximum Harm
Daniel Quinn · 3,833 views today · People have lived many different ways on this planet, but about ten thousand years ago there appeared one people who believed everyone in the world should live a single...
The Journey From Syria (2016)
71 min · 3,638 views today · Reporter Matthew Cassel spent a year documenting the journey of Syrian jeweler Aboud Shalhoub as he travels from Turkey to Greece, and through Eastern Europe to the Netherlands...
10 Photos That Show the Magnificent Light Shining on Standing Rock
Josue Rivas · 2,663 views today · Despite all the news of pipeline regulation, court appeals, and activist arrests, Native photographer Josue Rivas reminds us that it is actually a peaceful place.
Prince Ea Just Put The School System on Trial and Found it Guilty of Killing Free Thought
6 min · 1,574 views today · Albert Einstien once said "Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid". Today Prince...
The Left Deserves Better Than Jill Stein
Kate Aronoff · 1,561 views today · Stein’s Green Party run doesn’t offer a plan to win, or to build power. The Left is capable of so much more.
The Little Engine That Couldn't: How We're Preparing Ourselves and Our Children for Extinction
Daniel Quinn · 1,531 views today · In a recent semi-documentary film called Garbage, a toxic waste disposal engineer was asked how we can stop engulfing the world in our poisons. His answer was, "We'd have to...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 1,181 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Schooling the World (2010)
66 min · 1,160 views today · If you wanted to change an ancient culture in a generation, how would you do it? You would change the way it educates its children. The U.S. Government knew this in the 19th...
American Cartel: How America's Two Major Parties Helped Destroy Democracy
Frank Castro · 1,087 views today · Cartel: An association of manufacturers or suppliers with the purpose of maintaining prices at a high level and restricting competition.
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 1,031 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
Load More
Like us on Facebook?
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit