21. Tieto on valtaa
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi
May 13, 2016

Kun puhumme rahasta, puhumme välittömästä vallan välineestä, joka takuulla vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään, mutta jota mikään valtiollinen instituutio, media tai koulujärjestelmä ei vahingossakaan kyseenalaista.

Raha on kaikkien muiden uskontojen ja valtainstituutioiden yläpuolella. Meidät on opetettu puhumaan rahasta ja sen ikuiseen voitonmaksimointiin ja talouskasvuun perustuvasta ideologiasta kuin auringon kaltaisesta, elämälle ja hyvinvoinnillemme välttämättömästä kaiken hyvän luojasta. Media yhdessä poliitikkojen, instituutioiden ja finanssieliitin kanssa pitävät yllä ja vahvistavat tämän globaalin uskonnon ilosanomaa ja sen kehäpäätelmiin perustuvaa logiikkaa lähes naurettavuuteen saakka.

Aikana, jolloin poliittiset puolueet ja kirkko ovat menettäneet otteensa kansasta, usko rahaan toimii viimeisenä ja ainoana todellisena vallan välineenä. Raha on nykyajan uskonto ja taloustieteen professorit tämän uskonnon ylipappeja. Kyse on vallasta, kuten aina. Mutta rahan tapauksessa tuo valta on näkymätöntä ja ujutettu kuin salaa jokaisen ihmisen arkipäivään. Ihmisen ei tarvitse kuulla uskonnollisten johtajien saarnoja siitä, kuinka mahtava rahan jumala on. Jokainen, joka on joskus käyttänyt rahaa – tai tullut rahan käyttämäksi – ymmärtää rahan sisältämän voiman ilman saarnojakin.

Tulkitessaan latinankielistä Raamattua tavalliselle luku- ja kielitaidottomalle rahvaalle keskiajan kirkonmiehet nostivat itsensä kaiken arvostelun yläpuolelle. Heitä saattoivat arvostella vain toiset lukutaitoiset, latinaa ymmärtävät ihmiset – siis vain toiset papit ja muu yhteiskunnan yläluokka – jotka kaikki osaltaan hyötyivät rahvaan oppimattomuudesta, eivätkä siksi tahtoneet julkisesti arvostella asemaansa väärinkäyttäviä kollegoitaan.

Tieto on valtaa, ja nykyisin tätä valtaa käyttää finanssieliitti. Mitä monimutkaisempaa finanssitermistöä käytetään, sitä vähemmän kansa ymmärtää rahan todellisesta luonteesta ja sitä suurempaa valtaa finanssieliitti pitää käsissään. Onko siis mikään ihme, jos peruskouluissamme, lukioissamme tai korkeakouluissamme ei käsitellä juuri lainkaan rahan historiaa, rahan syntymekanismia tai sen perimmäistä luonnetta, puhumattakaan että ymmärrettäisiin koskaan edes vahingossa kyseenalaistaa itse raha tai miettiä sille vaihtoehtoja? Jos valtiollinen koulujärjestelmämme kertoisi oppilailleen totuuden, sahaisi se vain oksaa itsensä alta. On turha odottaa hallitsevien valtainstituutioiden opettavan kansalaisilleen oman järjestelmänsä heikkouksia. On turha odottaa muutosta järjestelmän taholta.

