21. Tieto on valtaa
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Kun puhumme rahasta, puhumme välittömästä vallan välineestä, joka takuulla vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään, mutta jota mikään valtiollinen instituutio, media tai koulujärjestelmä ei vahingossakaan kyseenalaista.

Raha on kaikkien muiden uskontojen ja valtainstituutioiden yläpuolella. Meidät on opetettu puhumaan rahasta ja sen ikuiseen voitonmaksimointiin ja talouskasvuun perustuvasta ideologiasta kuin auringon kaltaisesta, elämälle ja hyvinvoinnillemme välttämättömästä kaiken hyvän luojasta. Media yhdessä poliitikkojen, instituutioiden ja finanssieliitin kanssa pitävät yllä ja vahvistavat tämän globaalin uskonnon ilosanomaa ja sen kehäpäätelmiin perustuvaa logiikkaa lähes naurettavuuteen saakka.

Aikana, jolloin poliittiset puolueet ja kirkko ovat menettäneet otteensa kansasta, usko rahaan toimii viimeisenä ja ainoana todellisena vallan välineenä. Raha on nykyajan uskonto ja taloustieteen professorit tämän uskonnon ylipappeja. Kyse on vallasta, kuten aina. Mutta rahan tapauksessa tuo valta on näkymätöntä ja ujutettu kuin salaa jokaisen ihmisen arkipäivään. Ihmisen ei tarvitse kuulla uskonnollisten johtajien saarnoja siitä, kuinka mahtava rahan jumala on. Jokainen, joka on joskus käyttänyt rahaa – tai tullut rahan käyttämäksi – ymmärtää rahan sisältämän voiman ilman saarnojakin.

Tulkitessaan latinankielistä Raamattua tavalliselle luku- ja kielitaidottomalle rahvaalle keskiajan kirkonmiehet nostivat itsensä kaiken arvostelun yläpuolelle. Heitä saattoivat arvostella vain toiset lukutaitoiset, latinaa ymmärtävät ihmiset – siis vain toiset papit ja muu yhteiskunnan yläluokka – jotka kaikki osaltaan hyötyivät rahvaan oppimattomuudesta, eivätkä siksi tahtoneet julkisesti arvostella asemaansa väärinkäyttäviä kollegoitaan.

Tieto on valtaa, ja nykyisin tätä valtaa käyttää finanssieliitti. Mitä monimutkaisempaa finanssitermistöä käytetään, sitä vähemmän kansa ymmärtää rahan todellisesta luonteesta ja sitä suurempaa valtaa finanssieliitti pitää käsissään. Onko siis mikään ihme, jos peruskouluissamme, lukioissamme tai korkeakouluissamme ei käsitellä juuri lainkaan rahan historiaa, rahan syntymekanismia tai sen perimmäistä luonnetta, puhumattakaan että ymmärrettäisiin koskaan edes vahingossa kyseenalaistaa itse raha tai miettiä sille vaihtoehtoja? Jos valtiollinen koulujärjestelmämme kertoisi oppilailleen totuuden, sahaisi se vain oksaa itsensä alta. On turha odottaa hallitsevien valtainstituutioiden opettavan kansalaisilleen oman järjestelmänsä heikkouksia. On turha odottaa muutosta järjestelmän taholta.

