21. Tieto on valtaa
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi
May 13, 2016

Kun puhumme rahasta, puhumme välittömästä vallan välineestä, joka takuulla vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään, mutta jota mikään valtiollinen instituutio, media tai koulujärjestelmä ei vahingossakaan kyseenalaista.

Raha on kaikkien muiden uskontojen ja valtainstituutioiden yläpuolella. Meidät on opetettu puhumaan rahasta ja sen ikuiseen voitonmaksimointiin ja talouskasvuun perustuvasta ideologiasta kuin auringon kaltaisesta, elämälle ja hyvinvoinnillemme välttämättömästä kaiken hyvän luojasta. Media yhdessä poliitikkojen, instituutioiden ja finanssieliitin kanssa pitävät yllä ja vahvistavat tämän globaalin uskonnon ilosanomaa ja sen kehäpäätelmiin perustuvaa logiikkaa lähes naurettavuuteen saakka.

Aikana, jolloin poliittiset puolueet ja kirkko ovat menettäneet otteensa kansasta, usko rahaan toimii viimeisenä ja ainoana todellisena vallan välineenä. Raha on nykyajan uskonto ja taloustieteen professorit tämän uskonnon ylipappeja. Kyse on vallasta, kuten aina. Mutta rahan tapauksessa tuo valta on näkymätöntä ja ujutettu kuin salaa jokaisen ihmisen arkipäivään. Ihmisen ei tarvitse kuulla uskonnollisten johtajien saarnoja siitä, kuinka mahtava rahan jumala on. Jokainen, joka on joskus käyttänyt rahaa – tai tullut rahan käyttämäksi – ymmärtää rahan sisältämän voiman ilman saarnojakin.

Tulkitessaan latinankielistä Raamattua tavalliselle luku- ja kielitaidottomalle rahvaalle keskiajan kirkonmiehet nostivat itsensä kaiken arvostelun yläpuolelle. Heitä saattoivat arvostella vain toiset lukutaitoiset, latinaa ymmärtävät ihmiset – siis vain toiset papit ja muu yhteiskunnan yläluokka – jotka kaikki osaltaan hyötyivät rahvaan oppimattomuudesta, eivätkä siksi tahtoneet julkisesti arvostella asemaansa väärinkäyttäviä kollegoitaan.

Tieto on valtaa, ja nykyisin tätä valtaa käyttää finanssieliitti. Mitä monimutkaisempaa finanssitermistöä käytetään, sitä vähemmän kansa ymmärtää rahan todellisesta luonteesta ja sitä suurempaa valtaa finanssieliitti pitää käsissään. Onko siis mikään ihme, jos peruskouluissamme, lukioissamme tai korkeakouluissamme ei käsitellä juuri lainkaan rahan historiaa, rahan syntymekanismia tai sen perimmäistä luonnetta, puhumattakaan että ymmärrettäisiin koskaan edes vahingossa kyseenalaistaa itse raha tai miettiä sille vaihtoehtoja? Jos valtiollinen koulujärjestelmämme kertoisi oppilailleen totuuden, sahaisi se vain oksaa itsensä alta. On turha odottaa hallitsevien valtainstituutioiden opettavan kansalaisilleen oman järjestelmänsä heikkouksia. On turha odottaa muutosta järjestelmän taholta.

