19. Syöpäkasvaimen älykkyys
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi
May 13, 2016

Jos nykyajan poliitikoille, virkamiehille, talousalan vaikuttajille ja muille yhteiskunnan toimijoille tulisi etsiä jokin heidän käyttäytymistään selittävä, kulttuurista ja kansallisuudesta riippumaton yhteinen nimittäjä, täytyisi sen olla heidän tapansa ottaa rahainstituutio annettuna ja nähdä kaikki rahan synnyttämät ja ylläpitämät mekanismit ikään kuin osana luonnollista järjestelmää. Tähän annettuun varmuuteen nojautuen he tarkastelevat maailmaa, ja tätä annettua varmuutta he myös viimekädessä pitävät kaiken päätöksentekonsa perustana. Mutta mistä tuo annettu varmuus on peräisin? Minkä suuren viisauden ja ikuisen totuuden varaan tämä yhteiskuntia, ihmisiä ja koko planeetan luonnonvaroja liikutteleva voima pohjimmiltaan on rakennettu?

Taloustieteellisen ajattelun lähtökohtana voidaan pitää oletusta kaikkien talousyksiköiden pyrkimyksestä ikuiseen ja alati kiihtyvään kasvuun, kulutukseen ja omaneduntavoitteluun suljetussa ja rajallisessa järjestelmässä, vailla minkäänlaista sisäänrakennettua kunnioitusta planeetan omaa älykkyyttä – elämää ylläpitävää tasapainon ja harmonian älykkyyttä – kohtaan. Tämä taloustieteisiin perustuva resurssienhallinnan älykkyys on yhteistä kaikille maailman valtioille riippumatta siitä, nimittävätkö ne yhteiskuntaansa kapitalistiseksi, kommunistiseksi, demokraattiseksi, fasistiseksi, sosialistiseksi tai joksikin sekoitukseksi niiden väliltä. Jotain hyvin perustavanlaatuista on siis mennyt pieleen jo hyvin varhaisessa vaiheessa; jo paljon ennen kuin ensimmäistäkään yhteiskunnallista instituutiota on pystytetty; jo paljon ennen kuin ensimmäistäkään poliittista tai taloudellista päätöstä on tehty; jo paljon ennen kuin yksikään byrokratian ratas on pyörähtänyt.

Ongelma on rahassa ja rahan mukana tulevassa resurssienhallinnan älykkyydessä – taloudellisessa älykkyydessä – joka otetaan kulttuurista ja kansallisuudesta riippumatta aina annettuna, kuin luonnonlakien veroisena kyseenalaistamattomana tosiasiana. Rahan älykkyys määrittää paitsi yhteiskunnan perusrakenteet myös yhteiskunnan pelin hengen. Kaikki, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, tapahtuu lopulta aina rahan määrittämän taloudellisen järkevyyden ja taloustieteellisen älykkyyden hengessä. Mitä sitten on taloustieteellinen älykkyys? Minkälaiselle perustalle rahajärjestelmän päälle rakentuneet yhteiskuntamme ovat todellisuudessa rakentuneet?

Ainoa luonnossa tavattu elämänmuoto, joka taloustieteellisen älykkyyden ihanteen tavoin pyrkii ikuiseen ja loputtomaan kasvuun vailla minkäänlaista kunnioitusta elämää ylläpitäviä tasapainon ja harmonian lakeja kohtaan, on syöpä. Rajattomaan kasvuun pyrkivä taloustieteellinen älykkyys on pohjimmiltaan syöpäkasvaimen älykkyyttä.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
Trending Today
Obama's Hidden Role in Worsening Climate Change
Stansfield Smith · 9,683 views today · It should be a scandal that leftists-liberals paint Trump as a special threat, a war mongerer – not Obama who is the first president to be at war everyday of his eight years...
Baraka (1992)
97 min · 9,299 views today · Featuring no conventional narrative, this film presents footage of people, places and things from around the world. From chaotic cities to barren wilderness, the movie takes...
Deconstructing Hierarchies: On Contrived Leadership and Arbitrary Positions of Power
Colin Jenkins · 6,243 views today · Bosses don't grow on trees. They don't magically appear at your job. They aren't born into their roles. They are created. They are manufactured to fulfill arbitrary positions...
Make The Serengeti Great Again | Resource Scarcity, Demagogues and How Creativity Can Trump Hate (2017)
5 min · 5,072 views today · A Familiar Tale of Resource Scarcity, Demagogues, and How Creativity Can Trump Hate A quick, original, illustrated allegory that pokes at the demagogues we’ve got with an...
Why I Think This World Should End
4 min · 3,941 views today · Sorry if this offends you. - Prince Ea
The Myth of Romantic Love May Be Ruining Your Health
Susanne Vosmer · 3,233 views today · Romantic love in Western societies is often portrayed in a stereotypical way: two yearning halves, who search for each other to find their complete, original state. Few find...
Prophecy Delivered! Martin Luther King Jr. and the Death of Democracy
Reverend Osagyefo Sekou · 2,739 views today · “A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death.” Democracy is dead. It...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 2,721 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Trump: The Illusion of Change
Helena Norberg-Hodge · 2,268 views today · “Only by restoring the broken connections can we be healed.” — Wendell Berry
How Mindfulness Empowers Us
2 min · 1,692 views today · Many traditions speak of the opposing forces within us, vying for our attention. Native American stories speak of two wolves, the angry wolf and the loving wolf, who both live...
Union Co-Operatives: What They Are and Why We Need Them
Simon Taylor · 1,544 views today · Neoliberal policies contribute to alienation, disempowerment and non-unionised jobs, but a new model for unions could break the vicious circle, argues Simon Taylor.
Meet the New Boss, Same as the Old Boss: Bracing for Trump's Anti-Worker, Corporate Agenda
Colin Jenkins · 1,488 views today · Rich people don’t have to have a life-and-death relationship with the truth and its questions; they can ignore the truth and still thrive materially. I am not surprised many...
What Is a Gift Economy? - Alex Gendler
4 min · 1,401 views today · What if, this holiday season, instead of saying "thank you" to your aunt for her gift of a knitted sweater, the polite response expected from you was to show up at her house in...
Something Better to Offer Trump Voters Tired of Waiting for Their Turn
David Korten · 1,192 views today · A world free of extremes of wealth and poverty in which no one needs to stand in line for a chance at a secure and fulfilling life.
Thoughts on the Eve of the Trump Regime
Mark Corske · 1,002 views today · A blend of dread, disgust, rage, and despair for the future, all in a state of shocked disbelief—if you feel something like this facing the Trump regime’s ascent to power...
Trump Is a Symptom of a Sickness That Is Raging All Across The World
1 min · 940 views today · This is why we are here. And this is what we need to remember. 
Living Through an Age of Unraveling: Reflections as We Enter 2017
Martin Winiecki · 638 views today · “There is nothing in a caterpillar that tells you it's going to be a butterfly.” ― R. Buckminster Fuller
Why It's Crucial for Women to Heal the Mother Wound
Bethany Webster · 603 views today · The issue at the core of women’s empowerment is the mother wound
Dinosaur explains Trump policies better than Trump!
8 min · 478 views today · Donald Trump is actually the corporate triceratops, Mr. Richfield, from the 90's TV show sitcom, "Dinosaurs". 
Bertrand Russell & Buckminster Fuller on Why We Should Work Less, and Live & Learn More
Josh Jones · 436 views today · Why must we all work long hours to earn the right to live? Why must only the wealthy have a access to leisure, aesthetic pleasure, self-actualization…? Everyone seems to have...
Load More
What's Next
Like us on Facebook?
19. Syöpäkasvaimen älykkyys