22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi
May 13, 2016

Kansakunnan menestyksen virallinen mittari, bruttokansantuote eli BKT, mittaa kansakunnan kykyä tuottaa. Tuottava kansakunta tarvitsee ostovoimaisia kuluttajia. Kuluttaja voi kuluttaa vain siinä tapauksessa, että hänellä on ostovoimaa. Niinpä kansakunnan kyky tuottaa on suoraan verrannollinen ihmisten käytettävissä olevan rahan määrään.

Kun ihmisillä ei ole rahaa, heidän kulutuksensa laskee. Samassa suhteessa vähenee myös kansakunnan tuotanto. Näin ollen BKT ei todellisuudessa kerro mistään muusta kuin liikkeellä olevan rahan määrästä. Mitä enemmän ihmiset ja valtiot ottavat lainaa, sitä enemmän heillä on rahaa käytettävissään ja sitä enemmän he sitä kuluttavat. Nousukausina kasvanut rahan määrä näkyy kasvavana kulutuksena ja BKT:n kasvuna. Laskukausina vähentynyt rahan määrä näkyy vähentyneenä kulutuksena ja BKT:n laskuna. Siinä kaikki.

Koska keskeisin talouden tilaa kuvaava mittarimme näyttää todellisuudessa vain käytössämme olevan velkarahan määrän, tulee meidän kysyä, mitä hyötyä sellaisesta mittarista lainkaan on? Entä mitä järkeä on mitata kansakunnan hyvinvointia mittarilla, jossa kaikki yhteiskunnan rahankäyttö – kuten ihmisten lisääntyneestä henkisistä ja fyysisestä sairauksista koituvat hoitokulut, huonosti suunniteltujen hyödykkeiden korjaus- ja korvauskulut, aseita ja pommeja tuottavaan sotateollisuuteen sijoitetut miljardit, luonnonresurssien holtiton tuhlailu ja ahnehtiminen, ympäristökatastrofien siivous, lisääntynyt pelko ja turvattomuus, ja niin edelleen – lisää rahan kiertoa ja siten bruttokansantuotetta? Entä mitä ylipäänsä ovat talouskasvun ja taloustaantumien ajanjaksot, kun kaikki loppujen lopuksi perustuu vain taloudessa virtaavan rahan määrään? Jos nousu- ja laskukausien vaihtelu ja siten myös ihmisten hyvinvointi on kiinteästi sidoksissa vain liikkeelle lasketun rahan määrään, niin eikö raha jo sellaisenaan ole valtava inhimillisen kärsimyksen lähde ja kehityksen hidaste?

Kun tsunami iski Japanin rannikolle keväällä 2011, sai se aikaan valtavaa aineellista tuhoa ja inhimillistä kärsimystä. Ei mennyt kuitenkaan montakaan päivää, kun ekonomit jo laskeskelivat, kuinka suuren piristysruiskeen tuhojen korjaaminen ja uudelleenrakentaminen aiheuttaisi Japanin BKT:lle ja siten hyvinvoinnille. Ongelmalähtöisessä yhteiskunnassa perinteinen hyvinvoinnin mittari, bruttokansantuote, onkin muuttumassa yhä enemmän yhteiskunnallisen pahoinvoinnin mittariksi. Taloustieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna kaikki sodat, luonnonkatastrofit ja ihmiskärsimys on nähtävissä vain hyvänä bisneksenä. Mitä muuta voisimmekaan odottaa syöpäkasvaimen älykkyydeltä?

Yhteiskunnassa, jossa valtaosa ihmisten perustarpeista tulee tyydytetyksi pääasiassa automaation keinoin ja vain hyvin vähäisellä työvoimalla, työllistyy valtaosa ihmisistä ihmisongelmien varaan rakentuneen teollisuuden ja palveluiden työpaikkoihin. Mitä useampi ihminen saa hyvinvointinsa toisten ihmisten pahoinvoinnista, sitä enemmän myös bruttokansantuote muuttuu ihmisten pahoinvoinnin mittariksi.

Bruttokansantuotteeseen tuijottavaa talous- ja yhteiskuntajärjestelmää ohjaavat täysin vääristyneet signaalit suhteessa siihen, mikä ihmisten mielissä on todella arvostettua ja tärkeää. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät lähes kaikki ihmisten todelliseen hyvinvointiin olennaisesti vaikuttavat tekijät, kuten elämänlaatu, kiireettömyys, stressittömyys, oman ajankäytön hallinta, luonnon puhtaus, ruuan puhtaus ja terveellisyys, perhesuhteet ja niin edelleen.

On kuitenkin olemassa myös mittareita, jotka mittaavat todellista hyvinvointiamme pelkän rahan kierron sijaan. GPI (Genuine Progress Indicator) eli aidon kehityksen mittari on eräs uusista hyvinvoinnin kehityksen mittauksen menetelmistä, joka riisuu BKT:n alastomaksi ja osoittaa, mitä todelliselle hyvinvoinnillemme on tapahtumassa.