Kansa on kyllä oppinutta, mutta perin toispuoleisesti. Kouluissa opetettu maailmankatsomus pyrkii kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään vallitsevaa asiantilaa. Koululaitoksen pääasiallinen tehtävä onkin sopeuttaa ihminen osaksi yhteiskuntaa. Mitä tietämättömämpänä kansa pidetään järjestelmän epäkohdista, sitä helpompi sitä on hallita. Ne taas, jotka rahan, talouden ja politiikan kieroutuneen logiikan tiedostavat, ovat yleensä siinä määrin oman asemansa korruptoimia, ettei heillä ole mitään henkilökohtaista intressiä puuttua järjestelmän epäkohtiin.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Ten Ways We Misunderstand Children
Jan Hunt · 19,905 views today · 1. We expect children to be able to do things before they are ready. We ask an infant to keep quiet. We ask a 2-year-old to sit still. We ask a 3-year-old to clean his room...
18 Empowering Illustrations to Remind Everyone Who's Really in Charge of Women's Bodies
Julianne Ross · 5,641 views today · When Brazilian graphic designer Carol Rossetti began posting colorful illustrations of women and their stories to Facebook, she had no idea how popular they would...
Beyond Civilization: Humanity's Next Great Adventure
Daniel Quinn · 1,882 views today · PART ONE A fable to start with Once upon a time life evolved on a certain planet, bringing forth many different social organizations—packs, pods, flocks, troops, herds, and...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 985 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
You Should Get Naked More Often. It's Good for You.
Joni Sweet · 976 views today · When Nelly encouraged overheated people worldwide to get naked in 2002, he was unknowingly advocating much more than just a sexy, sweaty dance party. Sunbathing, sleeping...
The White Man in That Photo
Riccardo Gazzaniga · 779 views today · Sometimes photographs deceive. Take this one, for example. It represents John Carlos and Tommie Smith’s rebellious gesture the day they won medals for the 200 meters at the...
When You Kill Ten Million Africans You Aren't Called 'Hitler'
Liam O'Ceallaigh · 771 views today · Take a look at this picture. Do you know who it is? Most people haven’t heard of him. But you should have. When you see his face or hear his name you should get as sick in...
Lawns Are for Suckers. Plant a Garden - for the Climate!
Nathanael Johnson · 740 views today · Ripping out your lawn and planting kale and peppers won’t just lead to great stir-fry — a new study finds it could make major contributions to fighting climate change...
Gabor Maté: Why Our Culture Makes So Many Of Us Unhappy
3 min · 738 views today · Dr. Gabor Maté explains why it is that our culture makes so many of us unhappy, unkind to one another, miserable, alienated from ourselves, etc. Watch the full interview in Part 2.
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 658 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
It Didn't Start With You: How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are
Mark Wolynn · 649 views today · The past is never dead. It’s not even past. — William Faulkner, Requiem for a Nun
The Little Engine That Couldn't: How We're Preparing Ourselves and Our Children for Extinction
Daniel Quinn · 636 views today · In a recent semi-documentary film called Garbage, a toxic waste disposal engineer was asked how we can stop engulfing the world in our poisons. His answer was, "We'd have to...
Schooling the World (2010)
66 min · 611 views today · If you wanted to change an ancient culture in a generation, how would you do it? You would change the way it educates its children. The U.S. Government knew this in the 19th...
Bitter Lake (2015)
136 min · 500 views today · Adam Curtis: Politicians used to have the confidence to tell us stories that made sense of the chaos of world events. But now there are no big stories and politicians react...
A New Story for Humanity (2016)
102 min · 475 views today · Inspired by the New Story Summit at the Findhorn Foundation: a sold-out multicultural, multigenerational inquiry into a new story for humanity, attended by change makers and...
How Native Americans Managed "Wild" Land Long Before Settlers
Sami Grover · 422 views today · When European settlers first came to North America, they assumed they were looking at "untouched" nature. Sure, there were native peoples, but history tells us they didn't...
90 Inspiring and Visionary Films That Will Change How You See the World in Profound Ways
Tim Hjersted · 420 views today · The world today is in crisis. Everybody knows that. But what is driving this crisis? It's a story, a story that is destroying the world. It's a story about our relationship to...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 416 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Solidarity Is About What You Do - Not Who You Are.
R.L. Stephens · 412 views today · I am Black. I capitalize Black and leave white lowercased. Sure, it’s the accepted spelling, but really I do it because it feels good. My family lived in Missouri, but my...
Masculinity Is Killing Men: The Roots of Men and Trauma
Kali Holloway · 406 views today · We begin the damaging process of turning boys into men long before boyhood ends.
Load More
Like us on Facebook?
21. Tieto on valtaa