Kansa on kyllä oppinutta, mutta perin toispuoleisesti. Kouluissa opetettu maailmankatsomus pyrkii kaikin tavoin ylläpitämään ja edistämään vallitsevaa asiantilaa. Koululaitoksen pääasiallinen tehtävä onkin sopeuttaa ihminen osaksi yhteiskuntaa. Mitä tietämättömämpänä kansa pidetään järjestelmän epäkohdista, sitä helpompi sitä on hallita. Ne taas, jotka rahan, talouden ja politiikan kieroutuneen logiikan tiedostavat, ovat yleensä siinä määrin oman asemansa korruptoimia, ettei heillä ole mitään henkilökohtaista intressiä puuttua järjestelmän epäkohtiin.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
Trending Today
Globalization Makes No Sense
Chris Agnos · 21,563 views today · When I lived in San Francisco, I often would marvel at the movement of goods through the ports across the bay in Oakland. Full container ships would enter the bay one after...
Proof of Evolution That You Can Find on Your Body
4 min · 9,995 views today · Vestigial structures are evolution's leftovers — body parts that, through inheritance, have outlived the context in which they arose. Some of the most delightful reminders of...
Stunning Small Homes Form Part of a Communal Compound for Best Friends
Lighter Side · 6,973 views today · If you’re lucky enough to have longtime friends even as an adult, then you know probably already know how much it means to be able to spend time together. Maybe you even have a...
How Norway Avoided Becoming a Fascist State
George Lakey · 6,953 views today · Instead of falling to the Nazi party, Norway broke through to a social democracy. Their history shows us polarization is nothing to despair over.
The Most Astounding Fact about the Universe
3 min · 6,451 views today · This is Neil Degrasse Tyson's response when asked to describe the most astounding fact about the universe. Background music is the cinematic orchestra - To build a home.
Where the Term "Redneck" Came From
15 min · 4,060 views today · If you don't know this story, you'll never look at the word the same again.  This is just a window into the sometimes shocking, subversive and untold history of the United...
The Foiled Bomb Plot in Kansas That Didn't Make Trump's Terror List
5 min · 3,856 views today · When a plot by a pro-white militia to bomb a Somali mosque in Kansas was foiled by the FBI last October, the aborted conspiracy received little national coverage - nor did it...
The London Anarchist Group Squatting Mansions to Fight Homelessness
6 min · 3,722 views today · London squatting activists ANAL (Autonomous Nation of Anarchist Libertarians) are squatting empty multi-million pound buildings and opening them up to the homeless.
The Fire Within
Words by Sophie Scholl - Illustrations by Gavin Aung Than · 3,541 views today · Sophie Scholl (1921-1943) was a German activist who is famous for speaking out against the Nazi regime. Scholl was a member of a protest group called The White Rose, which...
Without Saying a Word This 6 Minute Clip From Samsara Will Make You Speechless
6 min · 3,097 views today · Can you put this video into words? It's a clip from the phenomenal documentary Samsara, directed by Ron Fricke, who also made Baraka.  If you're interested in watching...
To Change Everything, Start Everywhere
8 min · 2,372 views today · To Change Everything, Start Everywhere! The case for complete self-determination—a guide for the furious, the curious, and the pure of heart. To Change Everything: An...
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 1,911 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
From Sanctuary City to Liberated City
Frank Lara · 1,820 views today · In just one week, with several strokes of a pen, Trump unleashed upon the working class in the U.S. an attack not seen in decades. From his attack on the flawed Affordable Care...
Transition From Caterpillar to Butterfly as Analogy for Social Change
4 min · 1,772 views today · An exceprt from Crossroads: Labor Pains of a New Worldview in which Dr. Bruce Lipton talks about the fractal nature of reality and compares the current global awakening and the...
Redneck Revolt Presents: A Message to the Patriot Movement
6 min · 1,724 views today · Over the past few weeks, Redneck Revolt has been communicating with a former member of a III% Patriot Militia based out of Ohio. Peter made contact with our organization after...
Voices of Standing Rock
49 min · 1,708 views today · Short stories told by water protectors at Standing Rock, North Dakota. Part 1 - Introduction: Since mid-August 2016, thousands have set up camp near the Standing Rock Sioux...
10 Words Every Girl Should Learn
Soraya Chemaly · 1,301 views today · "Stop interrupting me."  "I just said that." "No explanation needed." In fifth grade, I won the school courtesy prize. In other words, I won an award for being polite. My...
Michael Moore Wants to Help You Find Your Next Anti-Trump Protest
Sarah Ruiz-Grossman · 1,256 views today · The Resistance Calendar lists upcoming rallies across the country.
How a Lack of Touch Is Destroying Men
Mark Green · 1,114 views today · Why Men Need More Platonic Touch in their Lives
The Lessons of Standing Rock
Michael Emero · 1,048 views today · In mid-November of 2016, I was a Water Protector at Standing Rock. At first my goal was to play investigative journalist; documenting then writing about every detail for my...
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
21. Tieto on valtaa