19. Syöpäkasvaimen älykkyys
By Jani Laasonen / resurssipohjainentalous.blogspot.fi

Jos nykyajan poliitikoille, virkamiehille, talousalan vaikuttajille ja muille yhteiskunnan toimijoille tulisi etsiä jokin heidän käyttäytymistään selittävä, kulttuurista ja kansallisuudesta riippumaton yhteinen nimittäjä, täytyisi sen olla heidän tapansa ottaa rahainstituutio annettuna ja nähdä kaikki rahan synnyttämät ja ylläpitämät mekanismit ikään kuin osana luonnollista järjestelmää. Tähän annettuun varmuuteen nojautuen he tarkastelevat maailmaa, ja tätä annettua varmuutta he myös viimekädessä pitävät kaiken päätöksentekonsa perustana. Mutta mistä tuo annettu varmuus on peräisin? Minkä suuren viisauden ja ikuisen totuuden varaan tämä yhteiskuntia, ihmisiä ja koko planeetan luonnonvaroja liikutteleva voima pohjimmiltaan on rakennettu?

Taloustieteellisen ajattelun lähtökohtana voidaan pitää oletusta kaikkien talousyksiköiden pyrkimyksestä ikuiseen ja alati kiihtyvään kasvuun, kulutukseen ja omaneduntavoitteluun suljetussa ja rajallisessa järjestelmässä, vailla minkäänlaista sisäänrakennettua kunnioitusta planeetan omaa älykkyyttä – elämää ylläpitävää tasapainon ja harmonian älykkyyttä – kohtaan. Tämä taloustieteisiin perustuva resurssienhallinnan älykkyys on yhteistä kaikille maailman valtioille riippumatta siitä, nimittävätkö ne yhteiskuntaansa kapitalistiseksi, kommunistiseksi, demokraattiseksi, fasistiseksi, sosialistiseksi tai joksikin sekoitukseksi niiden väliltä. Jotain hyvin perustavanlaatuista on siis mennyt pieleen jo hyvin varhaisessa vaiheessa; jo paljon ennen kuin ensimmäistäkään yhteiskunnallista instituutiota on pystytetty; jo paljon ennen kuin ensimmäistäkään poliittista tai taloudellista päätöstä on tehty; jo paljon ennen kuin yksikään byrokratian ratas on pyörähtänyt.

Ongelma on rahassa ja rahan mukana tulevassa resurssienhallinnan älykkyydessä – taloudellisessa älykkyydessä – joka otetaan kulttuurista ja kansallisuudesta riippumatta aina annettuna, kuin luonnonlakien veroisena kyseenalaistamattomana tosiasiana. Rahan älykkyys määrittää paitsi yhteiskunnan perusrakenteet myös yhteiskunnan pelin hengen. Kaikki, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, tapahtuu lopulta aina rahan määrittämän taloudellisen järkevyyden ja taloustieteellisen älykkyyden hengessä. Mitä sitten on taloustieteellinen älykkyys? Minkälaiselle perustalle rahajärjestelmän päälle rakentuneet yhteiskuntamme ovat todellisuudessa rakentuneet?

Ainoa luonnossa tavattu elämänmuoto, joka taloustieteellisen älykkyyden ihanteen tavoin pyrkii ikuiseen ja loputtomaan kasvuun vailla minkäänlaista kunnioitusta elämää ylläpitäviä tasapainon ja harmonian lakeja kohtaan, on syöpä. Rajattomaan kasvuun pyrkivä taloustieteellinen älykkyys on pohjimmiltaan syöpäkasvaimen älykkyyttä.


OSA I: Omavaraistaloudesta rahatalouteen
OSA II: Rahan ongelmallinen luonne
OSA III: Raha planeetan resurssienhallintajärjestelmänä

19. Syöpäkasvaimen älykkyys
20. Rahan ja politiikan liitto
21. Tieto on valtaa
22. Yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mittarit
23. Rahan tulee kiertää
24. Kilpailuyhteiskunnan paradoksi
25. Kertakäyttökulutuskulttuurimme
26. Teknologinen työttömyys ja täystyöllisyyden utopia
27. Niukkuuteen perustuva yhteiskunta
28. Keinotekoisesti aiheutettu ja ylläpidetty niukkuus
29. Piraattiliike – rikos niukkuutta vastaan?