Siinä missä Yhdysvaltojen bruttokansantuote on noussut lähes keskeytyksettä aina 1950-luvun alusta tähän päivään, on aidon kehityksen mittarin nousu katkennut jo 1970-luvun puolivälin tienoilla ja jäänyt sille tasolleen. Yhdysvalloissa BKT:n kasvu ei siis ole enää lähes neljäänkymmeneen vuoteen lisännyt kansalaisten todellista hyvinvointia. Sama kehitys on pääpiirteissään tyypillistä kaikille länsimaille. Suomessa huippu saavutettiin myöhemmin, vasta 1980-luvun lopulla, jonka jälkeen hyvinvointimme on hiipunut takaisin 1970-luvun tasolle.

Näyttäisi siis vahvasti siltä, ettei yhteiskunta voi rahan paradigmassa kehittyä kuin tiettyyn pisteeseen saakka. Tämän jälkeen rahan mekanismit kääntyvät itseään vastaan. Markkinoiden näkymätön käsi ei enää suostukaan yhteistyöhön vaan nostaa keskisormensa pystyyn ja pysäyttää kehityksen. Jotta hyvinvoinnin kehitys voisi jatkua nousujohteisena, tulee meidän irrottautua rahan paradigmasta ja löytää uusi, tasapainoisempi ja älykkäämpi resurssienhallintamekanismi.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
Trending Today
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 7,514 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
Looking Forward to the Day That Nationalism Is as Reviled as Racism
Tim Hjersted · 5,825 views today · Nationalism is a form of geographical racism that makes some lives matter more than others, and explicitly justifies that logic without apology. While today, not even lying...
Trump Is a Symptom of a Sickness That Is Raging All Across The World
1 min · 5,679 views today · This is why we are here. And this is what we need to remember. 
Why It's Crucial for Women to Heal the Mother Wound
Bethany Webster · 4,177 views today · The issue at the core of women’s empowerment is the mother wound
Supporters 'Ecstatic' After Obama Commutes Chelsea Manning's Sentence
Nika Knight · 2,779 views today · Whistleblower to be released from military prison in May
What Is My Activism Really About? to Love, Serve and Remember
Tim Hjersted · 2,769 views today · I have made a promise to this world that I will carry with me to my last days. It is my vow to lessen the suffering of the world while I am here - it is to ensure that every...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 2,662 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Escape! From the Cult of Materialism (2016)
50 min · 2,098 views today · Does the philosophy of materialism work to destroy our identities, experience, and environment? Join narrator Daphne Ellis on a radical romp through the evidence and decide for...
Dinosaur explains Trump policies better than Trump!
8 min · 887 views today · Donald Trump is actually the corporate triceratops, Mr. Richfield, from the 90's TV show sitcom, "Dinosaurs". 
The Invention of Capitalism: How a Self-Sufficient Peasantry was Whipped Into Industrial Wage Slaves
Yasha Levine · 616 views today · “…everyone but an idiot knows that the lower classes must be kept poor, or they will never be industrious.” —Arthur Young; 1771 Our popular economic wisdom says that...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 599 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Stunning Photos By Alexander Semenov Showcase The Alien Beauty Of Jellyfish
Earth Porm · 534 views today · Jellyfish appear like beautiful aliens in Alexander Semenov’s photography, calling a new attraction to a magical species of marine life. Alexander Semenov is a marine...
Coping With Narcissistic Personality Disorder in the White House
N Ziehl · 502 views today · I want to talk a little about narcissistic personality disorder. I’ve unfortunately had a great deal of experience with it, and I’m feeling badly for those of you who are...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 456 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
The Greening of the Self: The Most Important Development of Modern Times
Joanna Macy · 387 views today · Something important is happening in our world that you are not going to read about in the newspapers. I consider it the most fascinating and hopeful development of our time...
Before He Was Assassinated, MLK Jr. Was Advocating For An End To Income Inequality
10 min · 371 views today · We can honor MLK Jr. by pursuing the causes he was advocating for before he was killed.  ​​ Part 2: The Basic Income, A New Human Right (3 minutes) MLK's idea of a basic...
One "Piece of the Oppressor" That I Have Discovered Within Myself
Tim Hjersted · 345 views today · One "piece of the oppressor" that I have found in myself during my inner activist journeys is my use of shame as a method of engaging with the world's problems. Having learned...
90 Inspiring and Visionary Films That Will Change How You See the World in Profound Ways
Tim Hjersted · 302 views today · The world today is in crisis. Everybody knows that. But what is driving this crisis? It's a story, a story that is destroying the world. It's a story about our relationship to...
This Woman Gets No Applause...Why? They Are Too Creeped Out...
7 min · 286 views today · Think you aren't being fooled by advertising tricks? Take a look at this so-called expert revealing food marketing's secret weapon. No amount of marketing makes factory farming...
Watch How Europeans Carved Up African Land They Never Owned
56 min · 250 views today · Watch how Europeans gave away African land they never owned, then expressed anger when Africans resisted. The film is called Africa: A Voyage of Discovery, Episode 6: The...
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit