21. Tieto on valtaa
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Kun puhumme rahasta, puhumme välittömästä vallan välineestä, joka takuulla vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään, mutta jota mikään valtiollinen instituutio, media tai koulujärjestelmä ei vahingossakaan kyseenalaista.

Raha on kaikkien muiden uskontojen ja valtainstituutioiden yläpuolella. Meidät on opetettu puhumaan rahasta ja sen ikuiseen voitonmaksimointiin ja talouskasvuun perustuvasta ideologiasta kuin auringon kaltaisesta, elämälle ja hyvinvoinnillemme välttämättömästä kaiken hyvän luojasta. Media yhdessä poliitikkojen, instituutioiden ja finanssieliitin kanssa pitävät yllä ja vahvistavat tämän globaalin uskonnon ilosanomaa ja sen kehäpäätelmiin perustuvaa logiikkaa lähes naurettavuuteen saakka.

Aikana, jolloin poliittiset puolueet ja kirkko ovat menettäneet otteensa kansasta, usko rahaan toimii viimeisenä ja ainoana todellisena vallan välineenä. Raha on nykyajan uskonto ja taloustieteen professorit tämän uskonnon ylipappeja. Kyse on vallasta, kuten aina. Mutta rahan tapauksessa tuo valta on näkymätöntä ja ujutettu kuin salaa jokaisen ihmisen arkipäivään. Ihmisen ei tarvitse kuulla uskonnollisten johtajien saarnoja siitä, kuinka mahtava rahan jumala on. Jokainen, joka on joskus käyttänyt rahaa – tai tullut rahan käyttämäksi – ymmärtää rahan sisältämän voiman ilman saarnojakin.

Tulkitessaan latinankielistä Raamattua tavalliselle luku- ja kielitaidottomalle rahvaalle keskiajan kirkonmiehet nostivat itsensä kaiken arvostelun yläpuolelle. Heitä saattoivat arvostella vain toiset lukutaitoiset, latinaa ymmärtävät ihmiset – siis vain toiset papit ja muu yhteiskunnan yläluokka – jotka kaikki osaltaan hyötyivät rahvaan oppimattomuudesta, eivätkä siksi tahtoneet julkisesti arvostella asemaansa väärinkäyttäviä kollegoitaan.

Tieto on valtaa, ja nykyisin tätä valtaa käyttää finanssieliitti. Mitä monimutkaisempaa finanssitermistöä käytetään, sitä vähemmän kansa ymmärtää rahan todellisesta luonteesta ja sitä suurempaa valtaa finanssieliitti pitää käsissään. Onko siis mikään ihme, jos peruskouluissamme, lukioissamme tai korkeakouluissamme ei käsitellä juuri lainkaan rahan historiaa, rahan syntymekanismia tai sen perimmäistä luonnetta, puhumattakaan että ymmärrettäisiin koskaan edes vahingossa kyseenalaistaa itse raha tai miettiä sille vaihtoehtoja? Jos valtiollinen koulujärjestelmämme kertoisi oppilailleen totuuden, sahaisi se vain oksaa itsensä alta. On turha odottaa hallitsevien valtainstituutioiden opettavan kansalaisilleen oman järjestelmänsä heikkouksia. On turha odottaa muutosta järjestelmän taholta.

Kansa on kyllä oppinutta, mutta perin toispuoleisesti. Kouluissa opetettu maailmankatsomus pyrkii kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään vallitsevaa asiantilaa. Koululaitoksen pääasiallinen tehtävä onkin sopeuttaa ihminen osaksi yhteiskuntaa. Mitä tietämättömämpänä kansa pidetään järjestelmän epäkohdista, sitä helpompi sitä on hallita. Ne taas, jotka rahan, talouden ja politiikan kieroutuneen logiikan tiedostavat, ovat yleensä siinä määrin oman asemansa korruptoimia, ettei heillä ole mitään henkilökohtaista intressiä puuttua järjestelmän epäkohtiin.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
93 Documentaries to Expand Your Consciousness
Films For Action · 10,261 views today · There are over 800 documentaries now cataloged in our library of social change films. That's probably way too many for any mortal to ever watch in a lifetime, let alone a few...
Social Media Echo Chambers: Here's How Most of Us are Living in One
2 min · 4,091 views today · Americans are blocking out the friends and news sites that won't confirm their views.
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 3,578 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
This Short Film Plays Out Like an Epic Movie That Will Shake Your Soul - But the Movie Is Real, and We are The Actors
6 min · 3,438 views today · For next year, we need a resolution capable of confronting the crisis we face, and making a future worth fighting for. This short film looks back on the crisis and confusion...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 3,239 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Why We Need Big Picture Activism
Helena Norberg-Hodge · 2,498 views today · Despite the countless grassroots projects already under way, the global economic juggernaut can seem too powerful to stop. But because more and more of us are becoming aware of...
The Daily Show's Trevor Noah Talks With Conservative Host Tomi Lahren
14 min · 2,328 views today · "Tomi" host Tomi Lahren gives her take on the Black Lives Matter movement and explains why she lashed out against Colin Kaepernick for his national anthem protest.
Where Do You Draw the Line? (2016)
60 min · 2,023 views today · Why is the Ecuadorian government proposing to extract oil in an area frequently classified by ecologists as one of the most bio-diverse rainforest regions left intact on earth?...
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 1,407 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
Escape! From the Cult of Materialism (2016)
50 min · 1,277 views today · Does the philosophy of materialism work to destroy our identities, experience, and environment? Join narrator Daphne Ellis on a radical romp through the evidence and decide for...
Law Professor's Epic Response to Black Lives Matter Shirt Complaint
Social Design Notes · 1,022 views today · A first year law school student wrote a complaint about her professor having worn a Black Lives Matter T-shirt during class. The professor’s response is priceless. Scans of...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 921 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
How a Land High in the Western Himalayas Can Help Us Understand The Crisis of The Modern World
9 min · 904 views today · This is a clip from The Economics of Happiness. Watch it here. It's a brilliant film that was easy to put at the top of our list of the top 100 documentaries we can use to...
Who's Really to Blame for Fake News? Look in the Mirror, America.
Neal Gabler · 845 views today · Consider for a moment the oxymoronic concept of “fake news,” which we have been hearing so much about lately. This isn’t your typical disinformation or misinformation —...
Bernie Sanders: Carrier Just Showed Corporations How to Beat Donald Trump
Bernie Sanders · 698 views today · We need a president who can stand up to big corporations, not fold to their demands.
The Most Mind-Altering Photograph of All Time
4 min · 626 views today · Carl Sagan narrates the story of the Pale Blue Dot, the one place we all call home. 
The 6 Grand Illusions That Keep Us Enslaved
Sigmund Fraud · 551 views today · For a magician to fool his audience his deceit must go unseen, and to this end he crafts an illusion to avert attention from reality. While the audience is entranced, the...
South Koreans Are Really Good at Protesting
2 min · 542 views today · South Koreans organize some of the largest and most peaceful protests in the world. Here's what makes them so good at protesting.
Corporate Giants' "Sustainable" Palm Oil Revealed as Sham
Nika Knight · 466 views today · Nestlé, Kellogg's, Procter & Gamble, Unilever and others are linked to child labor and forced labor in Indonesia
What Humans Are Really Doing to Our Planet, in 19 Jaw-Dropping Images
Michael McCutcheon · 416 views today · Last week, Pope Francis and church officials encouraged everyone to consume less and think more about our impact on the environment. It's a timely warning because the next six...
Load More
Like us on Facebook?
21. Tieto on valtaa