22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Kansakunnan menestyksen virallinen mittari, bruttokansantuote eli BKT, mittaa kansakunnan kykyä tuottaa. Tuottava kansakunta tarvitsee ostovoimaisia kuluttajia. Kuluttaja voi kuluttaa vain siinä tapauksessa, että hänellä on ostovoimaa. Niinpä kansakunnan kyky tuottaa on suoraan verrannollinen ihmisten käytettävissä olevan rahan määrään.

Kun ihmisillä ei ole rahaa, heidän kulutuksensa laskee. Samassa suhteessa vähenee myös kansakunnan tuotanto. Näin ollen BKT ei todellisuudessa kerro mistään muusta kuin liikkeellä olevan rahan määrästä. Mitä enemmän ihmiset ja valtiot ottavat lainaa, sitä enemmän heillä on rahaa käytettävissään ja sitä enemmän he sitä kuluttavat. Nousukausina kasvanut rahan määrä näkyy kasvavana kulutuksena ja BKT:n kasvuna. Laskukausina vähentynyt rahan määrä näkyy vähentyneenä kulutuksena ja BKT:n laskuna. Siinä kaikki.

Koska keskeisin talouden tilaa kuvaava mittarimme näyttää todellisuudessa vain käytössämme olevan velkarahan määrän, tulee meidän kysyä, mitä hyötyä sellaisesta mittarista lainkaan on? Entä mitä järkeä on mitata kansakunnan hyvinvointia mittarilla, jossa kaikki yhteiskunnan rahankäyttö – kuten ihmisten lisääntyneestä henkisistä ja fyysisestä sairauksista koituvat hoitokulut, huonosti suunniteltujen hyödykkeiden korjaus- ja korvauskulut, aseita ja pommeja tuottavaan sotateollisuuteen sijoitetut miljardit, luonnonresurssien holtiton tuhlailu ja ahnehtiminen, ympäristökatastrofien siivous, lisääntynyt pelko ja turvattomuus, ja niin edelleen – lisää rahan kiertoa ja siten bruttokansantuotetta? Entä mitä ylipäänsä ovat talouskasvun ja taloustaantumien ajanjaksot, kun kaikki loppujen lopuksi perustuu vain taloudessa virtaavan rahan määrään? Jos nousu- ja laskukausien vaihtelu ja siten myös ihmisten hyvinvointi on kiinteästi sidoksissa vain liikkeelle lasketun rahan määrään, niin eikö raha jo sellaisenaan ole valtava inhimillisen kärsimyksen lähde ja kehityksen hidaste?

Kun tsunami iski Japanin rannikolle keväällä 2011, sai se aikaan valtavaa aineellista tuhoa ja inhimillistä kärsimystä. Ei mennyt kuitenkaan montakaan päivää, kun ekonomit jo laskeskelivat, kuinka suuren piristysruiskeen tuhojen korjaaminen ja uudelleenrakentaminen aiheuttaisi Japanin BKT:lle ja siten hyvinvoinnille. Ongelmalähtöisessä yhteiskunnassa perinteinen hyvinvoinnin mittari, bruttokansantuote, onkin muuttumassa yhä enemmän yhteiskunnallisen pahoinvoinnin mittariksi. Taloustieteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna kaikki sodat, luonnonkatastrofit ja ihmiskärsimys on nähtävissä vain hyvänä bisneksenä. Mitä muuta voisimmekaan odottaa syöpäkasvaimen älykkyydeltä?

Yhteiskunnassa, jossa valtaosa ihmisten perustarpeista tulee tyydytetyksi pääasiassa automaation keinoin ja vain hyvin vähäisellä työvoimalla, työllistyy valtaosa ihmisistä ihmisongelmien varaan rakentuneen teollisuuden ja palveluiden työpaikkoihin. Mitä useampi ihminen saa hyvinvointinsa toisten ihmisten pahoinvoinnista, sitä enemmän myös bruttokansantuote muuttuu ihmisten pahoinvoinnin mittariksi.

Bruttokansantuotteeseen tuijottavaa talous- ja yhteiskuntajärjestelmää ohjaavat täysin vääristyneet signaalit suhteessa siihen, mikä ihmisten mielissä on todella arvostettua ja tärkeää. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät lähes kaikki ihmisten todelliseen hyvinvointiin olennaisesti vaikuttavat tekijät, kuten elämänlaatu, kiireettömyys, stressittömyys, oman ajankäytön hallinta, luonnon puhtaus, ruuan puhtaus ja terveellisyys, perhesuhteet ja niin edelleen.

On kuitenkin olemassa myös mittareita, jotka mittaavat todellista hyvinvointiamme pelkän rahan kierron sijaan. GPI (Genuine Progress Indicator) eli aidon kehityksen mittari on eräs uusista hyvinvoinnin kehityksen mittauksen menetelmistä, joka riisuu BKT:n alastomaksi ja osoittaa, mitä todelliselle hyvinvoinnillemme on tapahtumassa.