Kansa on kyllä oppinutta, mutta perin toispuoleisesti. Kouluissa opetettu maailmankatsomus pyrkii kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään vallitsevaa asiantilaa. Koululaitoksen pääasiallinen tehtävä onkin sopeuttaa ihminen osaksi yhteiskuntaa. Mitä tietämättömämpänä kansa pidetään järjestelmän epäkohdista, sitä helpompi sitä on hallita. Ne taas, jotka rahan, talouden ja politiikan kieroutuneen logiikan tiedostavat, ovat yleensä siinä määrin oman asemansa korruptoimia, ettei heillä ole mitään henkilökohtaista intressiä puuttua järjestelmän epäkohtiin.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
Trending Today
Looking Forward to the Day That Nationalism Is as Reviled as Racism
Tim Hjersted · 9,575 views today · Nationalism is a form of geographical racism that makes some lives matter more than others, and explicitly justifies that logic without apology. While today, not even lying...
Why It's Crucial for Women to Heal the Mother Wound
Bethany Webster · 7,939 views today · The issue at the core of women’s empowerment is the mother wound
Supporters 'Ecstatic' After Obama Commutes Chelsea Manning's Sentence
Nika Knight · 5,831 views today · Whistleblower to be released from military prison in May
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 4,738 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Before He Was Assassinated, MLK Jr. Was Advocating For An End To Income Inequality
10 min · 4,450 views today · We can honor MLK Jr. by pursuing the causes he was advocating for before he was killed.  ​​ Part 2: The Basic Income, A New Human Right (3 minutes) MLK's idea of a basic...
One "Piece of the Oppressor" That I Have Discovered Within Myself
Tim Hjersted · 2,139 views today · One "piece of the oppressor" that I have found in myself during my inner activist journeys is my use of shame as a method of engaging with the world's problems. Having learned...
What Martin Luther King Jr. Can Teach Us about Nonviolence
John Dear · 1,317 views today · I've been reflecting on the principles of nonviolence that Martin Luther King Jr. learned during the historic yearlong bus boycott in Montgomery, Ala. After Rosa Parks refused...
Watch How Europeans Carved Up African Land They Never Owned
56 min · 1,178 views today · Watch how Europeans gave away African land they never owned, then expressed anger when Africans resisted. The film is called Africa: A Voyage of Discovery, Episode 6: The...
#ReclaimMLK Seeks to Combat the Sanitizing of Martin Luther King Jr.'s Legacy
Danielle C. Belton · 940 views today · Martin Luther King Jr. had more than “a dream,” but you might not notice that on Monday during observances for his birthday. Somewhere between his assassination and today...
Coping With Narcissistic Personality Disorder in the White House
N Ziehl · 933 views today · I want to talk a little about narcissistic personality disorder. I’ve unfortunately had a great deal of experience with it, and I’m feeling badly for those of you who are...
Dinosaur explains Trump policies better than Trump!
8 min · 931 views today · Donald Trump is actually the corporate triceratops, Mr. Richfield, from the 90's TV show sitcom, "Dinosaurs". 
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 858 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Here's How We're Going to End Factory Farming
2 min · 701 views today · Factory farming is a huge problem. But the solution is simple, if you'll join us. Watch this short 2 minute video to see how... Help make a kinder world possible...
The Corporation (2003)
145 min · 581 views today · The Corporation is today's dominant institution, creating great wealth but also great harm. This 26 award-winning documentary examines the nature, evolution, impacts and future...
The Invention of Capitalism: How a Self-Sufficient Peasantry was Whipped Into Industrial Wage Slaves
Yasha Levine · 465 views today · “…everyone but an idiot knows that the lower classes must be kept poor, or they will never be industrious.” —Arthur Young; 1771 Our popular economic wisdom says that...
This Woman Gets No Applause...Why? They Are Too Creeped Out...
7 min · 389 views today · Think you aren't being fooled by advertising tricks? Take a look at this so-called expert revealing food marketing's secret weapon. No amount of marketing makes factory farming...
Positive Thinking in a Dark Age: A Guide to Gracefully Losing Faith in a Collapsing Dominant Culture
Jim Tull · 368 views today · I recall a Buddhist parable involving a stick that appears from a distance to be a snake, causing fear to rise in the perceiver. As the perception shifts upon closer...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 310 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
90 Inspiring and Visionary Films That Will Change How You See the World in Profound Ways
Tim Hjersted · 273 views today · The world today is in crisis. Everybody knows that. But what is driving this crisis? It's a story, a story that is destroying the world. It's a story about our relationship to...
The Comprehensive Activist Guide to Dismantling Neoliberalism
Drew Serres · 248 views today · “The creation of today’s market society was not the result of a sequence of spontaneous events but rather of state interference and violence.” – Naomi Klein in The Shock...
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
21. Tieto on valtaa