OSA IV: Negatiivisen energian yhteiskunta
OSA V: Kohti tulevaisuuden yhteiskuntaa

0.0 ·
0
What's Next
Trending Today
Noam Chomsky Has 'Never Seen Anything Like This'
Chris Hedges · 12,655 views today · Noam Chomsky is America’s greatest intellectual. His massive body of work, which includes nearly 100 books, has for decades deflated and exposed the lies of the power elite...
Today I Rise: This Beautiful Short Film Is Like a Love Poem For Your Heart and Soul
4 min · 3,278 views today · "The world is missing what I am ready to give: My Wisdom, My Sweetness, My Love and My hunger for Peace." "Where are you? Where are you, little girl with broken wings but full...
Donald Trump Is the Mirror and Hillary Clinton Is the Mask
Chris Agnos · 2,188 views today · Disclaimer: I do not support Donald Trump or Hillary Clinton for president. I think the scope of the political debate is far too narrow for the kinds of actions that need to...
What Makes Call-Out Culture So Toxic
Asam Ahmad · 1,949 views today · Call-out culture refers to the tendency among progressives, radicals, activists, and community organizers to publicly name instances or patterns of oppressive behaviour and...
Mark Corske's Engines of Domination (2014)
60 min · 1,948 views today · Political power -- armed central authority, with states and war -- is it part of human nature? Is it necessary for human communities? Or is it a tool that ruling elites use to...
Your Lifestyle Has Already Been Designed (The Real Reason For The Forty-Hour Workweek)
David Cain · 1,893 views today · Well I’m in the working world again. I’ve found myself a well-paying gig in the engineering industry, and life finally feels like it’s returning to normal after my nine months...
HyperNormalisation (2016)
161 min · 1,500 views today · We live in a time of great uncertainty and confusion. Events keep happening that seem inexplicable and out of control. Donald Trump, Brexit, the War in Syria, the endless...
The White Man in That Photo
Riccardo Gazzaniga · 904 views today · Sometimes photographs deceive. Take this one, for example. It represents John Carlos and Tommie Smith’s rebellious gesture the day they won medals for the 200 meters at the...
10 Quotes From an Oglala Lakota Chief That Will Make You Question Everything About Our Society
Wisdom Pills · 890 views today · Luther Standing Bear was an Oglala Lakota Sioux Chief who, among a few rare others such as Charles Eastman, Black Elk and Gertrude Bonnin occupied the rift between the way of...
John Lennon's "Imagine," Made Into a Comic Strip
John Lennon. Art by Pablo Stanley · 773 views today · This is easily the best comic strip ever made.  Pabl
Gil Scott-Heron Deconstructs Colonialism and Black History in His Own Unique Style
3 min · 723 views today · His-Story: I was wondering about our yesterdays, and starting searching through the rubble and to say the very least, somebody went to a hell of a lot of trouble to make sure...
Donald and Hobbes Is Genius
Various · 722 views today · Some clever folk have been replacing precocious 6-year-old Calvin, from the Calvin and Hobbes comic strips, with Donald Trump and the results are, well, take a look...
Schooling the World (2010)
66 min · 593 views today · If you wanted to change an ancient culture in a generation, how would you do it? You would change the way it educates its children. The U.S. Government knew this in the 19th...
Planet Earth II Could Be Best Nature Doc Ever Made
3 min · 449 views today · 10 years ago Planet Earth changed our view of the world. Now we take you closer than ever before. This is life in all its wonder. This is Planet Earth II. A decade ago, the...
The Top 100 Documentaries We Can Use to Change the World
Films For Action · 385 views today · A more beautiful, just and sustainable world is possible. Take this library and use it to inspire global change!
Anarchists - What We Stand For
unknown · 382 views today · Anarchism : The word “anarchy” comes from Greek and means “no rulers”. As a political philosophy, anarchism is based on the idea that organization does not require rulers—that...
For Those Who Don't Want to Vote for the Lesser of Two Evils
Peter White · 305 views today · Ranked-choice voting is catching on, and Maine might become the first state to help citizens vote for candidates they actually want.
Are You Lost in the World Like Me?
3 min · 290 views today · Animated film by Steve Cutts for 'Are You Lost In The World Like Me?', taken from These Systems Are Failing- the debut album from Moby & The Void Pacific Choir. 
The Revenge of the Lower Classes and the Rise of American Fascism
Chris Hedges · 284 views today · College-educated elites, on behalf of corporations, carried out the savage neoliberal assault on the working poor. Now they are being made to pay. Their duplicity—embodied in...
World's Low-Cost Economy Built on the Backs of 46 Million Modern Day Slaves
Deirdre Fulton · 264 views today · 'Business leaders who refuse to look into the realities of their own supply chains are misguided and irresponsible.'
Load More
Like us on Facebook?
19. Syöpäkasvaimen älykkyys