21. Tieto on valtaa
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Kun puhumme rahasta, puhumme välittömästä vallan välineestä, joka takuulla vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään, mutta jota mikään valtiollinen instituutio, media tai koulujärjestelmä ei vahingossakaan kyseenalaista.

Raha on kaikkien muiden uskontojen ja valtainstituutioiden yläpuolella. Meidät on opetettu puhumaan rahasta ja sen ikuiseen voitonmaksimointiin ja talouskasvuun perustuvasta ideologiasta kuin auringon kaltaisesta, elämälle ja hyvinvoinnillemme välttämättömästä kaiken hyvän luojasta. Media yhdessä poliitikkojen, instituutioiden ja finanssieliitin kanssa pitävät yllä ja vahvistavat tämän globaalin uskonnon ilosanomaa ja sen kehäpäätelmiin perustuvaa logiikkaa lähes naurettavuuteen saakka.

Aikana, jolloin poliittiset puolueet ja kirkko ovat menettäneet otteensa kansasta, usko rahaan toimii viimeisenä ja ainoana todellisena vallan välineenä. Raha on nykyajan uskonto ja taloustieteen professorit tämän uskonnon ylipappeja. Kyse on vallasta, kuten aina. Mutta rahan tapauksessa tuo valta on näkymätöntä ja ujutettu kuin salaa jokaisen ihmisen arkipäivään. Ihmisen ei tarvitse kuulla uskonnollisten johtajien saarnoja siitä, kuinka mahtava rahan jumala on. Jokainen, joka on joskus käyttänyt rahaa – tai tullut rahan käyttämäksi – ymmärtää rahan sisältämän voiman ilman saarnojakin.

Tulkitessaan latinankielistä Raamattua tavalliselle luku- ja kielitaidottomalle rahvaalle keskiajan kirkonmiehet nostivat itsensä kaiken arvostelun yläpuolelle. Heitä saattoivat arvostella vain toiset lukutaitoiset, latinaa ymmärtävät ihmiset – siis vain toiset papit ja muu yhteiskunnan yläluokka – jotka kaikki osaltaan hyötyivät rahvaan oppimattomuudesta, eivätkä siksi tahtoneet julkisesti arvostella asemaansa väärinkäyttäviä kollegoitaan.

Tieto on valtaa, ja nykyisin tätä valtaa käyttää finanssieliitti. Mitä monimutkaisempaa finanssitermistöä käytetään, sitä vähemmän kansa ymmärtää rahan todellisesta luonteesta ja sitä suurempaa valtaa finanssieliitti pitää käsissään. Onko siis mikään ihme, jos peruskouluissamme, lukioissamme tai korkeakouluissamme ei käsitellä juuri lainkaan rahan historiaa, rahan syntymekanismia tai sen perimmäistä luonnetta, puhumattakaan että ymmärrettäisiin koskaan edes vahingossa kyseenalaistaa itse raha tai miettiä sille vaihtoehtoja? Jos valtiollinen koulujärjestelmämme kertoisi oppilailleen totuuden, sahaisi se vain oksaa itsensä alta. On turha odottaa hallitsevien valtainstituutioiden opettavan kansalaisilleen oman järjestelmänsä heikkouksia. On turha odottaa muutosta järjestelmän taholta.

Kansa on kyllä oppinutta, mutta perin toispuoleisesti. Kouluissa opetettu maailmankatsomus pyrkii kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään vallitsevaa asiantilaa. Koululaitoksen pääasiallinen tehtävä onkin sopeuttaa ihminen osaksi yhteiskuntaa. Mitä tietämättömämpänä kansa pidetään järjestelmän epäkohdista, sitä helpompi sitä on hallita. Ne taas, jotka rahan, talouden ja politiikan kieroutuneen logiikan tiedostavat, ovat yleensä siinä määrin oman asemansa korruptoimia, ettei heillä ole mitään henkilökohtaista intressiä puuttua järjestelmän epäkohtiin.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 15,230 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
Noam Chomsky Has 'Never Seen Anything Like This'
Chris Hedges · 10,744 views today · Noam Chomsky is America’s greatest intellectual. His massive body of work, which includes nearly 100 books, has for decades deflated and exposed the lies of the power elite...
No Moral Superpower: Arundhati Roy, Edward Snowden, and the Crimes of Empire
Jake Johnson · 9,339 views today · When Arundhati Roy was preparing, in 2014, for a trip to Moscow to meet Edward Snowden, she was troubled by two things. One of them was the fact that the meeting was arranged...
Dinosaur explains Trump policies better than Trump!
8 min · 6,604 views today · Donald Trump is actually the corporate triceratops, Mr. Richfield, from the 90's TV show sitcom, "Dinosaurs". 
Men Loving Men
Bianca Vivion · 3,976 views today · When my father was seven he and his best friend Phil cut their index fingers open and placed them together to create a “blood pact” that they would always be brothers. To this...
25 Mind-Twisting Optical Illusion Paintings by Rob Gonsalves
Dovas · 3,913 views today · The beautiful and mind-bending illusions in Canadian artist Robert Gonsalves’ paintings have a fun way of twisting your perception and causing you to question what in his...
Forget Shorter Showers: Why Personal Change Does Not Equal Political Change (2015)
11 min · 3,404 views today · Would any sane person think dumpster diving would have stopped Hitler, or that composting would have ended slavery or brought about the eight-hour workday; or that chopping...
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 2,885 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
And After the Election, The Reaction
Ret Marut · 2,757 views today · Could there be any better illustration of the shortcomings of representative democracy than this year’s Presidential campaign? For months upon tiresome months, the whole world...
'The Climate of Fear Is Unacceptable' - Ken Loach on I, Daniel Blake
6 min · 2,348 views today · Ken Loach’s Palme d’Or-winning film I, Daniel Blake tells the story of a man who is denied disability benefit after a heart attack and who is then subsequently caught in a...
Writers Tom Hayden and Naomi Klein Talk About Journalism and Activism
27 min · 2,316 views today · Author, Activist and Former California State Senator Tom Hayden talks in depth with the author of No Logo and The Shock Doctrine, Naomi Klein, about the state of the fourth...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 1,857 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Three Massive Mergers - Millions for One Bank and a Disaster for Food, Water, and Climate
Wenonah Hauter · 1,237 views today · In addition to advising on all three mega-mergers, Credit Suisse is playing a big role behind the scenes of the Dakota Access pipeline.
These Incredible Stories Remind Us of Our Better Selves
36 min · 1,210 views today · #WhoWeAre is a campaign to share the stories of people whose actions show us compassion and to send a message of empathy, hope and optimism. These videos will automatically...
The Burden of the New Story
Adebayo Akomolafe · 941 views today · The 'new story' - that longed for milieu when all is right with the world and things are set straight - seems to be taking its sweet time coming. Why?
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 704 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Grow Heathrow: Residents Resisting Eviction Over 3rd Runway
4 min · 691 views today · On March 1st 2010 Transition Heathrow members swooped on an abandoned market garden site in Sipson; one of the villages to be completely tarmacked to make way for a third...
Social Geographer Shows How Much of You is Determined by Where You're From
3 min · 686 views today · The Professor of Geography examines social inequality and the geodemographics of the UK, using maps created by Oliver O'Brien (UCL, CASA) in 2012 and updated in 2015. You can...
The Empire Vs. The People - Police Attack and Arrest Peaceful Protestors at the Dakota Access Pipeline
6 min · 684 views today · On October 22, just before dawn, hundreds of people, including many families, gathered and prepared to march toward the Dakota Access pipeline construction site near Standing...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 641 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
Load More
Like us on Facebook?
21. Tieto on valtaa