Siinä missä Yhdysvaltojen bruttokansantuote on noussut lähes keskeytyksettä aina 1950-luvun alusta tähän päivään, on aidon kehityksen mittarin nousu katkennut jo 1970-luvun puolivälin tienoilla ja jäänyt sille tasolleen. Yhdysvalloissa BKT:n kasvu ei siis ole enää lähes neljäänkymmeneen vuoteen lisännyt kansalaisten todellista hyvinvointia. Sama kehitys on pääpiirteissään tyypillistä kaikille länsimaille. Suomessa huippu saavutettiin myöhemmin, vasta 1980-luvun lopulla, jonka jälkeen hyvinvointimme on hiipunut takaisin 1970-luvun tasolle.

Näyttäisi siis vahvasti siltä, ettei yhteiskunta voi rahan paradigmassa kehittyä kuin tiettyyn pisteeseen saakka. Tämän jälkeen rahan mekanismit kääntyvät itseään vastaan. Markkinoiden näkymätön käsi ei enää suostukaan yhteistyöhön vaan nostaa keskisormensa pystyyn ja pysäyttää kehityksen. Jotta hyvinvoinnin kehitys voisi jatkua nousujohteisena, tulee meidän irrottautua rahan paradigmasta ja löytää uusi, tasapainoisempi ja älykkäämpi resurssienhallintamekanismi.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Have You Heard of The Great Forgetting? It Happened 10,000 Years Ago & Completely Affects Your Life
Daniel Quinn · 13,105 views today · (Excerpted from the book, The Story of B) With every audience and every individual, I have to begin by making them see that the cultural self-awareness we inherit from our...
A Hauntingly Beautiful Short Film About Life and Death
5 min · 9,408 views today · The Life of Death is a touching handdrawn animation about the day Death fell in love with Life.
10 Stunning Images from the Wildlife Photographer of the Year People's Choice Award
Natural History Museum · 8,124 views today · These incredible images are a selection from of the 25 shortlisted by The Natural History Museum for the People's Choice Award from this year's Wildlife Photographer of the...
The Myth of Positivity: Why Your Pain Holds a Mighty Purpose
umair haque · 7,235 views today · Of all the great myths of contemporary life, one of the most toxic is positivity. It says: there are negative and positive emotions, and only the positive ones are worth...
Van Jones: Only a 'Love Army' Will Conquer Trump
Tim Dickinson · 6,760 views today · Though it's important to fight Trump's policies, "it's at the values level that we need to do a reset," says Jones
The Problem with Hating Our Enemies
Charles Eisenstein · 3,406 views today · He who fights too long against dragons becomes a dragon himself; and if thou gaze too long into the abyss, the abyss will gaze into thee. —Nietzsche
Seven Must-Have Skills for the 21st Century
Tommy Lehe · 2,510 views today · We live in a world that moves faster than we do. Trying to keep up can be an overwhelming task that at times feels hopeless, like we are falling further and further behind—but...
David Graeber: We Need a Revolution in the Way We Think about "Work"
4 min · 2,026 views today · David Graeber on the Value of Work. Does the world really need neuroadvertisers, PR researchers and branding consultants? Renowned academic and coiner of the ‘we are the 99%’...
A New History for Humanity - the Human Era
8 min · 1,922 views today · It is time to reframe how we think about our past. We need a new year 0 for humanity. But which one should we choose and why?
Trump: The Illusion of Change
Helena Norberg-Hodge · 1,619 views today · “Only by restoring the broken connections can we be healed.” — Wendell Berry
How to Expose Trump's Dastardly Bait-And-Switch
Robert Borosage · 1,449 views today · Trump is not an economic populist, he’s just playing one on TV.
Forget Air Force One, Pentagon Wastes Billions and Billions Every Month
Nadia Prupis · 1,248 views today · President-elect Donald Trump's focus on single Boeing contract ignores enormous waste of bloated Pentagon budget
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 1,231 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
15 Easy Things You Can Do to Help When You Feel Like Shit
Maritsa Patrinos · 1,196 views today · You don’t have to tackle it all at once.
Asylum-Seeker Faces a Dangerous Deportation Back to Afghanistan
3 min · 1,185 views today · After an EU deal with Afghanistan, more than 80,000 rejected Afghan asylum-seekers are facing deportation back to that country. Alim says being sent back to Afghanistan could...
The Most Powerful Algorithm in the World
Joe Brewer · 1,136 views today · After the insanity of the U.S. election, a lot of people are blaming Facebook for its algorithms that parse us into ideological bubbles and spread “fake news” and other kinds...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 1,081 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
It's The Damn Police
Walter Fields · 975 views today · From an early age Blacks are socialized to live defensively and to absorb the mental body blows that come from the day-to-day indignities that are hoisted upon us by the very...
Ten Ways We Misunderstand Children
Jan Hunt · 833 views today · 1. We expect children to be able to do things before they are ready. We ask an infant to keep quiet. We ask a 2-year-old to sit still. We ask a 3-year-old to clean his room...
Why You Should Stop Apologizing for Doing All That You Can
Kelly Hayes · 753 views today · I’ve noticed lately that a lot of allies and accomplices I talk to about NoDAPL and other struggles will name what they are trying to contribute to the cause, and then promptly...
Load More
Like us on Facebook?
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit